KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 
Geodeta Powiatowy - Jarosław Kobyliński
pokój 108, tel. 729-055-919
 
Kierownik Wydziału - Anna Kopka
pokój 116, tel. 729-055-917
 
Zastępca Kierownika Wydziału - Anna Szymańska-Szarlak
pokój 118, tel. 729-055-953
 
 
     pokój 109
     Michał Smoliński - Główny specjalista               tel. 729-055-916
     Janusz Główka - Główny specjalista                   tel. 729-055-916
     pokój 110
     Barbara Pienicka - Podinspektor                        tel. 729-055-909


Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy związane z:
1) programowaniem, planowaniem, organizacją, zlecaniem i odbiorami prac geodezyjnych i innych zadań realizowanych ze środków działu 700 i budżetu powiatu;
2) gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wynikające z przepisów prawa;
3) ewidencją gruntów Skarbu Państwa i mienia powiatu;
4) regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości powiatu;
5) opiniowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
6) ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami;
7) wywłaszczaniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;
8) udzielaniem i wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości dla celów przeprowadzenia lub założenia podziemnych lub nadziemnych urządzeń technicznych;
9) przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów Skarbu Państwa i Powiatu;
10) prowadzeniem postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz wielkości udziałów we wspólnocie;
11) przyznawaniem prawa własności do działek siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców.
12) z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, ustalaniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 
Wydziałem kieruje kierownik Wydziału i organizuje pracę podległych pracowników.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-05 08:34:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-21 08:30:20
  • Liczba odsłon: 4038
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809196]

przewiń do góry