Wydział Zamówień Publicznych - Kierownik Agnieszka Goździewska
pokój 206, tel. 731-055-769
 
pokój 206
Sylwia Kowalska - Inspektor             tel. 731-055-769
 

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rejestracji: zamówień, umów, zawartych na realizację zamówień oraz sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2) prowadzenie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych;
3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
4) prowadzenie rejestrów: zamówień publicznych; umów zawartych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych; zleceń i umów wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
5) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
6) sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 09:39:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-13 11:58:08
  • Liczba odsłon: 3491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780929]

przewiń do góry