KARTY USŁUG

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 
KASA w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
  czynna w godzinach:
poniedziałek - piątek: 800 - 1540
 
Wpłaty mogą być dokonywane karta płatniczą lub telefonem
 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje,
że  od  dnia 1 maja 2021 roku opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej,
wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
można uiszczać
w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7   (parter)
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów
nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001  
 
Aktualne numery rachunków bankowych:
dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
PKO Bank Polski SA  06 1020 1592 0000 2602 0254 8154 - dochody Powiatu Ciechanowskiego
             PKO Bank Polski SA  16 1020 1592 0000 2202 0254 8170 - dochody Skarbu Państwa - pobierane przez powiat
 
Wnioski można składać drogą e-mail:
starostwo@ciechanow.powiat.pl

 
1.  KARTA USŁUG  - 1  Wniosek o aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

 
2.  KARTA USŁUG  - 2  Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (jednorazowo lub o rozłożenie na raty)

 
3.  KARTA USŁUG  - 3  Wniosek o sprzedaż (sprzedaż użytkownikowi wieczystemu), oddanie w użytkowanie


4.  KARTA USŁUG  - 4  Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

 
5.  KARTA USŁUG  - 5  1) Wniosek o oddanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. 2) Wniosek o przekazanie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa między jednostkami organizacyjnymi. 3) Wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części

 
6.  KARTA USŁUG  - 6  Aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu ciechanowskiego

 
7.   KARTA USŁUG  - 7  Oddanie w trwały zarząd nieruchomości powiatu ciechanowskiego (przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, wygaśnięcie trwałego zarządu)

 
8.   KARTA USŁUG  - 8  Sprzedaż (sprzedaż użytkownikowi wieczystemu), oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości powiatu ciechanowskiego

 
9.  KARTA USŁUG  - 9  Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 
10. KARTA USŁUG  - 10  Wniosek o przyznanie własności działki lub lokalu osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa (osoba, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe)

 
11. KARTA USŁUG  - 11  Wniosek o przekazanie własności działki dożywotniego użytkowania - z wnioskiem występuje zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, itd.), który faktycznie włada daną nieruchomością, przekazujący gospodarstwo rolne wraz z budynkami na rzecz Skarbu Państwa i pozostawili sobie prawo dożywotniego użytkowania budynków i działki gruntu

 
12. KARTA USŁUG  - 12  Wniosek o przeniesienie własności działki siedliskowej w przypadku gdy budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (gospodarstwo rolne przekazane na rzecz Skarbu Państwa bez budynków)

 
13. KARTA USŁUG - 13  Wniosek o przekazanie własności działki siedliskowej - budynki wraz z gruntem przekazane na rzecz Skarbu Państwa

 
14. KARTA USŁUG  - 14  Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 
15. KARTA USŁUG  - 15  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
 

  ***

Informacja o sposobie, zakresie i trybie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dotyczących:

- zwrotu działki dożywotniego użytkowania - pobierz
- zwrotu działki siedliskowej - pobierz
- zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - pobierz
- zbycia, oddania w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, najem nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
- przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu Ciechanowskiego - pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-26 11:16:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-16 10:00:36
  • Liczba odsłon: 21240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809125]

przewiń do góry