Informacje o zgłoszeniach budowy
2022 rok
 

 
Data dodania

  Data wpływu wniosku/
  Nr wniosku

w EZD

 
Sygnatura sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Data
  przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

13.01.2022 r.

04.01.2022 r.

217.2022

WABiI.6743.5.1.2022.KP Cezary Smoleński budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm

dz. nr ewid. 219/3, 188 i 192/21

obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
13.01.2022 r.

04.01.2022 r.

218.2022

WABiI.6743.5.2.2022.KP Mirosław Siemiatycki budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE dn32mm i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 876

ul. Płońska, m. Ciechanów

   
13.01.2022 r.

11.01.2022 r.

883.2022

WABiI.6743.5.3.2022.KP Iwona i Robert Gnidiuk budowa wewnętrznej instalacji na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego

dz. nr ewid. 9/1

Luberadzyk, gm. Ojrzeń

   
13.01.2022 r.

12.01.2022 r.

971.2022

WABiI.6743.5.4.2022.KP Katarzyna Fetlińska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 78/16

Przążewo, gm. Ciechanów

   
13.01.2022 r.

12.01.2022 r.

972.2022

WABiI.6743.5.5.2022.KP Bogusława Charzyńska budowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr ewid. 1364/8

obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
13.01.2022 r.

13.01.2022 r.

1144.2022

WABiI.6743.5.6.2022.KP Janina Smoleńska budowa podziemnego odcinka instalacji gazu z rur PE od projektowanego zbiornika naziemnego o poj. V = 2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego istniejącego oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego w w/w budynku

dz. nr ewid. 202/3

Lipa, gm. Regimin

   
17.01.2022 r.

13.01.2022 r.

1199.2022

WABiI.6743.5.7.2022.KP Paweł Lewandowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 210 i 211

ul. Leśna, m. Ciechanów

   
17.01.2022 r.

14.01.2022 r.

1205.2022

WABiI.6743.5.8.2022.KP Gmina Regimin budowa sieci wodociągowej

dz. nr ewid. 61, 51, 55 i 34

Karniewo, gm. Regimin

   
17.01.2022 r.

14.01.2022 r.

1268.2022

WABiI.6743.5.9.2022.KP Gmina Opinogóra Górna budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,70 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 30/11

Kotermań, gm. Opinogóra Górna

   
19.01.2022 r.

17.01.2022 r.

1515.2022

WABiI.6743.5.10.2022.KP Zbigniew Wyziński budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym

dz. nr ewid. 375/7

ul. Pułtuska, m. Ciechanów

   
19.01.2022 r.

18.01.2022 r.

1621.2022

WABiI.6743.5.11.2022.KP NEXECO Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm i dn40mm

dz. nr ewid. 210/72, 210/134, 210/127, 210/119 i 210/111

Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
24.01.2022 r.

21.01.2022 r.

2012.2022

WABiI.6743.5.12.2022.KP Leszek Charzyński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 82

Nużewo, gm. Ciechanów

   
24.01.2022 r.

21.01.2022 r.

2013.2022

WABiI.6743.5.13.2022.KP Zofia i Sławomir Petrykowscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 22

ul. Wiejska, m. Ciechanów

   
27.01.2022 r.

26.01.2022 r.

2426.2022

WABiI.6743.5.14.2022.KP Honorata i Grzegorz Nowakowscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 123/4

Nużewo, gm. Ciechanów

   
01.02.2022 r.

27.01.2022 r.

2488.2022

WABiI.6743.5.15.2022.KP Ewa i Piotr Grabowscy budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym

dz. nr ewid. 257

Niestum, gm. Ciechanów

   
01.02.2022 r.

28.01.2022 r.

2679.2022

WABiI.6743.5.16.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi

dz. nr ewid. 180, 190, 192/6, 192/7, 192/20, 192/21, 218/7, 218/8, 219/2 i 219/3

obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
01.02.2022 r.

31.01.2022 r.

2745.2022

WABiI.6743.5.17.2022.KP Anna Zakrzewska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 12/2

obręb 0070 - Gostkowo, m. Ciechanów

   
01.02.2022 r.

31.01.2022 r.

2748.2022

WABiI.6743.5.18.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 1130/33, 1130/34, 1130/47 i 1125/1

obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
10.02.2022 r.

09.02.2022 r.

3290.2022

WABiI.6743.5.19.2022.KP WIND T8 Sp. z o.o. budowa linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych średniego napięcia wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach opto wraz z zasobnikami światłowodowymi i liniami uziemiająco - wyrównawczymi

dz. nr ewid. 1/11, 19, 2, 5/2, 5/3, 6/2 i 120

Burkaty, gm. Sońsk

dz. nr ewid. 17, 131 i 7

Ciemniewko, gm. Sońsk

dz. nr ewid. 4648, 4711/3 i 4723

obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
09.02.2022 r.

07.02.2022 r.

3299.2022

WABiI.6743.5.20.2022.KP Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa

dz. nr ewid. 122, 132, 42, 29/1, 29/6, 28/5, 28/7, 28/11, 28/12, 28/15, 28/18, 28/22, 130, 123 i 128

Nużewko, gm. Ciechanów

dz. nr ewid. 188, 187, 181/2, 180, 124/3, 124/4, 124/1, 123/5, 123/4, 215, 113/20, 113/18, 107, 122, 123/6 i 141

Nużewo, gm. Ciechanów

   
14.02.2022 r.

08.02.2022 r.

3385.2022

WABiI.6743.5.21.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa linii kablowej nN 0,4 kV, ze złączami kablowymi

dz. nr ewid. 4318/4, 4318/5, 4318/6, 4320/5 i 4320/3

ul. Opinogórska, m. Ciechanów, obręb ewid. 0020 - Scalenie

   
14.02.2022 r.

09.02.2022 r.

3473.2022

WABiI.6743.5.22.2022.KP Kazimierz Skorupski budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 141

Łebki Wielkie, gm. Ojrzeń

   
14.02.2022 r.

09.02.2022 r.

3475.2022

WABiI.6743.5.23.2022.KP Sebastian Macfałda budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 81 i 82

Nużewo, gm. Ciechanów

   
15.02.2022 r.

14.02.2022 r.

3955.2022

WABiI.6743.5.24.2022.KP Agnieszka Stańczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE dn32mm i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 24/9

ul. Kwiatowa, obręb ewid. 0080 - Śmiecin Kolonia, m. Ciechanów

   
17.02.2022 r.

16.02.2022 r.

4117.2022

WABiI.6743.5.25.2022.KP Gmina Opinogóra Górna budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,70 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 150 i 145/2

Zygmuntowo, gm. Opinogóra Górna

   
17.02.2022 r.

16.02.2022 r.

4144.2022

WABiI.6743.5.26.2022.KP Zbigniew Gorząch budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 1801/2

obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
21.02.2022 r.

18.02.2022 r.

4308.2022

WABiI.6743.5.27.2022.KP Jarzyński Auto Serwis Sp. z o.o. budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku handlowym

dz. nr ewid. 140/2

ul. Kasprzaka, obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
22.02.2022 r.

21.02.2022 r.

4503.2022

WABiI.6743.5.28.2022.KP Gmina Opinogóra Górna budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 88

Opinogóra Dolna, gm. Opinogóra Górna

   
24.02.2022 r.

23.02.2022 r.

4801.2022

WABiI.6743.5.29.2022.KP Janina i Dariusz Rycerz budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 114

Nużewo, gm. Ciechanów

   
24.02.2022 r.

23.02.2022 r.

4805.2022

WABiI.6743.5.30.2022.KP Rafał Ignatowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 179/3

ul. Leśna, obręb ewid. 0080 - Śmiecin Kolonia, m. Ciechanów

   
24.02.2022 r.

23.02.2022 r.

4824.2022

WABiI.6743.5.31.2022.KP Dariusz Szymankiewicz budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 135/3

Nużewo, gm. Ciechanów

   
24.02.2022 r.

24.02.2022 r.

4884.2022

WABiI.6743.5.32.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej nN 0,4 kV, kablowych rozdzielnic nN 0,4 kV oraz rozbiórka złączy kablowych nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 96/56 i 96/20

m. Ciechanów, obręb ewid. 0070 - Gostkowo, m. Ciechanów

   
25.02.2022 r.

23.02.2022 r.

4815.2022

WABiI.6743.5.33.2022.KP Danuta i Andrzej Czarnewicz budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 467/2

ul. Ciechanowska, Grudusk, gm. Grudusk

   
25.02.2022 r.

23.02.2022 r.

4829.2022

WABiI.6743.5.34.2022.KP Anna Stawińska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym

dz. nr ewid. 98/1

Rykaczewo, gm. Ciechanów

   
25.02.2022 r.

23.02.2022 r.

4757.2022

WABiI.6743.5.35.2022.KP Bogusław Ryczkowski budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno - usługowym

dz. nr ewid. 316/4

ul. Warszawska, m. Ciechanów

   
01.03.2022 r.

25.02.2022 r.

5066.2022

WABiI.6743.5.37.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi

dz. nr ewid. 192/6, 192/21, 192/22, 192/30, 192/31, 192/34, 192/35, 192/38, 192/46 i 193/8

obręb 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
01.03.2022 r.

01.03.2022 r.

5231.2022

WABiI.6743.5.38.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową do zasilania wieży telekomunikacyjnej

dz. nr ewid. 5/1, 33 i 34

Płaciszewo, gm. Glinojeck

   
04.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5516.2022

WABiI.6743.5.39.2022.KP Jadwiga Stefańska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 207/3

Regimin, gm. Regimin

   
04.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5517.2022

WABiI.6743.5.40.2022.KP Anna Bernaś budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 207/3 i 207/2

Regimin, gm. Regimin

   
04.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5550.2022

WABiI.6743.5.41.2022.KP Zajazd Tur budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE do zasilania w gaz budynku usługowego

dz. nr ewid. 69

ul. Okrężna, Niestum, gm. Ciechanów

   
04.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5551.2022

WABiI.6743.5.42.2022.KP Zajazd Tur budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE do zasilania w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 70/2 i 70/5

ul. Okrężna, Niestum, gm. Ciechanów

   
04.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5560.2022

WABiI.6743.5.43.2022.KP Halina i Mirosław Piatka budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 1791

m. Ciechanów, obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
10.03.2022 r.

