Informacje o zgłoszeniach budowy
- 2015 rokL.p.

  Data dodania

  Data wpływu wniosku/    Nr wniosku w EZD

Sygnatura     sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja


  Data przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi,

Informacja o korekcie

 1.

 

 13.07.2015

 06.07.2015r.

18021

 AB.6743.22.1.2015

 Energa Operator S.A

 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV

 dz. nr ew.: 2/15, 5/41, 2/42, 3/5, 3/23, 3/27, 3/28, 3/30, 3/32, 3/36, 3/38, 3/41, Chruszczewo, gm. Ciechanów

 

  30.09.2015r.

sprzeciw

 

 2.

 

 13.07.2015

 07.07.2015r.

18215

 AB.6743.22.2.2015

 Aneta Piłkowska

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg proj. gotowego Murator C 302 Lustro "DOM  ZASZCZYTNY'

 dz. nr ew. 146/7, Regimin, gm. Regimin

  07.08.2015r.

 

 

 

 3.

 13.07.2015

 10.07.2015r.

18544

 AB.6743.22.3.2015

 Energa Operator S.A.

 Budowa linii napowietrznej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia w energię elektryczną obiektu zlokalizowanego na działce nr ew. 241/14

 dz. nr ew.: 241/3, 241/6,241/13, 241/14, 242/2

Soboklęszcz, gm. Sońsk

  24.08.2015r.

 

 

4.

20.07.2015

13.07.2015r.

18654

AB.6743.22.4.2015

Krzysztof Maculewicz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 342/4, Ciechanów, ul. Okopowa

04.09.2015r.

 

 

5.

20.07.2015

14.07.2015r.

18728

AB.6743.22.5.2015

Małgorzata i Kazimierz Płoscy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 68/26, Niestum, gm. Ciechanów

26.10.2015r.

 

 

6.

20.07.2015

14.07.2015r.

18733

AB.6743.22.6.2015

Andrzej i Mariola Włodek

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków

dz. nr 150/4, Gorysze, gm. Ciechanów

  18.09.2015r.

 

 

7.

20.07.2015

14.07.2015r.

18729

AB.6743.22.7.2015

Małgorzata i Kazimierz Płoscy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 68/22, Niestum, gm. Ciechanów

26.10.2015r.

 

 

8.

20.07.2015

15.07.2015r.

18916

AB.6743.22.8.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia napowietrznej i kablowej

dz. nr 142, 140, 134, 133/1, 154/5, 130, 116, 188, 189, 187, 186, 185, 139,174, Kicin, gm. Ojrzeń

24.09.2015r.

 

 

9.

20.07.2015

15.07.2015r.

18818

AB.6743.22.9.2015

Stanisław Kowalczyk

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 4552, Ciechanów, ul. Płońska

 

20.07.2015r. sprzeciw

 

10.

28.07.2015

17.07.2015r.

18999

AB.6743.22.10.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego

dz. nr 178/37, 178/4, 178/39, 178/27, Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów

 

07.10.2015r.

sprzeciw

 

11.

28.07.2015

20.07.2015r.

19212

AB.6743.22.11.2015

Teresa i Józef Szweig

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg proj. gotowego "PEGAZ" - odbicie lustrzane wraz z instalacjami i zbiornikiem na ścieki socjalno - bytowe

dz. nr ew. 4295/4, 4295/5, ul. Kącka, Ciechanów

20.08.2015r.

 

 

12.

28.07.2015

22.07.2015r.

19297

AB.6743.22.12.2015

Michał Kowalski

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego

dz. 133, Pomorze, gm. Opinogóra Górna

21.08.2015r.

 

 

13.

28.07.2015

23.07.2015r.

19390

AB.6743.22.13.2015

Ewelina i Szymon Malinowscy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na ścieki

dz. 68/18. Niestum, gm. Ciechanów

17.09.2015r.

 

 

14.

28.07.2015

27.07.2015r.

19699

AB.6743.22.15.2015

Wiesław Godlewski

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 109/1, Ciechanów, ul. Sienkiewicza

26.08.2015r.

 

 

15.

04.08.2015

21.07.2015r.

19229

AB.6743.22.14.2015

Radosław Śmigielski

rozbudowa sieci wodociągowej

dz. nr 294/2, 293/2, 292/2, 291/2, 290/2, 289/2, 288/2, 287/2, 286/2, Leśniewo Dolne, gm. Grudusk

 

21.08.2015r.

umorzenie postępowania

 

16.

11.08.2015

06.08.2015r.

20500

AB.6743.22.16.2015

Katarzyna i Rafał Magiera

Budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego ze zbiornikiem ścieków

dz. nr 98/1, Chrościce Łyczki, gm. Sońsk

05.09.2015r.

 

 

17.

11.08.2015

06.08.2015r.

20497

AB.6743.22.17.2015

Teresa Wierzchowska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem ścieków

dz. nr 3/3, Gołotczyzna, gm. Sońsk

 

26.08.2015r.

umorzenie postępowania

 

18.

11.08.2015r.

30.07.2015r.

20106

AB.6743.22.18.2015

Renata i Tomasz Wojciechowscy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika ścieków

dz. nr 127/5, Nasierowo Górne, gm. Gołymin Ośrodek

29.08.2015r.

 

 

19.

11.08.2015r.

03.08.2015r.

20203

AB.6743.22.19.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym

dz. nr 4399/1, 4556, 4389/9, ul. Armii Krajowej, Ciechanów

02.09.2015r.

 

 

20.

11.08.2015r.

07.08.2015r.

20575

AB.6743.22.20.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowek nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego

dz. nr 78/1, 78/5, 78/11, 78/16, 78/19, 78/18, Przążewo, gm. Ciechanów

09.11.2015r.

 

 

21.

19.08.2015r.

11.08.2015r.

20833

AB.6743.22.21.2015

Joanna i Tomasz Krupińscy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem ścieków

dz. nr 87/3, Komory Dąbrowne, gm. Sońsk

20.11.2015r.

 

 

22.

31.08.2015r.

27.08.2015r.

21753

AB.6743.22.22.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym

dz. nr 249/6, 309, Łopacin, gm. Sońsk

26.09.2015r.

 

 

23.

31.08.2015r.

27.08.2015r.

21765

AB.6743.22.23.2015

Grażyna Wach

Budowa budynku mieszkalnego

dz. nr 93/3, Kałki, gm. Ojrzeń

25.09.2015r.

 

 

24.

31.08.2015r.

27.08.2015r.

21752

AB.6743.22.24.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nn wraz z trzema złączami kablowymi

dz. nr 104/5, 104/2, 34 Ujazdówek; dz. nr 121/23, 121/14, 121/29 Pęchcin, gm. Ciechanów

26.09.2015r.

 

 

25.

04.09.2015r.

31.08.2015r.

21956

AB.6743.22.25.2015

Agnieszka Dudkiewicz

Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego

dz. nr 379, Modła, gm. Ciechanów

 

28.10.2015r.

(umorzenie postępowania)

 

26.

09.09.2015r.

03.09.2015r.

22241

AB.6743.22.26.2015

Katarzyna i Dominik Nawotka

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 821/4, ul. Płońska, Ciechanów

03.10.2015r.

 

 

27.

09.09.2015r.

07.09.2015r

22428.

AB.6743.22.27.2015

Janusz Sobiech

Budowa budynku mieskalnego jednorodzinnego

dz. nr 61, Humięcino, gm. Grudusk

26.10.2015r.

 

 

28.

09.09.2015r.

08.09.2015r.

22586

AB.6743.22.28.2015

Agnieszka i Paweł Dmochowscy

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

dz. nr 534/7, Ciechanów, ul. Dziubińskiej

02.11.2015r.

 

 

29.

21.09.2015r.

09.09.2015r.

22639

AB.6743.11.836.2015

Energa - Operator S.A.

Rozbudowa i przebudowa linii nn 0,4 kV z przyłączami i oświetleniem ulicznym

Ujazdowo, gm. Ciechanów: dz. nr ew. 140, 154, 101, 142, 144/1, 158/3, 144/2, 159, 76, 160, 161, 162, 165, 73, 163, 612, 78, 60/2, 164, 81, 64, 167, 66, 23/1, 67, 68, 71, 72,80, 62, 102, 103, 104/2, 104/3, 174/2, 25, 22, 75, 95, 153, 172, 141; Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów: dz. nr 71/1, 32/1, 32/2, 31, 33, 288, 73

09,10.2015r.

 

 

30.

21.09.2015r.

16.09.2015r.

 

AB.6743.22.29.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa odcinka linii nn 0,4 kV oraz przebudowa stacji trafo wraz z przebudową linii napowietrznej nn i złączami

dz. nr ew. 132, 131, 130/13, 130/8, Pomorze, gm. Opinogóra Górna

16.10.2015r.

 

 

31.

25.09.2015r.

21.09.2015r.

23476

AB.6743.22.30.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV - zasilenie w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 191/14, 175, 191/2, 191/6, 191/8, 191/9, 191/10, 191/13 Lekowo, gm. Regimin

21.10.2015r.

 

 

32.

14.10.2015r.

09.10.2015r.

