KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik Andrzej Gronowski
ul. Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów
pokój 104, tel. 729-055-915
   
     pokój 101  
     Małgorzata Czyżyk - Główny specjalista                 tel. 729-055-912
     pokój 110                                    
     Irmina Milewska - Główny specjalista                      tel. 729-055-910
     pokój 104A                   
     Dariusz Kocięcki - Inspektor                                     tel. 729-055-911
     pokój 105                         
     Magdalena Bębas - Inspektor                                  tel. 729-055-913
     pokój 111                                                 
     Ewa Maruszewska - Pomoc administracyjna            tel. 729-055-938
 
 
Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
1. Współpraca z Geodetą Powiatowym przy:
1) programowaniu, planowaniu, organizacji, zlecaniu i odbiorach prac geodezyjnych;
2) sporządzaniem zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków; sporządzaniem niezbędnych analiz i syntez z zakresu pzgik;
3) prowadzenie postępowań dotyczących zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
4) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
5) zakładaniu i modernizacji sieci osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych wraz z prowadzeniem bazy tych osnów;
6) ochronie znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych;
7) tworzeniu i udostępnianiu standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
8) prowadzeniu, gospodarowaniu i udostępnianiu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługą zgłoszeń geodezyjnych, ewidencjonowaniem zasobu;
9) prowadzeniu, aktualizacji i przekształcaniu cyfrowych baz danych pzgik, w tym baz EGiB; mapy zasadniczej, bazy skanów dokumentów geodezyjnych i administracyjnych, rejestru granic, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i innych;
10) prowadzeniu aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów;
11) weryfikacji dokumentacji przekazywanej do pzgik po zakończeniu prac geodezyjnych a także prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odmową przyjęcia materiałów do zasobu, jak również wydawaniu opinii o tych opracowaniach;
12) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;
13) zapewnienie samorządom gminnym bezpośredniego biernego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków;
14) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących materiałów zgromadzonych w pzgik;
15) udzielanie wyjaśnień dotyczących wpisów w bazie ewidencji gruntów i budynków.
 
 Ośrodkiem kieruje kierownik Ośrodka i organizuje pracę podległych pracowników.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-05 08:36:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 13:26:16
  • Liczba odsłon: 4337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808847]

przewiń do góry