08.03.2022 r.

5873.2022

WABiI.6743.5.44.2022.KP Bogumiła Chodkowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 93/4

Nużewo, gm. Ciechanów

   
10.03.2022 r.

09.03.2022 r.

6042.2022

WABiI.6743.5.45.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi

dz. nr ewid. 4844/3, 4844/21 i 4845/54

obręb ewid. 0010 - Śródmieście, m. Ciechanów

dz. nr ewid. 4783/3, 4782/3, 4782/4 i 4781/6

obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
10.03.2022 r.

10.03.2022 r.

6079.2022

WABiI.6743.5.46.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza napowietrznego elektroenergetycznego nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową

dz. nr ewid. 17/6, 17/7, 32/3 i 32/5

Gołotczyzna, gm. Sońsk

   
10.03.2022 r.

18.02.2022 r.

4309.2022

WABiI.6743.5.36.2022.MG Bartosz Borkowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 27/8, Chruszczewo, gmina Ciechanów    
15.03.2022 r.

10.03.2022 r.

6360.2022

WABiI.6743.5.47.2022.KP Andrzej Tański budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 131/1

ul. Waśniewskiego, Regimin, gm. Regimin

   
15.03.2022 r.

11.03.2022 r.

6370.2022

WABiI.6743.5.48.2022.KP Elżbieta i Adam Rykowscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 241

ul. Kubickiego, Regimin, gm. Regimin

   
15.03.2022 r.

11.03.2022 r.

6371.2022

WABiI.6743.5.49.2022.KP Andrzej Miotk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 41/2

ul. Długa, Gąski, gm. Ciechanów

   
15.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5554.2022

WABiI.6743.5.51.2022.JK Joanna Scott Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 14/14, Sadek, gm. Glinojeck   decyzja wnosząca sprzeciw z dnia 27.04.2022r.
15.03.2022 r.

03.03.2022 r.

5555.2022

WABiI.6743.5.52.2022.JK Barbara Scott Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 14/18, Sadek, gm. Glinojeck   decyzja wnosząca sprzeciw z dnia 27.04.2022 r.
17.03.2022 r.

15.03.2022 r.

6685.2022

WABiI.6743.5.50.2022.KP Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Pułtuskiej 12 w Ciechanowie wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr ewid. 367/3

ul. Pułtuska, m. Ciechanów

   
17.03.2022 r.

15.03.2022 r.

6691.2022

WABiI.6743.5.53.2022.KP Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Hallera 17 w Ciechanowie budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalach komunalnych

dz. nr ewid. 1424

ul. Hallera, obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
17.03.2022 r.

15.03.2022 r.

6704.2022

WABiI.6743.5.54.2022.KP Adrian Muczyński budowa instalacji gazowej dla lokalu nr 30 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr ewid. 4781/6

obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
17.03.2022 r.

16.03.2022 r.

6795.2022

WABiI.6743.5.55.2022.KP Energa - Operator S.A. demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 94/4, 94/1, 69/1, 62/3, 62/4, 60, 80, 69/2, 83, 85, 86, 87 i 88/2

Rydzewo, gm. Ciechanów

   
23.03.2022 r.

22.03.2022 r.

7295.2022

WABiI.6743.5.56.2022.KP Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

dz. nr ewid. 4722/25, 4722/29 i 4741/2

ul. Św. Jadwigi, obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
28.03.2022 r.

23.03.2022 r.

7373.2022

WABiI.6743.5.57.2022.KP Gmina Ciechanów budowa przyłącza kablowego ze złączem kablowym, budowa linii kablowej oświetlenia nN, budowa słupów oświetleniowych z oprawami

dz. nr ewid. 185/6, 185/13, 186/10, 187/1, 187/10, 188/8, 189/1, 189/8, 190/5, 224/1, 224/2

Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
28.03.2022 r.

23.03.2022 r.

7374.2022

WABiI.6743.5.58.2022.KP Gmina Ciechanów budowa przyłącza kablowego nN ze złączem kablowym, budowa linii kablowej nN oświetlenia i budowa słupów oświetleniowych z oprawami

dz. nr ewid. 129/1, 134 i 142/2

Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
28.03.2022 r.

23.03.2022 r.

7375.2022

WABiI.6743.5.59.2022.KP Gmina Ciechanów budowa przyłącza kablowego nN ze złączem kablowym, budowa linii kablowej nN oświetlenia i budowa słupów oświetleniowych z oprawami

dz. nr ewid. 36/18, 37 i 38/1

Pęchcin, gm. Ciechanów

   
28.03.2022 r.

24.03.2022 r.

7543.2022

WABiI.6743.5.60.2022.KP Marta i Marcin Perzyk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 139/24

ul. Piaskowa, Gąski, gm. Ciechanów

   
30.03.2022 r.

25.03.2022 r.

7622.2022

WABiI.6743.5.61.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 154/6 i 154/9

Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
30.03.2022 r.

25.03.2022 r.

7631.2022

WABiI.6743.5.62.2022.KP Joanna Anna Piętka budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 86/12 i 86/14

Nużewko, gm. Ciechanów

   
30.03.2022 r.

25.03.2022 r.

7632.2022

WABiI.6743.5.63.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej z szafką pomiarową nN

dz. nr ewid. 314/6, 314/7, 314/8

ul. Leśna, Glinojeck, m. Glinojeck

   
30.03.2022 r.

25.03.2022 r.

7634.2022

WABiI.6743.5.64.2022.KP Energa - Operator S.A. przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV i demontaż odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 158/1, 160 i 167

Koźniewo Średnie, gm. Sońsk

dz. nr ewid. 106/1, 106/2, 109, 110/4, 110/5, 112, 118, 119, 120, 137/2, 249, 251, 248 i 140/2

Koźniewo Wielkie, gm. Sońsk

   
30.03.2022 r.

25.03.2022 r.

7647.2022

WABiI.6743.5.65.2022.KP Monika i Robert Niestępscy budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem LPG o pojemności V = 4850 l oraz podziemnym odcinkiem instalacji

dz. nr ewid. 3

Pokojewo, gm. Opinogóra Górna

   
31.03.2022 r.

29.03.2022 r.

7931.2022

WABiI.6743.5.66.2022.KP Bogdan Strzałkowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE do zasilania w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 1150

ul. Komunalna, obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
31.03.2022 r.

30.03.2022 r.

8045.2022

WABiI.6743.5.67.2022.KP Gmina Ciechanów budowa przyłącza kablowego nN ze złączem kablowym, budowa linii kablowej nN oświetlenia, budowa słupów oświetleniowych z oprawami

dz. nr ewid. 169, 359 i 372

Gumowo, gm. Ciechanów

   
31.03.2022 r.

30.03.2022 r.

8046.2022

WABiI.6743.5.68.2022.KP Gmina Ciechanów budowa przyłącza kablowego nN ze złączem kablowym, budowa linii kablowej nN oświetlenia, budowa słupów oświetleniowych z oprawami

dz. nr ewid. 210/72, 210/88 i 210/95

Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
31.03.2022 r.

30.03.2022 r.

8047.2022

WABiI.6743.5.69.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym

dz. nr ewid. 956/11, 956/12, 957/10, 957/13, 958/8, 958/13, 1501/1

m. Ciechanów, obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
06.04.2022 r.

05.04.2022 r.

8522.2022

WABiI.6743.5.70.2022.KP Grzegorz Dąbrowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 155/20

Niestum, gm. Ciechanów

   
06.04.2022 r.

05.04.2022 r.

8535.2022

WABiI.6743.5.71.2022.KP Wiesława i Krzysztof Pikus budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 176/4

ul. Wiejska, Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
08.04.2022 r.

06.04.2022 r.

8685.2022

WABiI.6743.5.72.2022.KP Agnieszka i Jarosław Balcerzak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 54

Nużewko, gm. Ciechanów

   
08.04.2022 r.

06.04.2022 r.

8689.2022

WABiI.6743.5.73.2022.KP Adam Roman budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 116/1

Nużewo, gm. Ciechanów

   
13.04.2022 r.

11.04.2022 r.

9054.2022

WABiI.6743.5.74.2022.KP Gmina Ciechanów budowa sieci wodociągowej

dz. nr ewid. 445/4, 408/2, 408/3, 407/2, 407/1 i 447/2

ul. Bielińska, obręb ewid. 0090, m. Ciechanów

dz. nr ewid. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/1 i 67

Bielin, gm. Ciechanów

   
13.04.2022 r.

12.04.2022 r.

9206.2022

WABiI.6743.5.75.2022.KP AUTOHANDEL Jacek Bieniak budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

dz. nr ewid. 54/5, 54/3 i 47

obręb 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
13.04.2022 r.

13.04.2022 r.

9268.2022

WABiI.6743.5.76.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo - pomiarowym

dz. nr ewid. 299/3, 299/7, 299/12 i 321

obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
13.04.2022 r.

13.04.2022 r.

9279.2022

WABiI.6743.5.77.2022.KP Anna i Tadeusz Tyszkiewicz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 553/5

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
13.04.2022 r.

13.04.2022 r.

9280.2022

WABiI.6743.5.78.2022.KP Beata i Jacek Soplińscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 113/18

Nużewo, gm. Ciechanów

   
19.04.2022 r.

13.04.2022 r.

9348.2022

WABiI.6743.5.79.2022.KP Jolanta Szewczyk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 128/2

Nużewo, gm. Ciechanów

   
19.04.2022 r.

14.04.2022 r.

9445.2022

WABiI.6743.5.80.2022.KP Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

dz. nr ewid. 133/1, 136, 131 i 111/1

Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

dz. nr ewid. 100, 101/1, 60, 53, 19, 18 i 131

Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna

dz. nr ewid. 152/2, 164, 107, 106, 157, 156, 126, 127/5 i 153

Zygmuntowo, gm. Opinogóra Górna

dz. nr ewid. 82, 85/1, 62/1, 47/1, 78/3, 78/2, 77/3, 77/5, 77/7, 63, 61/4, 61/2, 60/40, 60/17, 60/9, 60/1, 60/162, 60/160, 60/161, 60/12, 88, 41/2, 41/6, 89 i 42

Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna

   
19.04.2022 r.

14.04.2022 r.

9461.2022

WABiI.6743.5.81.2022.KP Barbara i Piotr Mąka budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 43

ul. Długa, Gąski, gm. Ciechanów

   
20.04.2022 r.

19.04.2022 r.