25148

AB.6743.22.31.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 178/37, 178/4, 178/27, 178/39, Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów

09.11.2015r.

 

 

33.

15.10.2015r.

02.10.2015r.

24634

AB.6743.22.32.2015

Sławomir Krakowski, Agnieszka Krakowska, Kamil Krakowski

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 96/6, Komory Dąbrowne, gm. Sońsk

02.11.2015r.

 

 

34.

23.10.2015r.

23.10.2015r.

25993

AB.6743.22.33.2015

Teresa Wierzchowska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 3/3, Gołotczyzna, gm. Sońsk

23.11.2015r.

 

 

35.

30.10.2015r.

26.10.2015r.

26121

AB.6743.22.34.2015

Renata Pietrzak

Budowa budynku mieszkalnego

dz. nr 125/2, Kownaty Wojnowe, ul. Polna, gm. Ciechanów

25.11.2015r.

 

 

36.

30.10.2015r.

28.10.2015r.

26352

AB.6743.22.35.2015

Anna i Michał Pikus

Budowa budynku mieszkalnego

dz. nr 102/29, Kargoszyn, gm. Ciechanów

27.11.2015r.

 

 

37.

02.11.2015r.

30.10.2015r.

26491

AB.6743.22.36.2015

 

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nN 0,4 kVoraz budowa przyłącza kablowego nN

109/4, 109/5, 114/1, 122, Wojtkowa Wieś, gm. Ojrzeń

30.11.2015r.

 

 

38.

10.11.2015r.

03.11.2015r.

26787

AB.6743.22.37.2015

Dagmara i Grzegorz Nitowscy

Budowa budynku mieszkalnego

dz. nr 73/1, Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna

03.12.2015r.

 

 

39.

10.11.2015r.

05.11.2015r.

26787

AB.6743.22.38.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa energetycznej linii napowietrzno - kablowej z przyłączem napowietrznym

dz. nr 241/6, 241/7, 241/1, 240, 239, Soboklęszcz, gm. Sońsk

05.12.2015r.

 

 

40.

10.11.2015r.

09.11.2015r.

27028

AB.6743.22.39.2015

Barbara Milewska

Budowa budynku mieszkalnego

dz. nr 121/32, Pęchcin, gm. Ciechanów

09.12.2015r.

 

 

41.

25.11.2015r.

20.11.2015r.

27867

AB.6743.22.40.2015

Energa - Operator S.A.  Oddział w Płocku

Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN

dz. nr 4/2, 4/15, 4/19, 4/21, 4/23, 4/25, 53, 55, 56, 57/1, Soboklęszcz, gm. Sońsk

21.12.2015r.

 

 

42.

14.12.2015r.

09.12.2015r.

29101

AB.6743.22.41.2015

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV oświetlenia

dz. nr 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6 w m. Kicin, gm. Ojrzeń

  20.02.2016r.

 

 

43.

15.12.2015r.

14.12.2015r.

29274

AB.6743.22.42.2015

Gmina Opinogóra Górna

Budowa sieci wodociągowej PE 110 mm

dz. nr 33/8, 33/24, Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

13.01.2016r.

 

 

44

15.12.2015r.

14.12.2015r.

29275

AB.6743.22.43.2015

Gmina Opinogóra Górna

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 110 mm

dz. nr 127, Pomorze, gm. Opinogóra Górna

13.01.2016r.

 

 

45.

15.12.2015r.

14.12.2015r.

29277

AB.6743.22.44.2015

Gmina Opinogóra Górna

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 110 mm

dz. nr 93/1, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 110/4, Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna

13.01.2016r.

 

 

46.

31.12.2015r.

15.12.2015r.

29339

AB.6743.22.45.2015

Gmina Opinogóra Górna

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 110 mm

dz. nr 3/5, 3/6, 3/9, Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna

  14.01.2016r.

 

 

47.

31.12.2015r.

22.12.2015r.

AB.6743.22.46.2015

Energa - Operator S.A.

Budowa sieci energetycznej o napięciu niższym od 1 kV

dz. nr 296, 258, 309, 257/21, 257/17, 257/16, 257/19, 157/6, 257/13, 257/12, 257/8, 257/9, 257/15, 257/14, Łopacin, gm. Sońsk

  17.02.2016r.

 

 

  48.

05.01.2016r.

31.12.2015r.

  AB.6743.22.47.2015

  Radosław Śmigielski

  Rozbudowa sieci wodociągowej

  dz. nr 294/2, 293/2, 292/2, 291/2, 290/2, 289/2, 288/2, 287/2, 286/2, Leśniewo Dolne, gm. Grudusk

  30.01.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 15:19:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Król Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 11:22:04
  • Liczba odsłon: 1836
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781043]

przewiń do góry