Informacje o zgłoszeniach budowy
2019 rokL.p.

 
Data dodania

  Data wpływu wniosku/
  Nr wniosku

w EZD

 
Sygnatura sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Data
  przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi, Informacja
o korekcie

1  

  07.01.2019r.

  03.01.2019r.

229

  WAB.6743.4.1.2019

  Gmina Ciechanów

  budowa odcinka sieci wodociągowej

  dz. 113/20, m. Nużewo, gmina Ciechanów

  18.02.2019r.

 

 

  07.01.2019r.

  03.01.2019r.

227

  WAB.6743.4.2.2019

  Gmina Ciechanów

  budowa odcinka sieci wodociągowej

  dz. 75, m. Ujazdowo, gmina Ciechanów

  28.02.2019r.

 

 

  07.01.2019r.

  03.01.2019r.

230

  WAB.6743.4.3.2019

  Gmina Ciechanów

  budowa odcinka sieci wodociągowej

  dz.: 47, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 50/1, 51/4, m. Ujazdówek, gmina Ciechanów

  18.02.2019r.

 

 

  14.01.2019r.

  08.01.2019r.

630

  WAB.6743.4.4.2019

  Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

  budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia

  dz. nr 21/7, 21/8, 21/15, 21/36, 21/23, 53, 289 Soboklęszcz, gm. Sońsk

  27.02.2019r.

 

 

  15.01.2019r.

  10.01.2019r.

832

  WAB.6743.4.5.2019

  Gmina Ciechanów

  budowa odcinka sieci wodociągowej

  dz. 69/2, 78, Rydzewo, gmina Ciechanów

  01.02.2019r.

 

 

  31.01.2019r.

  30.01.2019r.

2464

  WAB.6743.4.6.2019

  Energa Operator S.A.

  budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym nN celem zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego

  dz. nr 81/7, 81/6, 81/3, 74/3, 74/5, 74/9 w m. Gąsocin, gm. Sońsk

  21.02.2019r.

 

 

01.02.2019r. 

30.01.2019r.

2453 

WAB.6743.4.7.2019 

  Sebastian Różalski

  budowa odcinka sieci wodociągowej PE DN 110 mm

  dz. nr 33/8, 33/18, 33/33 m.Władysławowo gm. Opinogóra Górna

 

 

 

  13.02.2019

  01.02.2019r.

2705

  WAB.6743.4.8.2019

  Energa - Operator S.A.

  sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV

  dz. nr 103/9, 103/7, 89/5, 95/7 m. Ciechanów

 

 

 

  9

13.02.2019 

08.02.2019r.

3270 

WAB.6743.4.9.2019 

 Energa - Operator S.A.

Demontaż istniejących linii napowietrznych nn wraz z przyłączami oraz  budowa linii kablowych nn wraz ze złączami kablowymi i wewnętrznymi liniami zasilającymi.  

  dz. nr ew. 4596/1, 4596/2, 4598, 4599/1, 4600, 4601, 4602, 4604, 4605 obręb Śródmieście oraz dz. nr ew. 4613/1, 4613/10, 4614/1, 4614/8, 4615/3, 4615/4, 4615/4, 4615/5, 4615/7, 4615/8, 4615/9, 4616/20, 4616/22, 4616/23, 4616/35, 4616/39, 4616/43, 4617/2 obręb Scalenie, m. Ciechanów

 

 

 

10 

  28.02.2019r.

  21.02.2019r.

4271

  WAB.6743.4.10.2019

  Gmina Ciechanów

  budowa oświetlenia ulicznego

  dz. 23/4, 26/49, 27/19, 161/2, m. Chruszczewo, gmina Ciechanów

  15.03.2019r.

 

 

  11

  05.03.2019r.

  04.03.2019r.

5100

  WAB.6743.4.11.2019

  ENERGA - OPERATOR S.A.

  budowa linii kablowej NN ze złączami kablowymi

  dz. 52/3, 52/5, 52/6, m. Ujazdówek, gmina Ciechanów

  26.03.2019r.

 

 

  12

19.03.2019r. 

13.03.2019r.

5902 

WAB.6743.4.12.2019 

Energa Operator S.A. 

  budowa linii kablowej NN ze złączami kablowymi

dz.nr 4748/10, 4748/12, 4748/13, 4748/14, 4748/15, 4749/6, 4750/11, 4750/12, 4750/16, 4750/17, 4751/5, 4751/6, 4751/7, 4751/9, 4751/10, 4751/11, 4855/3 obręb ew. Scalenie, m. Ciechanów 

 

 

 

  13

  03.04.2019r.

  29.03.2019r.

7296

  WAB.6743.4.13.2019

  Energa - Operator S.A.

  Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi napowietrznymi nN 0,4kV oraz rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV

  dz. nr ew. 89/4, 89/3, 77/1, 54/3, 54/1, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, Grabówiec, gm. Ojrzeń

  23.04.2019r.

 

 

14 

  03.04.2019r.

  29.03.2019

7542

  WAB.6743.4.14.2019

  Energa - Operator S.A.

  Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi napowietrznymi nN 0,4kV oraz rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV

  dz. nr ew. 21/1, 91/1, 91/2, 95, 94, 93, Lipówiec, gm. Ojrzeń,  oraz dz. nr ew. 80/1, 79/1, 78/5, 83/1, 81/1, 78/6, 78/3, 88, 89/2, 89/4, Grabówiec, gm. Ojrzeń

  23.04.2019r.

 

 

15 

  05.04.2019r.

  28.03.2019r.

7263

  WAB.6743.4.15.2019

  Energa - Operator S.A.

  Budowa linii kablowej nN ze złączami kablowymi nN

  dz. nr ew. 99/6, 103, 147, 148, 150, 151,  Ojrzeń, gm. Ojrzeń

  19.04.2019r.

 

 

  16

  05.04.2019r.

  02.04.2019r.


  WAB.6743.4.16.2019

  Energa - Operator S.A.

  Przebudowa linii napowietrznej nn- 0,4 kV wraz z budową 

  dz. nr ew. 27, 61, 62, 60, 28, 36, 29, 30, 35, 31/1, 31/2, 58, 32, 37/2, 54/2, 59, 33, 34, Trzpioły, gm. Ojrzeń

  24.04.2019r.

 

 


17 

  05.04.2019r.


03.04.2019r.

7721 

  WAB.6743.4.17.2019

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatarskiej do ulicy Fabrycznej wraz z przepompownią w Ciechanowie 

dz. nr ew. 1629/7, 1629/13, 1630/5, m. Ciechanów, obręb Podzamcze

 

 

 

  18

  19.04.2019r.

  18.04.2019r.

9075

  WAB.6743.4.18.2019

  Energa - Operator S.A.

  Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowa linii kablowej nn-0,4 kV

  dz. nr ew. 20, Trzpioły, gm. Ojrzeń

  26.08.2018r.

 

 

  19

  06.05.2019r.

  23.04.2019r.

  WAB.6743.4.19.2019

  ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.

  budowa dwóch sieci elektroenergetycznych oświetlenia 0,4 kV

  dz. 41/2, 51, 88, 122, 125/1,  m. Gąski, gmina Ciechanów

  17.07.2019r.

 

 

20 

  07.05.2019r.

  29.04.2019r.

  WAB.6743.4.20.2019

  Rafał Biliński

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  dz. 4885/1, 4885/2, 4620, ul. Marii Ranieckiej, Rzeczkowska, miasto Ciechanów

  umorzenie postępowania - wniosek wycofano

 

 

21 

07.05.2019r. 

29.04.2019r.

9730 

WAB.6743.4.21.2019 

Rafał Biliński 

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

dz. nr ew. 4885/3, 4629/2, ul. Raniecka, m. Ciechanów 

 

 

 

22 

  08.05.2019r.

  29.04.2019r.

9736

  WAB.6743.4.22.2019

  Energa - Operator S.A. 

  Przebudowa istniejacej linii stacji transformatorowej SN/nN bez zmiany lokalizacji, demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami, budowa linii napowietrzno - kanblowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami

  dz. nr ew. 74/1, 74/2, 75, 76, 115, 116/4, 116/7, 117/1, 117/2, 119, 120 m. Marusy, gm. Sońsk

 

 

 

  23

  08.05.2019r.

  02.05.2019r.

9889

  WAB.6743.4.23.2019

  Energa - Operator S.A.

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo - pomiarowym

  dz. nr  711/1, 747/12, 747/19, 747/20, 751/3, 751/4, 752/8, 752/11, 752/13, 752/14, 753/1, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 763/2, 763/3, 764/1, 1183/4, glinojeck

 

 

 

24 

  17.05.2019r.

10745

  15.05.2019r.

  WAB.6743.4.24.2019

  ENERGA OPERATOR S. A.

  budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  dz. nr ew.: 189/7, 157, 189/6, 189/14, 189/3, 189/116, 189/18, 189/8, 189/19, 189/20, 189/22, 189/11, 189/13, m. Gąski, gmina Ciechanów

  06.06.2019r.

 

 

25 

20.05.2019r. 

14.05.2019r.

10660 

WAB.6743.4.25.2019 

Energa Operator SA Oddział w Płocku 

budowa linii kablowej nN ze złączami kablowymi nN w celu zasilania w energię elektryczną kompleksu działek w Ciechanowie 

  dz. nr ew. 192/4, 192/6, 192/7, 192/22, 192/23, 192/24, 192/25, 192/26, 192/27, 192/28, 192/41, 193/1, m. Ciechanów, obręb ew. Krubin

  05.06.2019r.

 

 

26 

20.05.2019r. 

16.05.2019r.

10957 

WAB.6743.4.26.2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

budowa oświetlenia ulicy Kąckiej w Ciechanowie 

  dz. nr 4235/19, 4294/2, 4295/24, 4381, m. Ciechanów, ul. Kącka, obręb ew. Scalenie 

  22.05.2019r. 

 

 

27 

20.05.2019r. 

16.05.2019r

10956 

WAB.6743.4.27.2019 

Gmina Miejska Ciechanów 

budowa oświetlenia Parku Miejskiego "Jeziorko" w Ciechanowie 

dz. nr ew. 4586/6, 4587/6, 4590/9, 4591/1, 4591/5, 4591/7, 4592/1, 4592/2, 4593/1, 4593/2, m. Ciechanów, obręb Śródmieście 

  umorzenie postępowania - wniosek wycofano 

 

 

28 

  23.05.2019r.


  21.05.2019r.

11241

  WAB.6743.4.28.2019

  ENERGA - OPERATOR S. A.

  budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi

  dz. nr: 234/2, 235/2, 236/6, 237/2, 237/3, m. Gołymin - Ośrodek

  12.06.2019r.

 

 

  29

  31.05.2019r.

  28.05.2019r.

11878

  WAB.6743.4.29.2019

  ENERGA - OPERATOR S. A.

  Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN zasilanje ze stacji transformatorowej T7220340 Elżbiecin III - demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 

  na dz. nr 11, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37, 44, 4, 131 - m. Elżbiecin, na dz. nr 40, 41, 42, 51, 75/1, 75/2 - m. Czernice, na dz. nr - 81,83,84 m. Opinogóra Górna, na dz. nr 44, 50/1, 50/3 m. Pomorze, gmina Opinogóra Górna

  umorzenie postępowania - wniosek wycofano

 

 

  30

  31.05.2019r.

  28.05.2019r.

11876

 

WAB.6743.4.30.2019

  ENERGA - OPERATOR S. A.

  budowa linii kablowej nn-0,4 kV 

  na dz. nr ew. 202/2. 203/17, 203/18, 203/26, m. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna

 

 

 

31 

  31.05.2019r.

  28.05.2019r.

11828

  WAB.6743.4.31.2019

  ENERGA - OPERATOR S. A.

  budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn ze złączem kablowym 

  na dz. nr 92/10, m. Mieszki Atle, obręb Mieszki Różki, gmina Ciechanów

umorzenie postępowania - wniosek wycofano 

 

 

  32

  11.06.2019r.

  04.06.2019r.

  WAB.6743.4.32.2019

 Gmina Ciechanów

  budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

  na dz. 88/7, 90/27, m. Chruszczewo, gmina Ciechanów

  26.06.2019r.

 

 

  33