Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Ośrodku Wsparcia w Ciechanowie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie informuje, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie, ul. Świętochowskiego 8, 06-400 Ciechanów. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod nr tel. (23) 673-45-09, na adres e-mail: osrodek.wsparcia@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Inspektor Ochrony Danych:

U administratora danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować drogą elektroniczną: e-mail: iod@osrodek.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizowania przez administratora danych jego ustawowych i statutowych zadań.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO dla realizacji umów zawartych z kontrahentami, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu przetwarzania, do którego zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sarnowska Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-10 16:35:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 12:00:32
  • Liczba odsłon: 505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565093]

przewiń do góry