Informacje o zgłoszeniach budowy

- 2016 rok

L.p.


Data dodania

  Data wpływu wniosku/    Nr wniosku w EZD

 

Sygnatura     sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja


  Data przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi, Informacja
o korekcie


  1

  26.02.2016r.

25.02.2016r.

3941 

  AB.6743.4.1.2016

  ENERGA OPERATOR S.A.

  Budowa linii kablowej nn o długości 432 m wraz ze złączem kablowym

  dz. nr ew. 153, 150, 145, Kozdroje, gm. Regimin

  16.04.2016r.

 

 


  2

  08.03.2016r.

04.03.2016r.

4589 

  AB.6743.4.2.2016

  Biogazownia Kownaty Borowe Sp. z o. o.

  Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej

  dz. nr ew. 2/4, 2/5, 2/6, 17, 20, 27, 31, 30, 29, Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń

  04.04.2016r.

 

 


  3

14.03.2016r. 

  14.03.2016r.

4717

  AB.6743.4.3.2016

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego 

  dz. nr ew. 93/2, 96, 92/5, 92/2, ul. Różana, Ciechanów

  23.05.2016r.

 

 


  4

06.04.2016r. 

30.03.2016r.

6541 

  AB.6743.4.4.2016

  Gmina Miejska Ciechanów

  Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Waryńskiego i Bony na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Parkowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej  na ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Bony

  dz. nr ew. 996, 955, 922, 920, 377/2, 791, 734/4, 734/3, 733, ul. Waryńskiego, Bony, Parkowa w Ciechanowie

  29.04.2016r.

 

 


  5

  11.04.2016r.

  07.04.2016r.

7196

  AB.6743.4.5.2016

  Marzena i Karol Janiak

  Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą dachu oraz adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe

  dz. nr 176, Sarnowa Góra, gm. Sońsk

 

Inwestor wycofał wniosek (decyzja umorzeniowa z dnia 03.06.2016r.)

 


  6

29.04.2016r. 

28.04.2016r.

8905 

  AB.6743.4.6.2016

  ENERGA - OPERATOR S.A.

Wymiana stacji transformatorowej,  przebudowa i rozbudowa napowietrznej linii nN oraz budowa przyłącza napowietrznego nN 

  dz. nr ew. 132/1, 106, 107, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 113, 115, 125, 126, 118 w m. Szwejki oraz dz. nr 98, 100, 101 w m. Marusy, gm. Sońsk

  23.06.2016

 

 


  7

29.04.2016r. 

26.04.2016r.

8734 

  AB.6743.4.7.2016

  Mariusz  Regulski

  Budowa nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  dz. nr 241/15, Soboklęszcz, gm. Sońsk

  05.08.2016r.

 

 


  8

18.05.2016r. 

17.05.2016r.

10227 

  AB.6743.4.9.2016

  Maria i Marian Młyńscy

  Budowa sieci wodociągowej

  dz. nr ew. 959/14, 959/30, Zielone Wzgórze, Ciechanów

  16.06.2016r.

 

 


  9

  18.05.2016r.

12.05.2016r

10002. 

  AB.6743.4.8.2016

  ENERGA - OPERATOR S.A.

  Budowa linii napowietrznej nN oraz przyłącza napowietrznego nN  

  dz. nr ew. 60/1,  60/2, Watkowo, gm. Gołymin Ośrodek

  11.06.2016r.

 

 


  10.

  02.06.2016r.

  30.05.2016r.

11094

  AB.6743.4.10.2016

  ENERGA - OPERATOR S.A.

  Budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi nN 

dz. nr ew. 68/10,68/13, 68/20,68/22, 68/23,68/25, 68/26,68/31, Niestum, gm. Ciechanów 

  29.06.2016r.

 

 


11.

11.07.2016r.

22.06.2016r.

12795

AB.6743.4.11.2016

ENERGA - OPERATOR S.A.

Budowa i remont linii napowietrznej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego

dz.nr ew.73/1 Gołymin Ośrodek, dz. nr ew. 5/2, 6, 7, 8/1, 9, Gołymin Północ

29.09.2016r.
12.