9533.2022

WABiI.6743.5.82.2022.KP Joanna Pomaska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr ewid. 369/4

obręb ewid. 0010 - Śródmieście, m. Ciechanów

   
20.04.2022 r.

20.04.2022 r.

9791.2022

WABiI.6743.5.83.2022.KP Paweł Gęsicki budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 1130/35 i 1130/6

obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
20.04.2022r.

14.04.2022

9434.2022

WABiI.6743.5.84.2022.AK2 Bronisław Jan Szmit Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej

dz. nr ewid. 17/2

Pęchcin, gm. Ciechanów

obręb ewid. 0026

 

   
26.04.2022 r.

21.04.2022 r.

9910.2022

WABiI.6743.5.85.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowa szafek pomiarowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowa przyłączy napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV, rozbiórka słupowej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórka sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV i rozbiórka przyłączy napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV

dz. nr ewid. 55, 54, 53, 52, 51, 45, 48, 47, 46/2, 90/1, 46/3, 46/4, 90/2, 89, 88 i 70

Bądkowo, gm. Sońsk

   
26.04.2022 r.

22.04.2022 r.

9966.2022

WABiI.6743.5.86.2022.KP Anna i Mariusz Miecznikowscy budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V = 4850 l oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 41/3

ul. Polna, Grudusk, gm. Grudusk

   
29.04.2022 r.

25.04.2022 r.

10208.2022

WABiI.6743.5.87.2022.KP Marek Borczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 153/15

ul. Krótka, Gąski, gm. Ciechanów

   
29.04.2022 r.

26.04.2022 r.

10326.2022

WABiI.6743.5.88.2022.KP Agnieszka i Dariusz Banaszewscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 71/8

ul. Osiedlowa, Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

   
29.04.2022 r.

26.04.2022 r.

10327.2022

WABiI.6743.5.89.2022.KP Irena Ozdarska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 47

ul. Krasińskiego, Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

   
29.04.2022 r.

27.04.2022 r.

10392.2022

WABiI.6743.5.90.2022.KP WRI - DEWELOPER APARTAMENTY OPINOGÓRSKA Sp. z o.o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN315

dz. nr ewid. 4307

obręb 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
29.04.2022 r.

29.04.2022 r.

10657.2022

WABiI.6743.5.91.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa linii kablowej nN 0,4 kV z kablową rozdzielnicą szafową i wymiana rozdzielnicy stacyjnej

dz. nr ewid. 56/1, 7/1, 21/3, 16, 15/4, 15/3, 14/2, 10/2, 9/2, 8/5, 8/1 i 8/9

Rutki Marszewice, gm. Ciechanów

   
02.05.2022 r.

25.04.2022 r.

10177.2022

WABiI.6743.5.92.2022.KP Ewa i Arkadiusz Boczkowscy budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku gospodarczym

dz. nr ewid. 26/2

Rąbież, gm. Opinogóra Górna

   
06.05.2022 r.

05.05.2022 r.

11021.2022

WABiI.6743.5.93.2022.KP Paweł Cicholski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 154/11

ul. Słoneczna, Gąski, gm. Ciechanów

   
06.05.2022 r.

05.05.2022 r.

11022.2022

WABiI.6743.5.94.2022.KP Wioletta i Kamil Ciuchcińscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 154/12

ul. Słoneczna, Gąski, gm. Ciechanów

   
06.05.2022 r.

06.05.2022 r.

11108.2022

WABiI.6743.5.95.2022.KP Anna i Robert Kosuda budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 46/2

Nużewko, gm. Ciechanów

   
11.06.2022 r.

06.05.2022 r.

11213.2022

WABiI.6743.5.96.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo - pomiarowym

dz. nr ewid. 202 i 203

Malużyn, gm. Glinojeck

   
11.05.2022 r.

06.05.2022 r.

11214.2022

WABiI.6743.5.97.2022.KP Agnieszka i Jarosław Balcerzak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 54

Nużewko, gm. Ciechanów

   
12.05.2022 r.

10.05.2022 r.

11464.2022

WABiI.6743.5.98.2022.KP Monika i Piotr Mierzejewscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 191/38

Nużewo, gm. Ciechanów

   
12.05.2022 r.

10.05.2022 r.

11466.2022

WABiI.6743.5.99.2022.KP Irena Bonisławska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V = 4850 l

dz. nr ewid. 218

Łaguny, gm. Opinogóra Górna

   
12.05.2022 r.

11.05.2022 r.

11461.2022

WABiI.6743.5.100.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 4/33 i 4/34

m. Ciechanów, ul. Osada Fabryczna, obręb ewid. 0050 - Szczurzyn, m. Ciechanów

   
12.05.2022 r.

11.05.2022 r.

11569.2022

WABiI.6743.5.101.2022.KP Leszek Iwański budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 465

m. Ciechanów, obręb 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
17.05.2022 r.

13.05.2022 r.

11778.2022

WABiI.6743.5.102.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nN z szafką pomiarową nN

dz. nr ewid. 138/1

Sońsk, obręb ewid. 0031 - Sońsk, gm. Sońsk

   
19.05.2022 r.

16.05.2022 r.

11911.2022

WABiI.6743.5.103.2022.KP Marta Sobczak - Pajewska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 67/12

Gąski, gm. Ciechanów

   
19.05.2022 r.

16.05.2022 r.

11938.2022

WABiI.6743.5.104.2022.KP Paulina i Łukasz Kaczmarczyk budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z częścią zewnętrzną doziemną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 162/8

ul. Wiejska, Kargoszyn, gm. Ciechanów

   
19.05.2022 r.

17.05.2022 r.

12000.2022

WABiI.6743.5.105.2022.KP Tomasz Rogalski budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V = 2700 l

dz. nr ewid. 364

Gąsocin, gm. Sońsk

   
19.05.2022 r.

17.05.2022 r.

12011.2022

WABiI.6743.5.106.2022.KP Alicja Zawadka budowa trzech podziemnych odcinków instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w trzech budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

dz. nr ewid. 87/3, 87/13, 87/2 i 87/14

Gąski, gm. Ciechanów

   
23.05.2022 r.

19.05.2022 r.

12262.2022

WABiI.6743.5.107.2022.KP Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej

dz. nr ewid. 4232/4, 4232/17, 4233/3, 4232/11, 4381, 4269/13, 4269/14 i 4269/11

obręb 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
23.05.2022 r.

19.05.2022 r.

12263.2022

WABiI.6743.5.108.2022.KP Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

dz. nr ewid. 54/17

obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

   
23.05.2022 r.

20.05.2022 r.

12302.2022

WABiI.6743.5.109.2022.KP Sebastian Piętka budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 18/8

Nużewko, gm. Ciechanów

   
23.05.2022 r.

20.05.2022 r.

12321.2022

WABiI.6743.5.110.2022.KP Arkadiusz Zwierzchowski budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 49

Nużewko, gm. Ciechanów

   
23.05.2022 r.

20.05.2022 r.

12323.2022

WABiI.6743.5.111.2022.KP Arkadiusz Zwierzchowski budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 62

Nużewko, gm. Ciechanów

   
23.05.2022 r.

23.05.2022 r

12505.2022

WABiI.6743.5.112.2022.EK Kazimierz Piórkowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg typowego "Dom w kruszczykach 3(A)"

dz. nr 319/2

Jarluty Duże gm. Regimin

   
25.05.2022 r.

23.05.2022 r.

12436.2022

WABiI.6743.5.113.2022.KP Jan Gomółka budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 217/1

Grzybowo, gm. Regimin

   
25.05.2022 r.

23.05.2022 r.

12518.2022

WABiI.6743.5.114.2022.KP Anna Gawarecka budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 50

Nużewko, gm. Ciechanów

   
25.05.2022 r.

23.05.2022 r.

12538.2022

WABiI.6743.5.115.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym

dz. nr ewid. 4299/18

obręb ewid. 0010 - Śródmieście

dz. nr ewid. 4307 i 4311/1

obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
25.05.2022 r.

23.05.2022 r.

12555.2022

WABiI.6743.5.116.2022.KP Marek Socha budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 92/17

Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna

   
25.05.2022 r.

23.05.2022 r.

12556.2022

WABiI.6743.5.117.2022.KP Ireneusz Rzeszut budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 311

ul. Wyspiańskiego, obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
25.05.2022 r.

25.05.2022 r.

12747.2022

WABiI.6743.5.118.2022.KP Robert Szewczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 297/16 i 297/17

Grzybowo, gm. Regimin

   
27.05.2022 r.

25.05.2022 r.

12789.2022

WABiI.6743.5.119.2022.KP Witold Brodewicz budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 114

Pęchcin, gm. Ciechanów

   
27.05.2022 r.

25.05.2022 r.

12773.2022

WABiI.6743.5.120.2022.KP Gmina Glinojeck budowa sieci wodociągowej

dz. nr ewid. 333, 326, 327/2, 1425, 334/1, 1424/8

m. Glinojeck, obręb ewid. 0001 - Glinojeck, m. Glinojeck

   
27.05.2022 r.

25.05.2022 r.

12790.2022

WABiI.6743.5.121.2022.KP Marta i Cezary Gąsiorowscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 155/2

Niestum, gm. Ciechanów

   
27.05.2022 r.

26.05.2022 r.

12923.2022

WABiI.6743.5.122.2022.KP Elżbieta Dymkowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 163/1

Rykaczewo, gm. Ciechanów

   
27.05.2022 r.

26.05.2022 r.

12924.2022

WABiI.6743.5.123.2022.KP Katarzyna i Piotr Umińscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 11/10

Chruszczewo, gm. Ciechanów

   
27.05.2022 r.

26.05.2022 r.

12955.2022

WABiI.6743.5.124.2022.KP Krzysztof Majewski budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 155/2

Gąski, gm. Ciechanów

   
01.06.2022 r.

30.05.2022 r.

13144.2022

WABiI.6743.5.125.2022.KP Anna Mikołajczak budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 1465

m. Ciechanów, obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
01.06.2022 r.

30.05.2022 r.

13107.2022

WABiI.6743.5.126.2022.KP Anna Kawecka budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 495

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
01.06.2022 r.

31.05.2022 r.

13260.2022

WABiI.6743.5.127.2022.KP Maryla Boniakowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 4613/10

obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
01.06.2022 r.

31.05.2022 r.

