ORGANIZACJA:

 

W skład Domu wchodzą następujące działy i stanowiska pracy:

1)     DYREKTOR

2)     ZASTĘPCA DYREKTORA

3)     RADCA PRAWNY

4)   PRACOWNICY SOCJALNI

5)     DZIAŁ ORGANIZACYJNY

6)     DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

7)     DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

8)     DZIAŁ OPIEKUŃCZY

9)     DZIAŁ  TERAPEUYTYCZNY

 

1.      Pracą Domu kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów oraz pracowników socjalnych.

2.      W czasie nieobecności dyrektora z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn zastępuje go zastępca dyrektora, a w przypadku jego nieobecności główny księgowy.

3.      Dyrektor upoważnia zastępcę dyrektora do kierowania Domem w czasie jego nieobecności w zakresie ujętym w upoważnieniu.

4.      Dyrektor może upoważnić w przypadku nieobecności zastępcy do kierowania domem innego pracownika w zakresie ujętym w upoważnieniu.

5.      W czasie nieobecności dyrektora pod bezpośrednim nadzorem zastępcy lub głównego księgowego pozostają:

-         pracownicy działu finansowo - księgowego,

-         pracownicy działu organizacyjnego,

-         pracownicy działu administracyjno - gospodarczego,

-         pracownicy działu opiekuńczego

-         pracownicy działu  terapeutycznego,

-         pracownicy socjalni.

6.      Pracą działu kieruje kierownik.

7.      Kierownikowi działu przydzielone są obok funkcji kierowniczych stałe czynności wykonawcze w zakresie umożliwiającym sprawne kierowanie podległym zespołem.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-31 14:24:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 13:27:42
  • Liczba odsłon: 1435
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4582168]

przewiń do góry