11.07.2016r.

04.07.2016r.

13667

AB.6743.4.12.2016

ENERGA - OPERATOR S.A.

Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN

dz. nr ew. 356, 341, 360, Luszewo, gm. Glinojeck

03.0 8 .2016r.
13.

11.07.2016r.

07.07.2016r.

13820

AB.6743.4.13.2016

Iwona i Paweł Mazurkiewicz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 4721/12, Ciechanów, ul. Św. Antoniego

06.08.2016r.
14.

15.07.2016r.

13.07.2016r.
14348

AB.6743.4.14.2016

ENERGA - OPERATOR S.A.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącz kablowo - pomiarowych

dz. nr ew. 52/2, 52/3, 51/11, 51/10, 51/1, 51/5, 51/7, 51/4, 51/9, Ujazdówek, gmina Ciechanów

17.11.2016r.
15.

05. 08 .2016r.

04.08.2016r.
15919

AB.6743.4.15.2016

Wiesława i Stanisław Klejszmit

Budowa bu dynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 554/1, ul. Bąkowsk iej, Ciechanów

10.10.2016
16.

22.08.2016r.

18.08.2016r.
16673

A B.6743.4.16.2016

Gmina Miejska Ciechanów

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV oraz budowa przyłąc za kablowego

dz. nr 4646/29, 4647/8, 4643/10, 4646/33, 4646/31, Ciechanów, ul. Lazurowa

17.09.2016r.
17.

05.09. 2016r.

29.08.2016r.
17329

AB.6743.4.17.2016

  E nerga - Operator S.A.

Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN
dz. nr ew. 958/12, 958/13, 959/4, Ciechanów, ul. Różyckiego

28.09.2016r.
18.

05.09.2016r.

31.08.2016r.
17496

AB.6743.4.18.2016

Gmina Miejska Ciechanów

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  nN 0,4 kV oraz przyłącza kablowego

dz. nr ew. 150, 152/7, 153/7, 152/13, Ciechanów, ul. Szmarag dowa


Inwestor wycofał wniosek (decyzja umorzeni owa z dnia 14.09.2016r.)19.

16.09.2016r.

14.09.2016r.
18475

AB.6743.4.19.2 016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechan owie Sp. z o o.

Budowa sieci wodociągowej

dz. nr ew. 433, 430, 84/2, 428, Ciechanów, ul. Kolonia Niechodzka

14.10.2016r.
20.

05. 10 .2016r.

29.09.2016r.
19523

AB.6743.4.20.2016

Ce zary i Magdalena Topczyńscy

Budowa budynku miesz kalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 135 i 134/4, Chotum, gm. Ciechanów

09.01.2017r.
21.

07. 10.2016r.

03.10.2016r.
19745

AB.6743. 4 . 21 .2016

Energa - Operator  S.A.

Budowa linii kablowej nN

dz. nr ew. 79/8, 1627/3, 1627/4, 1629/4, 1634, Podzamcze, Ciechanów, ul. Sienkiewicza

02.11.2016r.
22.

11.10. 20 1 6r.

07.10.2016r.
20053

AB.6743.4.22.2016

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablow ych nN

dz. nr ew. 68/28, 68/31, 68/32, 68/34, 68/37, 68/40, Niestum, gm. Ciechanów

07.11.2016r.
23.

19.10. 2016r.

14.10.2016r.
20539

AB.6743.4.2 3.2016

Gmina Miejska Ciechanów

Budowa oświetlenia ciągu pieszo - jezdnego łacz ą cego ul. Kolbe z ul. Czarnieckiego w Ciechanowie

dz. nr ew. 567/26, 567/20, 567/22, 567/25, 570/3, 570/7, 572/2, 577/2, 578/2, 579/5, 583/6, 584/11, 584/12, 585/11, 586/11, 587 /9, 857/2, 858/2, 859/10, 860/14, 861/15, 862/9, 863/6, 864/6, 865/6, 866/4, 867/4, 868/4, 869/4, 871/6, 872/6, 874/4, 875/5, 876/5, 884/3, 885/3 w Ciechanowie, obręb Śmiecin

15.11.2016r.
24.

