Jak zostać Mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej

 

Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta lub z jego upoważnienia kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Domu kieruje się na podstawie :

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej,

 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,

 • opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,

 • decyzji organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty,

 • dokumenty niezbędne kompletuje ośrodek pomocy społecznej i przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę Domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-31 14:40:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 12:28:28
 • Liczba odsłon: 1204
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565059]

przewiń do góry