Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie


jest powiatową jednostką organizacyjną – powołaną z dniem 01 stycznia 1999 roku na mocy uchwały Nr I/3/16/99 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 stycznia 1999 roku.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako samodzielna merytorycznie komórka podległa Staroście.

 

 

Centrum działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1508 ze zm.); 
 2. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r, poz. 998 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1390 ze zm.);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)
 6. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276);
 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r. , poz. 1878 ze zm.);
 8. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 ze zm.);
 9. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.); 
 10. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 ze zm.);
 11. ustawy z dnia  z dnia 09 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609 ze zm.);
 12. statutu PCPR w Ciechanowie zatwierdzonego Uchwałą Nr II/64/499/06 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. zmienionego Uchwałą Nr IV/13/84/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2012 r.

 

 

Uchwała Nr 79/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie >>>

załącznik do uchwały -   REGULAMIN >>>

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-13 14:28:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 12:13:50
 • Liczba odsłon: 1263
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565152]

przewiń do góry