19.10. 2016r.

17.10.2016r.
20714
AB.6743.4.24.2016

Gmina Miejska Ciechanów

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV wraz z budową przyłącza

dz. nr ew. 150, 152/7, 153/7, 152/13, Ciechanów, ul. Szmaragdowa

16.11.2016r.
25.

21.10.2016r.

20.10.2016r.
20943

AB.6743.4.25.2016

Energa - Operator S.A.

Budowa energetycznej linii kablowej ze złączami kablowo pomiarowymi

dz. nr ew. 184/9, 184/11, 184/4, 184/18, 184/19, 184/14, 184/15, 184/20, Łopacin, gm. Sońsk

21 .11.2016r.
26.

28.10.2016r.

19.10.2016r.
20940

AB.6743.4.26.2016
Gmina Miejska Ciechanów

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

dz. nr  661, 1128, ul. Dygasińskiego, Ciechanów


Decyzja z dnia 04.11.2016r.- umorzenie. Inwestor wycofał wniosek27.

04.11.2016r.

25.10.2016r.
21355

AB.6743.4.27.2016

Gmina Ciechanów

Budowa sieci wodociągowej

dz. nr 31/2, 61 , 132, 134, Kargoszyn, gm. Ciechanów

24.11.2016r.
28.

04.11.2016r.

25.10.2016r .
21294

AB.6743. 4 .28.2016

Sofidel Poland Sp. z o . o.

Bud owa budynku stacji transformatorowej 110/15 kV Sofidel

dz. nr ew. 105/2, Ciechanów, obręb Szczurzyn, ul. Mleczarska

24.11.2016r.
29.

04.11.2016r.

31.10.2016 r.
21696

AB.6743.4.29.2016

Energa - Operator S.A.

Budowa energetycznej linii kablowej ze złączem kablowym

dz. nr ew. 4298/2, 4299/2, 4300/6, 4301/3, 4301/9, 4301/10, 4301/24, 4301/25, Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich

30.11.2016r.
30.

14.11.2016r.

08.11.2016r.
22216

AB.6743.4.30.2016

Energa - Operator S.A.

Budowa napo wietrznej stacji transformatorowej SN/nN oraz napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia

dz. nr 299/2, 300/2, 334, 335, 336, 337/4, 339, Gutków, gm. Sońsk

08.12.2016r.
31.

18.11.2016r.

09.11.2016r.
22376

AB.67 43.4.31.2016

Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej i przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV

dz. nr 4595, 4596/1, obręb Śródmieście oraz dz. nr 4615/2, 4615/3, obręb: Scalenie, Ciechanów

09.12.2016r.
32.

22.11.2016r.

16.11.2016r.
22730

AB.674 3.4.32.2016

Gmina Opinogóra Górna

Budowa odcinka sieci wodociągowej

dz. nr  67/1, Kotermań, gm. Opinogóra Górna

16.12.2016r.
33.

02.12.2016 r.

28.11.2016 r.
23582

AB.6743.4.33.2016

Gmina Regim in

Budowa odcinka sieci wodociągowej

dz. nr 14/1 i 13 w m. Karniewo, dz. nr 61/2, 63/2 w m. Przybyszewo, dz. nr 401/3 w m. Zeńbok, gm. Regimin


Inwestor wycofał wniosek (decyzja umorzeniowa z dnia 16.12.2016r.)34.

08.12.2016 r.

07.12.2016r.
24260

AB.6743.4.34.2016

Gmina Miejska Ciechanów

Budowa linii kablowej nN wraz ze s łupami oświetlenia ulicznego

dz. nr 510, Ciechanów ul. Wierzbowa, obręb Śmiecin

07.01.2017r.
35.

21.12.2016 r .

21.12.2016r.
25001

AB.6743.4.35.2016

Gmina Regimin

Budowa odcinka sieci wodociągowej

dz. nr ew. 14/1 i 13, Karniewo;
dz. nr ew. 61/2 i 63/2, Przybyszewo; dz. nr ew. 401/3 Zeńbok, gm. Regimin

19.01.2017r.