13261.2022

WABiI.6743.5.128.2022.KP Bożenna i Józef Krawczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 219

m. Ciechanów, obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
01.06.2022 r.

31.05.2022 r.

13292.2022

WABiI.6743.5.129.2022.KP Dariusz Czerwiński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 122

Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

   
01.06.2022 r.

01.06.2022 r.

13367.2022

WABiI.6743.5.130.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV ze złączem pomiarowym

dz. nr ewid. 98 i 101

Marusy, gm. Sońsk

dz. nr ewid. 106, 107, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 115, 118, 125, 126 i 132/1

Szwejki, gm. Sońsk

   
02.06.2022 r.

30.05.2022 r.

13140.2022

WABiI.6743.5.131.2022.KP Gmina Miejska Ciechanów budowa przyłącza kablowego ze złączem kablowym, budowa linii kablowej nN oświetlenia, budowa słupów oświetleniowych z oprawami

dz. nr ewid. 173/7, 176/2, 176/3 i 190

obręb ewid. 0010 - Śródmieście, m. Ciechanów

   
02.06.2022 r.

30.05.2022 r.

13171.2022

WABiI.6743.5.132.2022.KP Tomasz Klimkiewicz budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 53

Nużewko, gm. Ciechanów

   
02.06.2022 r.

30.05.2022 r.

13173.2022

WABiI.6743.5.133.2022.KP Gmina Miejska Ciechanów budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego

dz. nr ewid. 4620, 4635/5, 4768/6 i 4855/6

obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
02.06.2022 r.

02.06.2022 r.

13515.2022

WABiI.6743.5.134.2022.KP Krzysztof Szostakowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 4101/11, 4101/12 i 4101/6

obręb ewid. 0020 - Scalenie, m. Ciechanów

   
07.06.2022 r.

03.06.2022 r.

13565.2022

WABiI.6743.5.135.2022.KP Estera i Paweł Lewiccy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 54/14

Mieszki Atle, obręb ewid. 0005 - Mieszki Różki, gm. Ciechanów

   
07.06.2022 r.

06.06.2022 r.

13657.2022

WABiI.6743.5.136.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia

dz. nr ewid. 157/28, 157/37, 157/38 i 159

Sońsk, gm. Sońsk

   
07.06.2022 r.

06.06.2022 r.

13700.2022

WABiI.6743.5.137.2022.KP Ewa i Tomasz Dróżdż instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowych

dz. nr ewid. 146

Nużewo, gm. Ciechanów

   
13.06.2022 r.

09.06.2022 r.

14103.2022

WABiI.6743.5.138.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 234/26

Niestum, gm. Ciechanów

   
13.06.2022 r.

09.06.2022

14210.2022

WABiI.6743.5.139.2022.KP Ewa Jakubiak budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 103

Nużewko, gm. Ciechanów

   

13.06.2022 r.

10.06.2022 r.

14305.2022

WABiI.6743.5.140.2022.KP Hanna Dudkiewicz budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 71

Nużewko, gm. Ciechanów

   
13.06.2022 r.

08.06.2022 r.

14080.2022

WABiI.6743.5.141.2022.KP Gmina Opinogóra Górna budowa sieci kanalizacji sanitarnej

dz. nr ewid. 143/4 i 143/3

Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

   
13.06.2022 r.

08.06.2022 r.

14081.2022

WABiI.6743.5.142.2022.KP Gmina Opinogóra Górna budowa sieci wodociągowej

dz. nr ewid. 144, 143/3 i 143/2

Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

   
20.06.2022 r.

13.06.2022 r.

14521.2022

WABiI.6743.5.143.2022.KP Kazimierz Klemens budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 66/2

Gąski, gm. Ciechanów

   
20.06.2022 r.

15.06.2022 r.

14627.2022

WABiI.6743.5.144.2022.KP Mariusz Nitowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 154/7

Gąski, gm. Ciechanów

   
20.06.2022 r.

15.06.2022 r.

14628.2022

WABiI.6743.5.145.2022.KP Halina Wilczyńska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 13/34, 13/26 i 13/38

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
27.06.2022 r.

15.06.2022 r.

14719.2022

WABiI.6743.5.146.2022.MG Agnieszka i Zbigniew Chmielewscy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego "Tiara Mini (KP159)" oraz budowa zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o poj. 10m dz. nr 68 obręb ewid. 0024 Nużewko, gm. Ciechanów    
28.06.2022 r.

20.06.2022 r.

14893.2022

WABiI.6743.5.147.2022.KP Bogumiła i Krzysztof Garlińscy budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 218 i 219

Nużewo, gm. Ciechanów

   
28.06.2022 r.

21.06.2022 r.

14983.2022

WABiI.6743.5.148.2022.KP Magdalena Molągowska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 36/10

Pawłowo, gm. Regimin

   
28.06.2022 r.

21.06.2022 r.

14984.2022

WABiI.6743.5.149.2022.KP Ewa Walecka budowa zewnętrznego odcinka instalacji z rur stalowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 715

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
28.06.2022 r.

22.06.2022 r.

15039.2022

WABiI.6743.5.150.2022.KP Energa - Operator S.A. budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 34, 37/1, 37/2, 91/1, 91/2, 91/3 i 91/4

Wkra, gm. Glinojeck

   
28.06.2022 r.

22.06.2022 r.

15059.2022

WABiI.6743.5.151.2022.KP Mirosława i Sławomir Trętowscy budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na gaz ziemny

dz. nr ewid. 243/15

ul. Słoneczna, Niestum, gm. Ciechanów

   
28.06.2022 r.

22.06.2022 r.

15060.2022

WABiI.6743.5.152.2022.KP Danuta i Czesław Bartczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 47

Nużewko, gm. Ciechanów

   
28.06.2022 r.

22.06.2022 r.

15061.2022

WABiI.6743.5.153.2022.KP Monika Charzyńska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 134

Chruszczewo, gm. Ciechanów

   
28.06.2022 r.

22.06.2022 r.

15054.2022

WABiI.6743.5.154.2022.OP Bukaccy Katarzyna i Łukasz przebudowa, rozbudowa i remont domu jednorodzinnego dz. nr ew. 62/1,  m. Wiśniewo, gm. Grudusk    
01.07.2022 r.

28.06.2022 r.

15519.2022

WABiI.6743.5.155.2022.KP Sławomir Dalecki budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 56

Nużewko, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

29.06.2022 r.

15574.2022

WABiI.6743.5.156.2022.KP Ireneusz Jagielnicki budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 1553

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

29.06.2022 r.

15632.2022

WABiI.6743.5.157.2022.KP Dorota i Grzegorz Tolzdorf budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 17/4

Chruszczewo, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

29.06.2022 r.

15660.2022

WABiI.6743.5.158.2022.KP Dariusz Kocienda budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 4

Nużewko, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

29.06.2022 r.

15673.2022

WABiI.6743.5.159.2022.KP Agnieszka i Grzegorz Kołakowscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 45

Nużewko, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

29.06.2022 r.

15676.2022

WABiI.6743.5.160.2022.KP Przemysław Kraszewski budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 28/16

Nużewko, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

29.06.2022 r.

15677.2022

WABiI.6743.5.161.2022.KP Anna i Cezary Kołakowscy budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V = 4850 l oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 34

Kołaki - Budzyno, gm. Opinogóra Górna

   
01.07.2022 r.

30.06.2022 r.

15705.2022

WABiI.6743.5.162.2022.KP Powiat Ciechanowski budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku oświaty, nauki i kultury

dz. nr ewid. 1374/4

obręb ewid. 0030 - Podzamcze, m. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

01.07.2022 r.

15825.2022

WABiI.6743.5.163.2022.KP Tomasz Kądziela budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 27/1

Nużewko, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

01.07.2022 r.

15826.2022

WABiI.6743.5.164.2022.KP Katarzyna Arumińska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 123/3

Nużewo, gm. Ciechanów

   
01.07.2022 r.

01.07.2022 r.

15867.2022

WABiI.6743.5.165.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo - pomiarowym

dz. nr ewid. 7/4, 7/5, 7/12, 7/16, 7/18, 8/1 i 8/2

obręb ewid. 0090 - Niechodzin - Bielin, m. Ciechanów

   
05.07.2022 r.

01.07.2022 r.

15917.2022

WABiI.6743.5.166.2022.KP Energa - Operator S.A., Oddział w Płocku budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowego

dz. nr ewid. 39, 40, 41 i 42

Baby, gm. Ciechanów

dz. nr ewid. 5/2, 58, 59/2 i 59/5

Mieszki Wielkie, gm. Ciechanów

   
05.07.2022 r.

04.07.2022 r.

16028.2022

WABiI.6743.5.167.2022.KP Ewa i Stanisław Grabińscy budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 145/5

Ujazdówek, gm. Ciechanów

   
05.07.2022 r.

04.07.2022 r.

16046.2022

WABiI.6743.5.168.2022.KP Jacek Turowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 68/2

obręb ewid. 0080 - Śmiecin - Kolonia, m. Ciechanów

   
11.07.2022 r.

06.07.2022 r.

16227.2022

WABiI.6743.5.169.2022.KP Grażyna Anna Monczulewicz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V = 2700 l

dz. nr ewid. 401

Malużyn, gm. Glinojeck

   
11.07.2022 r.

06.07.2022 r.

16483.2022

WABiI.6743.5.170.2022.KP Olga Paczulska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 231

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
11.07.2022 r.

07.07.2022 r.

16384.2022

WABiI.6743.5.171.2022.KP Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym

dz. nr ewid. 371/1

obręb ewid. 0010 - Śródmieście, m. Ciechanów

   
13.07.2022 r.

11.07.2022 r.

16530.2022

WABiI.6743.5.172.2022.KP Łukasz Brzeziński budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 369

Ojrzeń, gm. Ojrzeń

   
13.07.2022 r.

12.07.2022 r.

16848.2022

WABiI.6743.5.173.2022.KP Martyna i Przemysław Wójciccy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 757/2

obręb ewid. 0040 - Śmiecin, m. Ciechanów

   
13.07.2022 r.

12.07.2022 r.

16851.2022

WABiI.6743.5.174.2022.KP Tadeusz Granat budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 182

Ojrzeń, gm. Ojrzeń

   
13.07.2022 r.

12.07.2022 r.

16859.2022

WABiI.6743.5.175.2022.KP Agnieszka Grabowska budowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr ewid. 4/15

obręb 0050 - Szczurzyn, m. Ciechanów

   
13.07.2022 r.

13.07.2022 r.

16886.2022

WABiI.6743.5.176.2022.KP Mariusz Kwiatkowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 139/16

Gąski, gm. Ciechanów

   
13.07.2022 r.

13.07.2022 r.

16888.2022

WABiI.6743.5.177.2022.KP Andrzej Solecki budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 195

Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna

   
14.07.2022 r.

13.07.2022 r.

16985.2022

WABiI.6743.5.178.2022.EK Lidia Bednarska-Hoppe przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem

dz. nr 137

Gołotczyzna, gm. Sońsk

   
14.07.2022 r.

13.07.2022 r.

16955.2022

WABiI.6743.5.179.2022.KP Emil Wernicki budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V = 4850 l oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym z częścią mieszkalną

dz. nr ewid. 1422/8 i 1422/9

Glinojeck, m. Glinojeck

   
15.07.2022 r.

14.07.2022 r.

17062.2022

WABiI.6743.5.180.2022.KP Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej

dz. nr ewid. 88, 96, 106/1, 108/1, 270, 382, 383, 384, 106/3, 97, 105/4, 81, 105/1, 105/3, 128/17 i 128/19

obręb ewid. 0060 - Krubin, m. Ciechanów

dz. nr ewid. 109, 110 i 122

Grędzice, gm. Ciechanów

   
15.07.2022 r.

14.07.2022 r.

17084.2022

WABiI.6743.5.181.2022.KP Teresa Jakubiak budowa dwóch podziemnych odcinków instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

dz. nr ewid. 130/1 i 130/2

obręb 0050 - Szczurzyn, m. Ciechanów

   
15.07.2022 r.

15.07.2022 r.

17182.2022

WABiI.6743.5.182.2022.KP Artur Wiśniewski budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny zasilanej z pojedynczego naziemnego zbiornika V = 2700 l i wewnętrznej instalacji gazowej

dz. nr ewid. 138/2

Ostaszewo, gm. Sońsk

   
15.07.2022 r.

15.07.2022 r.

17196.2022

WABiI.6743.5.183.2022.KP Ewa Boniakowska budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V = 2700 l wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną

dz. nr ewid. 536 i 83/2

Ojrzeń, gm. Ojrzeń

   
18.07.2022

06.07.2022.MG

16202.2022

WABiI.6743.7.1.2022.MG Agnieszka i Zbigniew Chmielewscy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego "Tiara Mini (KP159)" oraz budowa zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o poj. 10m3

dz. nr. ew. 68

Nużewko, gm. Ciechanów

   
20.07.2022 r.

18.07.2022 r.

17330.2022

WABiI.6743.5.184.2022.EK Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia            (do 0,5MPa) z rur PE dn125 mm dz. nr 388/2, 291/3, 97 obręb Krubin m.Ciechanów,         dz. nr 166/2 obręb Mieszki Różki gm. Sońsk, dz. nr 66 obręb Bieńki Karkuty gm. Sońsk    
25.07.2022 r.

18.07.2022 r.

17301.2022

WABiI.6743.5.185.2022.KP Urszula Łurzykowska Budowa stacji magazynowo-redukcyjnej gazu propan butan V=4850L wraz z zewnętrzną instalacją z rur PE i wewnętrzną instalacją gazową na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego dz. nr 140 miejscowość Luszewo gm. Glimojeck    
25.07.2022 r.

18.07.2022 r.

17309.2022

WABiI.6743.5.186.2022.KP Energa Operator SA oddział Płock Budowa energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Sońsk, na dz. 231/8 dz. nr 231/8 miejscowość Sońsk gm. Sońsk    
25.07.2022 r.

19.07.2022 r.

17344.2022

WABiI.6743.5.187.2022.KP Grzegorz Woźnicki Budowa instalacji gazu płynnego wewnętrznej dla budynku jednorodzinnego. Instalacja wewnętrzna z rur miedzianych

dz. nr 70/2 miejscowość Pęchcin ul. Leśna 25  gm. Ciechanów

   
25.07.2022 r.

19.07.2022 r.

17400.2022

WABiI.6743.5.188.2022.KP Agnieszka Prusinowska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 123/12 miejscowość Nużewo gm. Ciechanów    
25.07.2022 r.

19.07.2022 r.

17398.2022

WABiI.6743.5.189.2022.KP Adam Wojciechowski Budowa dwóch podziemnych odcinków instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr 181/2, 181/1 miejscowość Nużewo gm. Ciechanów     
28.07.2022 r.

22.07.2022 r.

17622.2022

WABiI.6743.5.190.2022.JK Małgorzata Maria Skrzypińska Budowa instalacji gazowej zewnętrznej wraz z butlą gazową naziemną 2700L, podłączenie ścieżki gazowej do kotła dz. nr 328/8 miejscowość Glinojeck    
28.07.2022 r.

25.07.2022 r.

17724.2022

WABiI.6743.5.191.2022.JK Zofia Dymkowska budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedyńczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności  V=4850L dz. nr 155/3 miejscowość Ogonowo gmina Glinojeck    
28.07.2022 r.

25.07.2022 r.

17768.2022

WABiI.6743.5.192.2022.AK2 Monika Jakubowicz Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 28/10 miejscowość Nużewko gmina Ciechanów    
28.07.2022 r.

27.07.2022 r.

17871.2022

WABiI.6743.5.193.2022.MG Gmina Ciechanów Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr 210/134, 210/72, 210/119, 210/127, 210/111 obręb ewidencyjny Kargoszyn gm. Ciechanów 18.08.2022 r.  
04.08.2022 r.

02.08.2022 r.

18443.2022

WABiI.6743.5.196.2022.JK Gmina Glinojeck Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościsłowo, gm. Glinojeck

Ościsłowo, gm. Glinojeck, dz. nr

248, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 258, 269, 270, 275, 437, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 447, 449/2, 449/3, 449/4, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 467, 468, 469, 470, 472/2, 473, 475, 476/2, 476/5, 476/8, 478, 479, 480, 481/2, 485, 562/1, 562/2, 562/4, 562/5, 563, 564, 567, 568, 569/1, 569/2, 570, 571, 572/2, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573, 575, 576, 577, 580, 581/1, 581/2, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5, 583/6, 585/1, 585/2, 585/3, 585/5, 586/1, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7, 588, 593, 594, 621, 636, 655, 661, 663/2, 664, 666 i 674

   
04.08.2022

29.07.2022

18101.2022

WABiI.6743.5.194.2022.KO Ewa i Stanisław Sadło Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 20/6, Chruszczewo, gm. Ciechanów    
04.08.2022

01.08.2022

18356.2022

WABiI.6743.5.195.2022.KO Sylwia Karolina Dobrowolska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrzna inslacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym Młock Baraniec, gm. Ojrzeń , dz nr. 21    
05.08.2022

02.08.2022

18439.2022

WABiI.6743.197.2022.KO Justyna Bembas Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nużewo,

dz. nr ew. 85

 

   
05.08.2022

02.08.2022

18438.2022

WABiI.6743.5.198.2022.KO Stanisław Klarman budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Ciechanów, Śródmieście, dz nr ew. 678    
05.08.2022

03.08.2022

18522.2022

WABiI.6743.5.199.2022.KO Bożena i Stanisław Isztok Budowa instalci gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego Grzybowo, gm. Regimin, dz nr ew. 27/1, 27/2    
05.08.2022

03.08.2022

18495.2022

WABiI.6743.5.200.2022.KO Aleksandra Chojnowska Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Sulerzyż, gm Glinojeck, dz nr ew. 105    
08.08.2022

04.08.2022

18644.2022

WABiI.6743.5.201.2022.OP Grzegorz Lomperta Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Opinogóra Górna

dz. nr ew.101

   
08.08.2022

03.08.2022

18515.2022

WABiI.6743.5.202.2022.KO Ewa Szostakowska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Nużewko, gm. Ciechanów, dz nr ew 63/1    
08.08.2022

04.08.2022

18655.2022

WABiI.6743.5.203.2022.KO Wioletta Ostrowska Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V=4850l oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Bieńki-Karkuty, gm Sońsk

dz. nr ew. 56

   
08.08.2022

04.08.2022

18636.2022

WABiI.6743.5.204.2022.KO Bogusława Radulska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Niechodzin-Bielin, gm Ciechanów

dz. nr ew. 286/3, 286/4

   
08.08.2022

04.08.2022

18637.2022

WABiI.6743.5.205.2022.KO

18637.2022

Katarzyna Wolińska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nużewo, gm Ciechanów

dz. nr ew. 77

   
09.08.2022

05.08.2022

18719.2022

WABiI.6743.5.206.2022.JK

Zakłady Mięsne Sochocin          Sp. z o. o.

Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do dz. 32/1 w m. Wola Wodzyńska w ramach realizacji inwestycji budowy przyłącza energetycznego do pompowni studni głębinowych

dz. nr ew. 91/1, 96, 97, 32/2, 32/1, Wola Wodzyńska, gm. Ojrzeń    
09.08.2022

05.08.2022

18737.2022

WABiI.6743.5.207.2022.KO Jacek Ruratowski Budowa wewnetrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 104/1, Koźniewo Wielkie, Gąsocin    
09.08.2022

05.08.2022

18779.2022

WABiI.6743.5.208.2022.KO Bożena Murawska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 299, gm. Opinogóra Górna, Władysławowo    
09.08.2022

08.08.2022

18846.2022

WABiI.6743.5.209.2022.KO Monika Rykaczewska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz nr ew. 155/24,

Niestum, gm. Ciechanów

   
09.08.2022 r.

08.08.2022 r.

18984.2022

WABiI.6743.5.210.2022.EK Karol Woliński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego "Dom w Modrzewnicy (G2P)" dz. nr 83/9 Regimin, gm. Regimin    
09.08.2022 r.

08.08.2022 r.

18983.2022

WABiI.6743.5.211.2022.EK Karol Woliński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego "Dom w Modrzewnicy (G2P)"

dz. nr 83/10 Regimin

gm. Regimin

   
09.08.2022 r.

09.08.2022 r.

19017.2022

WABiI.6743.5.212.2022.KO Katarzyna Rogowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 90, 91, Nużewo, gmina Ciechanów    
12.08.2022 r.

10.08.2022 r.

