Kierownictwo Centrum:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie kieruje Kierownik, a od 1 marca 2019 r. Dyrektor.  Od 01 października 2003 r. jest nim Pani Anna Karaś.
Do kompetencji Kierownika należy m.in.: wydawanie z upoważnienia Starosty Ciechanowskiego decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz podpisywanie umów cywilno-prawnych związanych z realizacją zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Organizacja Centrum:

Wewnętrzną organizację Centrum, jego strukturę i zakres działania określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 79/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.zmieniony Uchwałą Nr 14/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. 

 

W Centrum występują następujące komórki organizacyjne:

 •   wieloosobowe stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR.I.) – pok. Nr 101, tel. 23 672 93 24 lub 23 672 46 24;
 • dział finansowo-księgowy (PCPR.II.) – pok. Nr 103, tel. 23 673 45 44;
 • stanowisko ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia (PCPR.III.) – pok. Nr 102, tel. 23 672 52 16;
 • wieloosobowe stanowisko ds. organizacji, kadr i szkolenia (PCPR.IV.) – pok. Nr 102, tel. 23 672 52 16;
 • wieloosobowe stanowisko ds. realizacji świadczeń i placówek opiekuńczo-wychowawczych (PCPR.V.) – pok. Nr 127, tel. 23 672 52 16;
 • samodzielne stanowisko ds. analiz i strategii (PCPR.VI.) – pok. Nr 102, tel. 23 672 52 16;
 • samodzielne stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej (PCPR.VII.) – pok. Nr 102, tel. 23 672 52 16;
 • samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i integracji uchodźców (PCPR.VIII.) – pok. Nr 102, tel. 23 672 52 16;
 • zespół ds. pieczy zastępczej (X) – pok. 102, 327, tel. 23 672 52 16;
 • oraz jako samodzielna merytorycznie komórka - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PCPR.IX.) – budynek przy ul. Kopernika 7, tel. 23 673 40 64.

Przy Centrum działa Punkt Konsultacji Specjalistycznej - wpisany do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego - w  którym są zatrudnieni na umowy zlecenia specjaliści: prawnik, psycholog oraz terapeuta rodzinny.

 

 

  

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-13 14:19:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 12:05:13
 • Liczba odsłon: 1482
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4582219]

przewiń do góry