Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej - Kierownik Anna Bartołd
pokój 219, tel. 729-055-946
e-mail: anna.bartold@ciechanow.powiat.pl
 
 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Punkt Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorców
 
2) Powiatowe Biuro Seniora  (Biuro Obsługi Mieszkańców)
    Katarzyna Pomianowska - Inspektor,  tel. 729-055-958
 
pokój 220
Grażyna Czerwińska - Główny specjalista,  tel. 729-055-947
e-mail: grazyna.czerwinska@ciechanow.powiat.pl
 
pokój 203
Monika Chylińska - Inspektor,  tel. 729-055-947
e-mail: monika.chylinska@ciechanow.powiat.pl
 
Agnieszka Łukaszewska - Pomoc administracyjna, tel. 729-055-947
e-mail: agnieszka.lukaszewska@ciechanow.powiat.pl
 
pokój 221
Arkadiusz Kuźniewski - Referent: grafik komputerowy
 
 
Do zadań Wydziału Promocji Powiatu i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu polityki informacyjnej i promocji Starostwa i Powiatu, a w szczególności:
1)  prowadzenie polityki informacyjnej samorządu powiatowego;
2)  kontakty z mediami;
3)  redagowanie informacji dla mediów;
4)  przygotowywanie materiałów promocyjnych;
5)  redagowanie gazety i wydawnictw powiatowych;
6)  prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych Starostwa;
7)  podejmowanie działań z zakresu promocji i upowszechniania historii i kultury lokalnej;
8)  wspieranie i prowadzenie zadań informacyjnych i promocyjnych z zakresu opieki i ochrony nad zabytkami;
9)  organizacja imprez i prowadzenie działań promujących działalność lokalnych twórców, wytwórców i przedsiębiorców;
10) współpraca z partnerami Powiatu (lokalna i międzynarodowa);
11) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury;
12) wykonywanie zadań z zakresu zabytków i dóbr kultury;
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem, ochroną kultury oraz opieką nad zabytkami;
15) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 
 
Punkt Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorców:
1)  informacja o procedurach obowiązujących w Starostwie w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorcy w związku z działalnością gospodarczą;
2)  udzielanie informacji osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą na temat możliwych form prowadzenia działalności i obowiązujących procedur rejestracji;
3)  informacja o źródłach finansowania zewnętrznego na rozwój firm, w tym pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej;
4)  informacja o instrumentach wsparcia pozafinansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla przedsiębiorców;
5)  kojarzenie partnerów biznesowych;
6)  promocja społeczna i gospodarcza firm działających na terenie powiatu.
 
Powiatowe Biuro Seniora:
1)  upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych;
2)  aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych;
3)  poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów;
4)  angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska;
5)  podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 15:48:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 13:49:17
  • Liczba odsłon: 6984
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809310]

przewiń do góry