Wydział Finansowy

Hanna Dworecka - Skarbnik Powiatu


Renata Sosnowska               - Kierownik Wydziału Finansowego          tel. 729-055-935
Elżbieta Cejmer                   - Inspektor                                            tel. 729-055-937
Beata Czaplicka                  - Inspektor                                             tel. 729-055-939
Elżbieta Jaszczak                - Podinspektor                                         tel. 729-055-933
Joanna Potyrała                  - Inspektor                                             tel. 729-055-939
Iwona Kowalska                  - Inspektor                                             tel. 729-055-934
Weronika Książek                 - Podinspektor                                        tel. 729-055-939
Katarzyna Markowska           - Inspektor                                            tel. 729-055-936
Wioletta Psket                    - Inspektor                                             tel. 729-055-934
Joanna Wachol                    - Główny Specjalista                                tel. 729-055-933
Ewa Zawadzka                    - Podinspektor                                        tel. 729-055-936


Do zadań Wydziału Finansowego należą sprawy z zakresu obsługi księgowej budżetu powiatu i Starostwa, a w szczegółowości:

1) opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej powiatu i jej zmiany;
2) opracowywanie projektów uchwały budżetowej powiatu i projektów zmian uchwały budżetowej powiatu;
3) opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze i rok budżetowy;
4) obsługa księgowa budżetu powiatu;
5) obsługa księgowa Starostwa oraz jednostek powiatowych w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawne;
6) sporządzanie tabelarycznych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych Starostwa Powiatowego i zbiorcze samorządowych jednostek organizacyjnych;
7) opracowywanie dokumentacji, sprawozdań i analiz z zakresu gospodarki finansowej powiatu;
8) obsługa kasowa Starostwa;
9) obsługa finansowo – księgowa gospodarowania mieniem powiatu;
10)obsługa finansowo – księgowa gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
11)realizacja i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:46:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 13:42:13
  • Liczba odsłon: 8554
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry