Służba BHP
 
Służba BHP, która podlega bezpośrednio Staroście, realizuje zadania wynikające ze stosownych przepisów Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych obejmujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
1)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP;
2)  doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP;
3)  współpraca z organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakresie prowadzonych kontroli przez te organy;   
4)  bieżące informowanie Starosty oraz Kierowników Wydziałów o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;
5)  sporządzanie i przedstawianie Staroście co najmniej raz w roku okresowych analiz z zakresu bhp;
6)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp;
7)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
8)  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie BHP;
9)  prowadzenie szkoleń dla nowo przyjmowanych pracowników Starostwa;
10) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu bhp;
11) udział w dochodzeniach powypadkowych i opracowywaniu wniosków wynikowych;
12) wykonywanie innych zadań dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Kodeksie pracy i innych przepisach oraz zleconych przez Starostę.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-13 13:04:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 11:52:02
  • Liczba odsłon: 2006
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783254]

przewiń do góry