Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej


 Anna Bartołd – Kierownik Wydziału
tel. 729 055 946
e-mail: anna.bartold@ciechanow.powiat.pl


Grażyna Czerwińska - Główny Specjalista,  tel. 729 055 947
e-mail: grazyna.czerwinska@ciechanow.powiat.pl

Krzysztof Szyperski - Pomoc Administracyjna
e-mail: krzysztof.szyperski@ciechanow.powiat.pl


W skład Wydziału wchodzą:
1) Punkt Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorców
    Danuta Drzewiecka - specjalista

2) Biuro Karier "Aktywny Senior"
    Katarzyna Pomianowska - pomoc administracyjna


Do zadań Wydziału Promocji Powiatu i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu polityki informacyjnej i promocji Starostwa i Powiatu, a w szczególności:
1)  prowadzenie polityki informacyjnej samorządu powiatowego;
2)  kontakty z mediami;
3)  redagowanie informacji dla mediów;
4)  przygotowywanie materiałów promocyjnych;
5)  redagowanie gazety i wydawnictw powiatowych;
6)  prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych Starostwa;
7)  podejmowanie działań z zakresu promocji i upowszechniania historii i kultury lokalnej;
8)  wspieranie i prowadzenie zadań informacyjnych i promocyjnych z zakresu opieki i ochrony nad zabytkami;
9)  organizacja imprez i prowadzenie działań promujących działalność lokalnych twórców, wytwórców i przedsiębiorców;
10) współpraca z partnerami Powiatu (lokalna i międzynarodowa);
11) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury;
12) wykonywanie zadań z zakresu zabytków i dóbr kultury.

Punkt Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorców:
1)  informacja o procedurach obowiązujących w Starostwie w sprawach leżących w sferze  zainteresowań  przedsiębiorcy w związku z działalnością gospodarczą;
2)  udzielanie informacji osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą na temat możliwych form prowadzenia działalności i obowiązujących procedur rejestracji;
3)  informacja o źródłach finansowania zewnętrznego na rozwój firm, w tym pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
4)  informacja o instrumentach wsparcia pozafinansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla przedsiębiorców;
5)  kojarzenie partnerów biznesowych;
6)  promocja społeczna i gospodarcza firm działających na terenie powiatu.

Biuro Karier "Aktywny Senior":
1)  upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych ;
2)  aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych;
3)  poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów;
4)  angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska;
5)  podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 15:48:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-26 13:42:43
  • Liczba odsłon: 1728
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry