ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE.

Dyrektor 

Kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialna. Zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki.

 

Główna księgowa - Urszula Panak

Zastępstwo za Panią Urszulę Panak - Halina Zimowska

Prowadzi i odpowiada za rachunkowość Biblioteki, opracowuje i nadzoruje realizację planów finansowych, sporządza sprawozdania finansowe i bilanse.

 

Kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie – mgr Wiesława Tybuchowska

Kieruje i odpowiada za działalność działu, którego głównymi zadaniami są :

 • sprawowanie nadzoru nad służbą informacyjną bibliotek publicznych w powiecie i mieście, udzielanie im pomocy metodycznej w tym zakresie,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących regionu, tworzenie i udostępnianie regionalnych kartotek tradycyjnych i komputerowych,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu, promocja Biblioteki na zewnątrz.

Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego – mgr Krystyna Trzeszczkowska

Kieruje i odpowiada za działalność działu, którego głównymi zadaniami są:

 • udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru organizacyjno-merytorycznego nad placówkami udostępniania zbiorów wchodzących w skład struktury organizacyjnej Biblioteki, zakup i opracowanie zbiorów dla tych placówek,
 • udzielanie pomocy bibliotekom w powiecie w zakresie organizacji form pracy z czytelnikiem; gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie wszelkiego rodzaju pomocy metodycznych do pracy z czytelnikiem oraz usprawniających warsztat i technikę biblioteczną,
 • gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności powiatowej sieci bibliotek publicznych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-29 15:25:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 11:07:38
 • Liczba odsłon: 1305
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565127]

przewiń do góry