Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

XVIII sesja - 30 kwietnia 2020 roku


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27.01.2020 - [ pdf ]

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 09.04.2020 -  [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania - Druk Nr 1a - [ pdf]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok - Druk      Nr 2a - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok  - Druk Nr 2b - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok  - Druk Nr 3 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w powiecie ciechanowskim w 2020 roku - Druk        Nr 4 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - Druk Nr 5 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6 - Druk Nr 6 - [ pdf ]

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-30 16:24:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-30 20:37:42
  • Liczba odsłon: 1096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808720]

przewiń do góry