Wydział Zamówień Publicznych - Kierownik Agnieszka Goździewska
pokój 324, tel. 731-055-769
 
 
Sylwia Kowalska - Pomoc administracyjna      tel. 731-055-769
 

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rejestracji: zamówień, umów, zawartych na realizację zamówień oraz sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zamówień poniżej 30.000 EURO;
2) prowadzenie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych;
3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
4) prowadzenie rejestrów: zamówień publicznych; umów zawartych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych; zleceń i umów zawieranych w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
5) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
6) sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 09:39:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 09:17:55
  • Liczba odsłon: 573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4582115]

przewiń do góry