19083.2022

WABiI.6743.5.213.2022.MG Gmina Miejska Ciechanów budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenia kąpieliska) dz. 291/3, Krubin, miasto Ciechanów 02.12.2022r  
17.08.2022 r.

10.08.2022 r.

19159.2022

WABiI.6743.5.214.2022.AC PSG SP. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego cisnienia (0,5 MPa) z rur PE dn 125mm dz. nr. ew. 291/4, Krubin, Ciechanów 01.09.2022r  
17.08.2022 r.

11.08.2022 r.

19267.2022

WABiI.6743.5.215.2022.KO Danuta Wojkowska Budowa wewnetrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Glinojeck, dz nr ew. 808    
17.08.2022 r.

11.08.2022 r

19272.2022

WABiI.6743.5.216.2022.KO Adam Kaniecki Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 116/2, Nużewo, gm. Ciechanów    
18.08.2022 r.

11.08.2022 r

19252.2022

WABiI.6743.5.217.2022.OP Gmina Opinogóra Górna Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. dz. nr ew. 35/ 4, 5/2, 178, 210/3, 210/4, 210/5 Chrzanówek, gm Opinogóra Górna    
18.08.2022 r.

12.08.2022 r.

19406.2022

WABiI.6743.5.218.2022.KO Leszek Maliszewski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego Niechodzin-Bielin, m. Ciechanów, dz nr ew. 386/4    
18.08.2022 r.

12.08.2022 r.

19405.2022

WABiI.6743.5.219.2022.KO Janusz Kamiński Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego Grzybowo, gm. Regimin, dz. nr ew. 179    
18.08.2022 r.

12.08.2022 r.

19384.2022

WABiI.6743.5.220.2022.KO Bożena Marczak budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Ciechanów, Śródmieście, dz. nr ew. 337    
18.08.2022 r.

17.08.2022 r.

19624.2022

WABiI.6743.5.221.2022.KO Stanisława Podlaska Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Glinojeck, dz. nr ew. 865    
18.08.2022

17.08.2022 r.

19638.2022

WABiI.6743.5.222.2022.KO Kowalewski Stanisław Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 239/3, Grudusk    
24.08.2022 r.

18.08.2022 r.

19720

WABiI.6743.5.224.2022.EB Jacek Szymański budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ew. 154/9

Gąski, ul. Słoneczna gm. Ciechanów

24.08.2022 r.  
24.08.2022 r.

18.08.2022 r.

19682

WABiI.6743.5.225.2022.EB

Kamil Laskowski

Ewelina Laskowska

budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku jednorodzinnego 

dz. nr ew. 11/11

Chruszczewo

ul. Tulipanowa,

gm. Ciechanów

   
24.08.2022 r.

19.08.2022 r.

19834

WABiI.6743.5.226.2022.EB Bożena i Sławomir Bilińscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr 210/56

Kargoszyn,

ul. Willowa

gm. Ciechanów

   
24.08.2022 r

22.08.2022 r

19921

WABiI.6743.5.227.2022.EK Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn125mm

dz. nr ew. 75 Bieńki Karkuty,

dz. nr ew. 3 i 6 Strusinek,

dz. nr ew. 86 Gołotczyzna

gm. Sońsk

   
24.08.2022 r.

24.08.2022 r.

20043

WABiI.6743.5.228.2022.EB Jan Chrostowski Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby grzewcze

dz. nr 1/12

Chruszczewo, 

ul. Mławska 26, gm. Ciechanów

   
24.08.2022r

18.08.2022r

19658.2022

WABiI.6743.5.223.2022.AC Sylwia Grzeska Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

dz.nr 585/1

obręb 0030 Podzamcze

m. Ciechanów

   
26.08.2022 r.

25.08.2022 r.

20215

WABiI.6743.5.229.2022.EB Monika Ulatowska budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850 l wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego oraz instalacją wewnętrzną w budynkach

dz. nr 101/3

Rutki Begny

gm. Ciechanów

   
26.08.2022 r.

26.08.2022 r.

20235

WABiI.6743.5.230.2022.EB Magdalena Lubińska budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 144/4

Nużewo

gm. Ciechanów

   
26.08.2022 r.

26.08.2022 r.

20261

WABiI.6743.5.231.2022.EB Ewelina Pawłowska budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 26/2 

Nużewko

gm. Ciechanów

   
29.08.2022 r.

26.08.2022 r.

20292

WABiI.6743.5232.2022.KO Tomasz i Ewa Kozieja budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewn. instalacji gazu

dz. nr 33/15 Władysławowo,

gm. Opinogóra Górna 

   
29.08.2022 r.

26.08.2022 r.

20281

WABiI.6743.5.233.2022.KO Kamil Maruszewski budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr 148

Gąsocin, 

gm. Sońsk

   
29.08.2022 r.

29.08.2022 r.

20320

WABiI.6743.5.234.2022.KO Henryk Goździewski budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V=2700 l oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

dz. nr 219/29

Gąsocin,

gm. Sońsk

   

30.08.2022r

 

29.08.2022

20363.2022

WABiI.6743.7.2.2022.MG Dominik Romanowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.nr ew 22,Pajewo Wielkie, gm. Gołymin Ośrodek    
05.09.2022 r.

15.08.2022 r.

19575.2022

WABiI.6743.5.236.2022.KO Energa Operator S. A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi

dz. nr ew. 64/4, 64/26

Chrzanówek, Opinogóra Górna

   
05.09.2022 r.

31.08.2022 r.

20585.2022

WABiI.6743.5.237.2022.KO Ewa Ordak budowa wewnętrznej instalacji gazowej z budową podziemnego odcinka zewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 57/8, 57/4

Krubin, Ciechanów

   
05.09.2022 r.

01.09.2022 r.

20688.2022

WABiI.6743.5.238.2022.KO Energa Operator S.A Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi dz. nr ew. 4318/4 Ciechanów, Scalenie    
05.09.2022 r.

01.09.2022 r.

20642.2022

WABiI.6743.5.239.2022.KO Janina Smolińska instalacja zbiornikowa oraz wewnętrzna gazu płynnego dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 202/3, Lipa, gm. Regimin    
06.09.2022 r.

02.09.2022 r.

20815.2022

WABiI.6743.5.240.2022.EK Mariusz Krupiński budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 18/3, 25/1, 548/1 m. Gąsocin gm. Sońsk    
07.09.2022 r.

31.08.2022 r.

20533.2022

WABiI.6743.5.241.2022.AC Gmina Miejska Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 1045, 1039, 1008, 1036, 955, 1189 Podzamcze, Ciechanów 16.11.2022r  
07.09.2022 r.

05.09.2022 r.

20954.2022

WABiI.6743.5.242.2022.OP Weronika i Krzysztof Ślesiccy Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 45/2, 554/2, Grudusk    
07.09.2022 r.

06.09.2022 r.

21054.2022

WABiI.6743.5.243.2022.KO Monika Ulatowska Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ew. 101/3, Rutki Begny, gm. Ciechanów    
12.09.2022 r.

06.09.2022 r.

21162.2022

WABiI.6743.5.244.2022.KO Natalia Rudnicka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny zbiornik naziemny V=4850L i przyłącze gazowe dz. nr ew. 800, m. Glinojeck    
12.09.2022 r.

06.09.2022 r.

21179.2022

WABiI.6743.5.245.2022.KO Gmina Miejska Ciechanów budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej dz. nr ew. 85, Ujazdówek, gm. Ciechanów    
12.09.2022 r.

07.09.2022 r.

21238.2022

WABiI.6743.5.246.2022.KO Energa Operator Spółka Akcyjna Wymiana napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, demontaż linii napowietrznej nN, przebudowa linii napowietrznej nN dz. nr ew. 22/3, 23, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 48, 39, 48, 49, 50, 51, 53, 54/2, 56/3, 56/4 Morawka, gm. Gołymin-Ośrodek i dz. nr ew. 35, 36, 38/3 Olszewka, gm. Sońsk    
12.09.2022 r.

08.09.2022 r.

21336.2022

WABiI.6743.5.247.2022.KO Dariusz Zembrzuski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazu płynnego, zbiornika gazu płynnego o poj. 2700L oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku Żarnowo, gm. Grudusk, dz nr ew. 117    
12.09.2022 r.

09.09.2022 r.

21372.2022

WABiI.6743.5.248.2022.KO Radosław Chyliński
budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Chruszczewo, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 11/16    
12.09.2022 r.

09.09.2022 r.

21373.2022

WABiI.6743.5.249.2022.KO Agnieszka Pajewska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmieci, miasto Ciechanów, dz nr ew. 342    
12.09.2022 r.

09.09.2022 r.

21385.2022

WABiI.6743.5.250.2022.KO Andrzej Nałęcz budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Grzybowo, gm. Regimin, dz. nr ew. 260, 262    
14.09.2022 r.

12.09.2022 r.

21473.2022

WABiI.6743.5.251.2022.MG Milena i Przemysław Werniccy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wola Pawłowska, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 97    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21728.2022

WABiI.6743.5.252.2022.KO Andrzej Matyjasz Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ciechanów, Śmiecin, dz. nr ew. 297/5    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21597.2022

WABiI.6743.5.253.2022.KO Anna Antczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Nużewo, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 94/8    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21596.2022

WABiI.6743.5.254.2022.KO Radosław Moczulak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Krubin, m. Ciechanów, dz. nr ew. 19/8, 19/10    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21593.2022

WABiI.6743.5.255.2022.KO Malanowski Kamil budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Ujazdówek, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 49/2    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21592.2022

WABiI.6743.5.256.2022.KO Barbara i Lucjan Świerczewscy Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Rydzewo, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 672    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21589.2022

WABiI.6743.5.257.2022.KO

Elżbieta Krupińska-Tkaczyk

Krzysztof Tkaczyk

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Gąsocin, gm. Sońsk, dz. nr ew. 244    
14.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21579.2022

WABiI.6743.5.258.2022.KO Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do0,5 MPa) z rur PE Gołotczyzna, gm. Sońsk, dz. nr ew. 16, 47, 25/13, 53/1, 45, 54/1, 128, 112/2, 124/2, 73, 24/1, 27, 43/1, 26/1, 42/1, 32/1, 31/1, 21/6, 21/21, 21/9, 21/23    
15.09.2022 r.

13.09.2022 r.

21729.2022

WABiI.6743.5.259.2022.A.C Gmina Miejska Ciechanów Budowa sieci kanalizacji deszczowej Podzamcze, m. Ciechanów, dz. nr ew. 1039, 1036 05.10.2022r  
21.09.2022 r.

15.09.2022 r.

21905.2022

WABiI.6743.5.260.2022.KO Anna Stankiewicz-Kornatowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śródmieście, m. Ciechanów, dz. nr ew. 4531/8    
21.09.2022 r.

15.09.2022 r.

21914.2022

WABiI.6743.5.261.2022.MG Energa Operator S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej

dz. nr ew. 65/7, 65/5 Gogole Wielkie, gm. Gołymin Ośrodek

dz. nr ew. 67, 20, 68/4, 70, 68/3 Watkowo, gm Gołymin Ośrodek

07.10.2022r  
21.09.2022 r.

15.09.2022 r.

21924.2022

WABiI.6743.5.262.2022.MG Energa Operator S.A. Przebudowa sieci elektroenergetycznej-istniejącej stacji słupowej stacji transformatorowej sN/nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nn-0,4 kV

dz. nr ew. 45/1, 44/5, 43/3, 42, 41, 40 Konarzewo Sławki, gm. Gołymin Ośrodek

dz. nr ew. 65/7 Gogole Wielkie, gm. Gołymin Ośrodek

07.10.2022r  
21.09.2022 r.

15.09.2022 r.

21922.2022

WABiI.6743.5.263.2022.MG Energa Operator S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn-0,4 kV i linii kablowej nn-0,4 kV

dz. nr ew. 65/5 Gogole Wielkie, gm. Gołymin Ośrodek

dz. nr ew. 67, 20, 68/1, 64/2, 64/1, 66, 63/2, 81, 82, 70, 68/3 Watkowo, gm Gołymin Ośrodek

07.10.2022r  
22.09.2022 r.

16.09.2022 r.

22052.2022

WABiI.6743.5.264.2022.KO Agnieszka i Marek Majewscy Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700l dz. nr ew. 232, Lipa, gm. Regimin    
22.09.2022 r.

19.09.2022 r.

22092.2022

WABiI.6743.5.265.2022.KO Beata i Robert Brzezińska budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym V=2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 160/1, 160/2 Łaguny, gm. Opinogóra Górna    
22.09.2022 r.

19.09.2022 r.

22144.2022

WABiI.6743.5.266.2022.JK Energa - Operator S.A. Budowa sieci kablowej nN ze złączami kablowo - pomiarowymi nN do zasilania w energię elektryczną dz. nr 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 216/25, 216/24, 216/23, 216/22, 216/21, 216/20, 216/19, 216/18, 216/17, 216/16, 216/15, 216/14 w m. Wola Młocka, gm. Glinojeck dz. nr ew. 216/13 w m. Wola Młocka, gm. Glinojeck 11.10.2022r  
22.09.2022 r.

20.09.2022 r.

22290.2022

WABiI.6743.5.267.2022.KO Rybak Urszula Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmiecin, miasto Ciechanów, dz. nr ew. 1118/2, 1118/1    
22.09.2022 r.

20.09.2022 r.

22293.2022

WABiI.6743.5.268.2022.KO Wilkowska Hanna Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śródmieście, m. Ciechanów, dz. nr ew. 4414/10    
22.09.2022 r.

20.09.2022 r.

22296.2022

WABiI.6743.5.267.2022.KO Sienkiewicz Barbara i Mirosław Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Chruszczewo, g. Ciechanów, dz. nr ew. 15/16    
23.09.2022 r.

21.09.2022 r.

22407.2022

WABiI.6743.5.270.2022.KO Gmina Regimin Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku świetlicy wiejskiej z częścią usługową Grzybowo, gm. Regimin, dz. nr ew. 351    
23.09.2022 r.

21.09.2022 r.

22408.2022

WABiI.6743.5.271.2022.KO Kamil Nowacki Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Chruszczewo, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 20/8    
23.09.2022 r.

22.09.2022 r.

22476.2022

WABiI.6743.5.272.2022.KO Mirosław Śmigielski Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Niestum, gm. Ciechanów, dz. nr ew. 155/5    
03.10.2022 r.

26.09.2022 r.

22603.2022

WABiI.6743.5.273.2022.MG Energa- Oświetlenie budowa oświetlenia drogowego

dz. nr 141/1, 141/2, 82, 140/8 Osiek Aleksandrowo

gm. Gołymin Ośrodek

28.11.2022r  
03.10.2022 r.

26.09.2022 r.

22753.2022

WABiI.6743.5.274.2022.MG Energa Oświetlenie budowa oświetlenia drogowego

dz. nr 42/2

Osiek Aleksandrowo

gm. Gołymin Ośrodek

28.11.2022r  
03.10.2022 r.

27.09.2022 r.

22779.2022

WABiI.6743.5.275.2022.KO Alina Robakiewicz budowa instalacji zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,70 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 870/1 

ul. Płocka

m. Glinojeck

   
03.10.2022 r.

27.09.2022 r.

22787.2022

WABiI.6743.5.276.2022.KO Sylwia Włodkowska wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l 

dz. nr 244

Gąsocin, ul. Strażacka

gm. Sońsk

   
03.10.2022 r

28.09.2022 r.

22807.2022

WABiI.6743.5.277.2022.KO Elżbieta Staroń budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny zasilanej z pojedynczego naziemnego zbiornika o poj. 2700 l i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 27

Sadek

gm. Glinojeck

   
07.10.2022 r.

04.10.2022 r.

23406.2022

WABiI.6743.5.278.2022.KO Józef Kaniecki budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr 26/8

ul. Kwiatowa

m. Ciechanów

   
07.10.2022 r.

04.10.2022 r.

23376.2022

WABiI.6743.5.280.2022.OP Grzegorz Lomperta Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr 101

ul. Moniuszki

Opinogóra Górna

26.10.2022r  
07.10.2022 r.

05.10.2022 r.

23523.2022

WABiI.6743.5.281.2022.KO Urszula Kosakowska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr 234/6

Niestum

gm. Ciechanów

   
07.10.2022 r.

06.10.2022 r.

23592.2022

WABiI.6743.5.282.2022.KO  Jan Gomółka budowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr 4/34

ul. Osada Fabryczna

m. Ciechanów

   
07.10.2022 r.

07.10.2022 r.

23726.2022

WABiI.6743.5.283.2022.KO Robert Kaszuba budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku zakwaterowania turystycznego

dz. nr 223

obr. ewid. Leśniewo Dolne

gm. Grudusk

   
11.10.2022 r.

07.10.2022 r.

23747.2022

 

WABiI.6743.5.284.2022.KO Paweł Elak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym dz. nr ew. 1731, Podzamcze, Ciechanów    
12.10.2022 r.

11.10.2022 r.

23972.2022

WABiI.6743.5.285.2022.KO Danuta i Ryszard Pacek budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew.70, Gołoty, gm. Ciechanów    
12.10.2022 r.

29.09.2022 r.

22943.2022

WABiI.6743.5.286.2022.KO Paweł Kowalski budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przążewo, gm. Ciechanów, dz nr ew. 78/6    
12.10.2022 r. 11.10.2022 r. WABiI.6743.5.287.2022.AC Zakład Energetyki Cieplnej w Cieplnej Sp. z o. o. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej Szczurzyn, m. Ciechanów, dz. nr ew. 52, 53/4, 53/9, 53/8, 54/2, 57/7, 58 02.11.2022r  
13.10.2022 r.

06.10.2022 r.

23538.2022

WABiI.6743.5.288.2022.JK ENERGA - OPERATOR S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi dz. nr ew. 774/5, 774/7, 774/8, 774/9, 774/10, 774/11, 777,  w m. Glinojeck (140203_4.0001) oraz dz. nr ew. 181 w m. Stary Garwarz, gm. Glinojeck (140203_4.0019)    
14.10.2022 r

12.10.2022 r.

24005.2022

WABiI.6743.5.289.2022.KO ENERGA - OPERATOR S.A. Elektroenergetyczna sieć napowietrzna niskiego napięcia-rozbiórka linii napowietrznych oraz budowa linii kablowo napowietrznej dz. nr ew. 2/2, 51, 7, 8, 9 Bieńki Śmietanki, gm. Sońsk    
18.10.2022 r.

10.10.2022 r.

23875.2022

WABiI.6743.5.290.2022.KO ENERGA - OPERATOR S.A. elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi dz. nr ew. 54/5, 54/3, Krubin, Ciechanów    
19.10.2022 r.

14.10.2022 r.

24295.2022

WABiI.6743.5.291.2022.KO Polański Krzysztof Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 76, Nużewko, gm. Ciechanów    
19.10.2022 r.

14.10.2022 r.

24296.2022

WABiI.6743.5.292.2022.KO PSG Sp. z o. o. zgłoszenie  budowy sieci średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm dz. nr ew. 71/6, Sońsk    
19.10.2022 r.

17.10.2022 r.

24434.2022

WABiI.6743.5.293.2022.KO ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 4751/6, 4750/12, 4750/17, 4751/11, 4751/12, 4750/20, 4750/29, 4753 Scalenie, m. Ciechanów    
19.10.2022 r.

17.10.2022 r.

24433.2022

WABiI.6743.5.294.2022.KO ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 568, 1128 Podzamcze, m. Ciechanów dz. nr ew. 101/20 Gostkowo, m. Ciechanów    
19.10.2022 r.

18.10.2022 r.

24534.2022

WABiI.6743.7.3.2022.EK Stanisława Maciejewska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 52 w m. Koziczyn gm. Regimin    
21.10.2022 r.

19.10.2022 r.

24661.2022

WABiI.6743.5.295.2022.KO ENERGA OPERATOR S.A. Budowa i rozbiórka linii kablowych nN 0,4 kV dz. nr ew. 4414/6, Śródmieście, m. Ciechanów    
21.10.2022 r.

19.10.2022 r.

24631.2022

WABiI.6743.5.296.2022.KO REMBUD DEVELOPMENT SP. Z O. O. Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dz. nr ew. 4770/4 Scalenie, m. Ciechanów, 4845/54, 4631/5, 4629/1, 4845/2, Śródmieście, m. Ciechanów    
21.10.2022 r.

20.10.2022 r.

24671.2022

WABiI.6743.5.297.2022.KO Iwona Zbyszyńska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Gąski, gm. Ciechanów, dz. nr ew 67/2    
25.10.2022 r.

21.10.2022 r.

24810.2022

WABiI.6743.5.298.2022.KO Dorota Cieślińska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym dz. nr ew. 130, Zygmuntowo, gm. Opinogóra Górna    
25.10.2022 r.

24.10.2022 r.

24966.2022

WABiI.6743.5.299.2022.KO Małgorzata Kowalewska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 93, Opinogóra Górna    
27.10.2022 r.

26.10.2022 r.

25224.2022

WABiI.6743.5.300.2022.KO Marian i Halina Wiśniewscy Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700ldm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 283, Wierzbowo, gm. Opinogóra Górna    
31.10.2022 r.

27.10.2022 r.

25298.2022

WABiI.6743.5.301.2022.KO Rubinkowski Paweł Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 782, Glinojeck    
07.11.2022 r.

02.11.2022 r.

25546.2022

WABiI.6743.5.302.2022.KO Gmina Opinogóra Górna Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 154, 155, 293, 149, Wierzbowo, gm. Opinogóra Górna    
07.11.2022 r.

03.11.2022 r.

25705.2022

WABiI.6743.5.303.2022.KO Gmina Grudusk Budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 11/1, 11/2, 12, Leśniewo Górne, gm. Grudusk    
07.11.2022 r.

03.11.2022 r.

25711.2022

WABiI.6743.5.304.2022.KO PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm dz. nr ew. 1604, 1577, Podzamcze, m. Ciechanów    
07.11.2022 r.

03.11.2022 r.

25713.2022

WABiI.6743.5.305.2022.KO PSG Sp. z o.  o Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm dz. nr ew. 1629/13, 1614, Podzamcze, m. Ciechanów    
07.11.2022 r.

03.11.2022 r.

25712.2022

WABiI.6743.5.306.2022.KO Gotlibowska Teresa Jadwiga Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 154/13, Chrzanówe, gm. Ciechanów    
07.11.2022 r.

04.11.2022 r.

25755.2022

WABiI.6743.5.307.2022.KO Marta Janina Piątkowska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 307, Zeńbok, gm. Regimin    
08.11.2022 r.

04.11.2022 r.

25808.2022

WABiI.6743.5.308.2022.KO Barbara Suszek Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 40/1, Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk    
08.11.2022 r.

04.11.2022 r.

25801.2022

WABiI.6743.5.309.2022.KO Stanisław Woźniak Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 57/2, Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna    
08.11.2022 r.

04.11.2022 r.

25797.2022

WABiI.6743.5.310.2022.KO ENERGA OPERATOR S.A. Budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowa przyłączy napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV

DZ. NR EW. 165, 106, 130, 134, 129/2, 135/36 Nasierowo Górne, gm. Gołymin Ośrodek

   
08.11.2022 r.

07.11.2022 r.

25947.2022

WABiI.6743.5.311.2022.KO Gmina Miejska Ciechanów Budowa sieci elektroenergetycznej dz. nr ew. 788/11, 788/12, Śródmieście, m. Ciechanów    
08.11.2022 r.

07.11.2022 r.

25917.2022

WABiI.6743.5.312.2022.KO Jerzy Rumiński Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 1245, Śiecin, m. Ciechanów    
08.11.2022 r.

07.11.2022 r.

25912.2022

WABiI.6743.5.313.2022.KO Maria Karpińska Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym
dz. nr ew. 76/8, Skrobocin, gm. Sońsk    
10.11.2022 r.

07.11.2022 r.

25946.2022

WABiI.6743.5.314.2022.KO Gmina Miejska Ciechanów Budowa sieci elektroenergetycznych dz. nr ew. 1127/12, Podzamcze, m. Ciechanów, dz. nr ew. 101/7, 101/14, 101/20, Gostkowo, m. Ciechanów    
21.11.2022. r.

09.11.2022 r.

26321.2022

WABiI.6743.5.315.2022.KO Gmina Miejska Ciechanów Budowa sieci elektroenergetycznych dz. nr ew. 913/2, 914, 915, Śmiecin, m. Ciechanów    
21.11.2022 r.

10.11.2022 r.

26243.2022

WABiI.6743.5.316.2022.KO Gmina Sońsk Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ośrodka kultury dz. nr 120, Gołotczyzna, gm. Sońsk    
21.11.2022 r.

10.11.2022 r.

26359.2022

WABiI.6743.5.317.2022.KO Bank Spółdzielczy w Raciążu Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym dz. nr ew. 293, Sońsk    
21.11.2022 r.

15.11.2022 r.

26644.2022

WABiI.6743.5.318.2022.KO Gmina Sońsk Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola dz. nr ew. 71/7, 71/12, Sońsk    
21.11.2022 r. 15.11.2022 r. 26693.2022 WABiI.6743.5.319.2022.KO Kamila Kropkowska-Pikus, Damian Pikus Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 4721/25, Scalenie, m. Ciechanów    
21.11.2022 r.

15.11.2022 r.

26664.2022

WABiI.6743.5.320.2022.KO ZWiK w Ciechanowie, Sp. z o. o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 1125/5, Śmiecin, m. Ciechanów, dz nr ew. 227, 228, Śmiecin Kolonia, m. Ciechanów    
21.11.2022 r.

15.11.2022 r.

26663.2022

WABiI.6743.5.321.2022.KO ZWiK w Ciechanowie, Sp. z o. o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 153/4, 153/5, 153/6, 153/8, 525/1, 253, 527/8, 527/9, 528/7, 528/8, 530/6, 1112/2 Śmiecin, m Ciechanów, dz. nr ew. 213/1, 213/2, 213/3, 214 Śmiecin Kolonia, m. Ciechanów    
21.11.2022 r. 16.11.2022 r. 26754.2022 WABiI.6743.5.322.202.KO Zygmunt Marciniak Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dz nr ew. 217/12, Krubin, m. Ciechanów    
21.11.2022 r.

16.11.2022 r.

26753.2022

WABiI..6743.5.323.2022.KO Henryk Gawliński Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 209, Śmiecin, m. Ciechanów    
21.11.2022 r.

17.11.2022 r.

26802.2022

WABiI.6743.5.234.2022.KO Robert Zimak Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 210/53, Kargoszyn, m. Ciechanów    
23.11.2022 r.

21.11.202 r.

27037.2022

WABiI.6743.5.325.2022.KO Justyna i Michał Anuszewscy Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w rozbudowanym  budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 1293, Śmiecin, m. Ciechanów    
23.11.2022 r.

22.11.2022 r.

27076.2022

WABiI.6743.5.326.2022.KO Bożena Podleńska Zgłoszenie budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 24/1, Strusinek, gm. Sońsk    
23.11.2022 r.

18.11.2022 r.

26819.2022

WABiI.6743.5.327.2022.KO P. P. H. U. Radmar Radosław Rykaczewski Budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji dla dwóch budynków przemysłowych dz. nr ew. 197/8, Ujazdówek, gm. Ciechanów    
24.11.2022 r.

23.11.2022 r.

27253.2022

WABiI.6743.5.328.2022.KO Gmina Ciechanów Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 21, 427, 34/1, Niechodzin-Bielin, m. Ciechanów i dz. nr ew. 91/7, 92/3 Niechodzin, gm. Ciechanów    
24.11.2022 r. 23.11.2022 r. WABiI.6743.5.329.2022.KO Gmina Ciechanów Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 87 i 31/11, Ujazdówek, gm. Ciechanów    
24.11.2022 r. 23.11.2022 r. WABiI.6743.5.330.2022.KO Gmina Ciechanów Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 210/72, 210/124, 210/125, 210/126, 104/1 i 103/5, Kargoszyn, gm. Ciechanów    
24.11.2022 r. 23.11.2022 r. WABiI.6743.5.331.2022.KO Gmina Ciechanów Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 22/5, 22/7 i 130, Nużewko, gm Ciechanów    
28.11.2022 r.

25.11.2022 r.

27437.2022

WABiI.6743.5.332.2022.KO Energa Operator S.A. Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej, rozbiórka linii napowietrznej, budowa linii napowietrznej i budowa przyłącza dz. nr ew. 98, 101, Marusy, gm. Sońsk, dz. nr ew. 106, 107, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 113, 115, 118, 125, 126, 132/1, Szwejki, gm. Sońsk    

28.11.2022 r.

 

25.11.2022 r.

27447.2022

WABiI.6743.5.333.2022.KO D&D Deveco Sp. z o. o. Sp. k. Budowa linii kablowych nN, przebudowa złącza kablowo-pomiarowego nN dz. nr ew. 9/2, 9/4, Krubin, m Ciechanów    
30.11.2022 r.

28.11.2022 r.

27578.2022

WABiI.6743.5.334.2022.KO Poznański Stefan budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 39/5, Grzybowo, gm. Regimin    
30.11.2022 r.

29.11.2022 r.

27732.2022

WABiI.6743.5.335.2022.KO Agnieszka Wojciechowska-Piwowarska i Sławomir Piwowarski Instalacja zbiornikowa oraz wewnętrzna gazu płynnego dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinego dz. nr ew. 744/1, Glinojeck    
30.11.2022 r.

29.11.2022 r.

27721.2022

WABiI.6743.5.336.2022.EK Marta i Jarosław Jankowscy Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego polegający na wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna

dz. nr 7/12,

Gołotczyzna

gm. Sońsk

   
01.12.2022 r.

25.11.2022 r.

27469.2022

WABiI.6743.5.337.2022.KO Bogdan Klimkowski Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850 L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ew. 251, Niestum, gm. Ciechanów    
02.12.2022 r.

30.11.2022 r.

27809.2022

WABiI.6743.5.398.2022.KO Maciej Żółtek budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biuroeo-magazynowym dz. nr ew. 71/33, Sońsk    
02.12.2022 r.

30.11.2022 r.

 

WABiI.6743.5.339.2022.KO ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 954/1 i 1126/11, Podzamcze, m. Ciechanów    
06.12.2022 r.

05.12.2022 r.

6.2022

WABiI.6743.5.340.2022.KO Zbigniew Dudka Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego o poj. 2700 l wraz z wewnetrzną instalacją gazowową dz. nr ew. 110, Glinojeck    
06.12.2022 r.

05.12.2022 r.

4.2022

WABiI.6743.5.341.2022.KO Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0, kV-oświetlenia drogowego dz. nr ew. 103, 100/2, 100/5, 100/1, Ojrzeń    
               

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-12 13:55:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Król Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-06 12:48:43
  • Liczba odsłon: 959
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808974]

przewiń do góry