Informacje o zgłoszeniach budowy

-  2017 rokL.p.

 
Data dodania

  Data wpływu wniosku/    Nr wniosku w EZD

 

Sygnatura     sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

 
  Data przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi, Informacja
o korekcie

  1 

  05.01.2017r.

04.01.2017r.

175

 

  AB.6743.4.1.2017

  Energa - Operator S.A.

    Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV z szafką kablowo - pomiarową

  dz. nr ew. 120,122, 110/1, 123, 113, 118, 85/3, obręb 0001 Baby, gm. Ciechanów

  10.04.2017r.

 

 

  2

16.01.2017r. 

13.01.2017r.

841 

 

AB.6743.4.2.2017

    Gmina Ciechanów

    Budowa odcinka sieci wodociągowej

    dz. nr ew. 88, 114, 117, 118, 150/2, Rzeczki, gm. Ciechanów

  03.02.2017r.

 

 

  3

23.01.2017r. 

18.01.2017r.

1246

 

  AB.6743.4.3.2017

  Energa - Operator S.A.

    Budowa energetycznej linii kablowej n/n0,4kV ze złączem kablowym

  dz. nr ew. 217/19, 218/15, 218/16, Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich

08.02.2017r.   

 

 

  4

23.01.2017r. 

19.01.2017r.

1327 

 

  AB.6743.4.4.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN

dz. nr ew. 57/4, 57/7, 57/8, 57/9, Władysławowo, gm. Opinogóra Górna  

  09.02.2017r.

 

 

  5

  06.02.2017r.

02.02.2017r.

2367 

 

  AB.6743.4.5.2017

    Energa - Operator S.A.

    Budowa linii napowietrznej nN AsXSn 4x70 mm2, rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN AL. 4x25 mm2 oraz przebudowa 3 szt. istniejących przyłączy napowietrznych

dz. nr 34, 35, 37/4, 38, 50/2, 59/1, 60, 61, 69/4, 70 obręb 30 Sosnowo oraz 65, 66 obręb 32 Wilkowo, gm. Opinogóra Górna  

  21.02.2017r.

 

 

  6

06.02.2017r. 

02.02.2017r.

2368 

 

  AB.6743.4.6.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii napowietrznej nN AsXSn 4x70 mm2, budowa 2 szt. przyłączy kablowych ze złączami, rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN AL. 4x25 mm2 oraz przebudowa 5 szt. istniejących przyłączy napowietrznych

  dz. nr 25, 49, 50/2, 50/3, 51, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/3, 58/1, 58/2, 73/1, 73/2, 75, 88, 90 obręb 30 Sosnowo, gm. Opinogóra Górna

  21.02.2017r.

 

 

  7

  06.02.2017r.

03.02.2017r.

2477 

 

  AB.6743.4.7.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek usługowo - mieszkaniowy

    na dz. nr 4533/11, Ciechanów, ul. Szwanke dz. nr 4533/15, 4533/13, 4874/1, 4874/4, 4533/7, 4533/2, 4533/11, obręb 20 Scalenie

  24.02.2017 r.

 

 

  8

08.02.2017r. 

06.02.2017r.

2527

AB.6743.4.8.2017

  Energa -Operator S.A.

  Budowa energetycznej linii kablowej ze złączem kablowym

  dz. nr ew. 68/31, 68/38, 155/14, Niestum, gm. Ciechanów

  27.02.2017 r.

 

 

  9

  10.02.2017r.

23.01.2017r.

2877 

  AB.6743.4.9.2017

Energa - Operator S.A. 

  Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN 0,4 kV wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4kV

  dz. nr ew. 775/1, 774/18, 774/17, 771/1, 770/15, 767/3, 770/11, 770/9, 766/5, 766/8, 766/9, 754, 759, 753/1, 753/3, 749/1, 711/1, 748, 745/1, 744/1, 741/5, 740/7, 740/5, 736/1, 734/8, 734/6, 734/4, 731/7, 750, 731/3, 730/1, 728, 1218/1,1219/1, 725/1, 724/5, 767/2, Glinojeck

  13.02.2017r.

