KARTY   USŁUG

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

KASA w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
  czynna w godzinach:
poniedziałek - piątek: 800 - 1540
 
 
Wpłaty mogą być dokonywane karta płatniczą lub telefonem
 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje,
że  od  dnia 1 maja 2016 roku opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej,
wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
można uiszczać
w kasie  Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7   (parter)
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów

nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001  

 

Aktualne numery rachunków bankowych:

dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
PKO Bank Polski SA  11 1020 1592 0000 2402 0254 8162 - zasób geodezyjny - wypisy, wyrysy

             PKO Bank Polski SA  16 1020 1592 0000 2202 0254 8170 - dochody Skarbu Państwa - pobierane przez powiat

 

Wnioski można składać drogą e-mail:

starostwo@ciechanow.powiat.pl

 

1.  KARTA USŁUG  - 1   Wniosek o aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

 

2.  KARTA USŁUG  - 2   Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa ( jednorazowo lub o rozłożenie na raty)

 

3.  KARTA USŁUG  - 3   Wniosek o sprzedaż (sprzedaż użytkownikowi wieczystemu), oddanie w użytkowanie


4.  KARTA USŁUG  - 4   Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

 

5.  KARTA USŁUG  - 5   1) Wniosek o oddanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. 2) Wniosek o przekazanie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa między jednostkami organizacyjnymi. 3) Wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części

   

6.  KARTA USŁUG  - 6   Aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu ciechanowskiego

 

7.   KARTA USŁUG  - 7   Oddanie w trwały zarząd nieruchomości powiatu ciechanowskiego  (przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, wygaśnięcie trwałego zarządu)

 

8.   KARTA USŁUG  - 8   Sprzedaż (sprzedaż użytkownikowi wieczystemu) oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości powiatu ciechanowskiego

 

9.  KARTA USŁUG  - 9   Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 

10. KARTA USŁUG  - 10   Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istnienia gospodarstwa rolnego

 

11. KARTA USŁUG  - 11   Brak

 

12. KARTA USŁUG  - 12   Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

 

13. KARTA USŁUG - 13   Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

 

14. KARTA USŁUG  - 14   Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

 

15. KARTA USŁUG  - 15   Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania - w przypadku gdy z wnioskiem występuje były właściciel (osoba która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe)

 

16. KARTA USŁUG  - 16   Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania, działki siedliskowej  - z wnioskiem występuje - zstępny ( syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka itd.) który faktycznie włada daną nieruchomością, przekazujący gospodarstwo rolne na Skarb Państwa wraz z budynkami i pozostawili sobie prawo dożywotniego użytkowania budynków i działki gruntu

 

17. KARTA USŁUG  - 17   Wniosek o zwrot działki siedliskowej w przypadku gdy budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (gospodarstwo rolne przekazane na Skarb Państwa bez budynków)

 

18. KARTA USŁUG  - 18   Wniosek o zwrot działki siedliskowej - budynki wraz z gruntem przekazane na Skarb Państwa

 

19. KARTA USŁUG  - 19   Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 

20. KARTA USŁUG  - 20   Aktualizacja użytków gruntowych z ponowną klasyfikacją po zmianie użytku

 

21. KARTA USŁUG  - 21   Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz weryfikacja operatu i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

 

22. KARTA USŁUG  - 22   Sprzedaż map i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego


23. KARTA USŁUG  - 23   Wniosek o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

24. KARTA USŁUG - 24   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu

 

Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

  ***

Informacja o sposobie, zakresie i trybie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, i Gospodarki Nieruchomościami dotyczących:

 
- wydawania wyrysu, wypisu, wykazu zmian gruntowych [ pdf ]
- wydawania zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego [ pdf ]
- wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków [ pdf ]
- wyłączania gruntów z produkcji rolnej [ pdf ]
- zwrotu działki dożywotniego użytkowania [ pdf ]
- zwrotu działki siedliskowej [ pdf ]
- zwrotu wywłaszczonych nieruchomości [ pdf ]
- aktualizacji użytków gruntowych z ponowną klasyfikacją [ pdf ]
- zbycia, oddania w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, najem nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu Ciechanowskiego [ pdf ]
- przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu Ciechanowskiego [ pdf ]

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-26 11:16:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03 09:07:20
  • Liczba odsłon: 16019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565082]

przewiń do góry