 

 

  10

  13.02.2017r.

07.02.2017r.

2644  

  AB.6743.4.10.2017

  Energa - Operator S.A.

  budowa linii kablowej niskiego napięcia

  dz. nr 375/96, 375/97, 378, 418/23, 418/33, 418/31, Ciechanów, rejon ulicy Sikorskiego i Armii Krajowej

  decyzja umorzeniowa z dnia 22.02.2017r.

 

 

  11

  14.02.2017r.

  09.02.2017r.

2885

  AB.6743.4.11.2017

  Gmina Ciechanów

  Budowa linii kablowej nn oświetlenia wraz ze slupami oświetleniowymi oraz przyłącza kablowego ze złączem

  dz. nr ew. 12/23, 12/32, 12/33, Chruszczewo, gm. Ciechanów

  02.03.2017r.

 

 

  12

  23.02.2017r.

  22.02.2017r.

3842

  AB.6743.4.12.2017

  Gmina Ciechanów

  Budowa odcinka sieci wodociągowej 

  dz. nr ew. 31/1, Gorysze, gm. Ciechanów

  decyzja umorzeniowa z dnia 14.03.2017 r.

 

 

  13

  06.03.2017r.

  02.03.2017r.

4471

  AB.6743.4.13.2017

  Energa - Operator S.A.

Demontaż i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV 

  dz. nr ew. 559, 560/1, 566, Ciechanów, obręb: Śródmieście, ul. Witosa

  23.03.2017r.

 

 

  14

  22.03.2017r.

  17.03.2017r.

5885

  AB.6743.4.14.2017

Energa - Operator S.A. 

  rozbiórka i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV

  dz. nr 51/6, 21/9, 21/21, 21/22, 21/23 w m. Sońsk, gm. Sońsk

  10.04.2017r.

 

 

  15

  22.03.2017r.

  20.03.2017r.

5904

  AB.6743.4.15.2017

  Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

  Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

  dz. nr 275, Gąsocin, gm. Sonsk

  11.04.2017r.

 

 

  16

  03.04.2017r.

  30.03.2017r.

6877

  AB.6743.4.16.2017

  Gmina Ciechanów

  Budowa oświetlenia ulicznego

  dz. nr ew. 99, 156, 157, 166/2, ul. Leśna, Gąski, gm. Ciechanów

  20.04.2017r.

 

 

  17

  03.04.2017r.

30.03.3017r.

6875 

  AB.6743.4.17.2017

  Gmina Ciechanów

  Budowa oświetlenia ulicznego

  dz. nr 138, 139/1, 139/21, ul. Słoneczna, ul. Partyzantów, ul. Piaskowa, Gąski, gm. Ciechanów

  20.04.2017r.

 

 

  18

  03.04.2017r.

  31.03.2017r.

6983

  AB.6743.4.18.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN do zasilania targowiska miejskiego

  dz. nr ew. 1648/10, Ciechanów, ul. Sienkiewicza, obręb Podzamcze

  21.04.2017r.

 

 

  19

  04.03.2017r.

  03.04.2017r.

7056

  AB.6743.4.19.2017

  Gmina Ciechanów

  Rozbudowa sieci wodociągowej

  dz. nr ew. 31/1, Gorysze, gm. Ciechanów

  24.04.2017r.

 

 

  20

  07.04.2017r.

  07.04.2017r.

7496

  AB.6743.4.20.2017

  Gmina Opinogóra Górna

  Budowa odcinka sieci wodociągowej

  dz. nr ew. 130/1, 130/8, Pomorze, gm. Opinogóra Górna

  28.04.2017r.

 

 

21 

  13.04.2017r.

  10.04.2017r.

7719

  AB.6743.4.21.2017

  Energa - Operator S.A.

  Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, rozbiórka fragmentów istniejących linii napowietrznych nn 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami, budowa linii kablowych nn 0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej SR

  dz. nr ew. 2, 9/1, 9/2, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 29, 30/5, 34/9, 34/11, 34/12, 35/12, 35/13, 35/14, 36/4, 36/6, 37/17, 37/18, 38/5, 38/6, 39/12, 40, 49/12, 49/13, 49/14, 49/22, 49/23, 50/12, 51/6, 51/7, 97, 103/7, 104/6, 104/7, 144/1, 144/2, 166, 167, 169/1, 199/1, 199/2, 202, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 225, 290/1 w Ciechanowie, obręb Krubin

  zaświadczenie z dnia 25.04.2017r.

 

 

22 

  13.04.2017r.

  11.04.2017r.

7797

  AB.6743.4.22.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowo - pomiarowe do zasilania budynków mieszkalnych

  dz. nr ew. 4124/5, 4125/3, 4125/2, 4126/7, 4126/6 w Ciechanowie, przy ul. Zielnej

  02.05.2017r.

 

 

23

 

  19.04.25017r.

  19.04.2017r.

8114

  AB.6743.4.23.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

  dz. nr ew. 4721/11, 4721/12, 4721/13, 4721/16, 4721/17, 4722/13, Ciechanów, ul. Św. Antoniego

  10.05.2017r.

 

 

  24

  24.04.2017r.

  21.04.2017r.

8309

  AB.6743.4.24.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nn

  dz. nr ew. 378, 418/23, 418/33, 418/31, Ciechanów, ul. Sikorskiego i Armii Krajowej

  12.05.2017r.

 

 

  25

  26.04.2017r.

  25.04.2017r.

8514

  AB.6743.4.25.2017

  Gmina Ciechanów

  Budowa oświetlenia ulicznego

  dz. nr ew. 153/5, 153/11, 153/21, 154/1, 154/2, 155/1, 155/7 w m. Gąski, gm. Ciechanów

  16.05.2017r.

 

 

  26

  05.05.2017r.

  04.05.2017r.

9123

  AB.6743.4.26.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii napowietrznej nn - 1,4kV

  dz. nr 229, 218, 217/1, Regimin, gm. Regimin

 

22.06.2017r.

 

27 

  09.05.2017r.

  05.05.2017r.

9297

  AB.6743.4.27.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN

  dz.nr ew. 39, 63/2, 232/1, 233, 265, Dukt, gm. Glinojeck

  26.05.2017r.

 

 

  28

  18.05.2017r.


  17.05.2017r.

10131

  AB.6743.4.28.2017

  Energa - Operator S.A.

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV

  dz. nr ew. 53, 54/5, 78, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 81, Regimin

  08.06.2017r

 

 

  29

  25.05.2017r.

  22.05.2017r.

10657

  AB.6743.4.29.2017

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia

  dz. nr ew. 59, 85, 86, 88 Soboklęszcz, gm. Sońsk

13.06.2017r.

 

 

30 

  25.05.2017r.

  22.05.2017r.

10628

  AB.6743.4.30.2017

  Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia

  dz. nr ew. 86 Gołotczyzna; dz. nr ew. 24/1, 6, Strusinek, gm. Sońsk

  13.06.2017 r.

 

 

  31

  25.05.2017r.

  22.05.2017r.

10629

  AB.6743.4.31.2017

  Karol Gołębiowski

  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Dom z widokiem" z przyłączem wodno - kanalizacyjnym i energetycznym

  dz. nr 55, Nowy Gołymin, gm. Gołymin Ośrodek

  decyzja umorzeniowa z dnia 26.05.2017r.

 

 

  32

  25.05.2017r.

  23.05.2017r.

10778

  AB.6743.4.32.2017

  Gmina Ciechanów

  Budowa odcinka sieci wodociągowej

  dz. nr 162, 3/5, 3/41, 2/42, 3/28, 3/23, 3/32, Chruszczewo, gm. Ciechanów

  13.06.2017r.

 

 

33 

  30.05.2017r.

  26.05.2017r.

11128