Zobacz podgałęzie

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA


Wydział Organizacyjny

1/ Rejestr uchwał Rady Powiatu Ciechanowskiego

2/ Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

3/ Rejestr skarg i wniosków

4/ Rejestr porozumień zawartych przez powiat ciechanowski w sprawie

realizacji zadań publicznych

5/ Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli

6/ Rejestr kontroli wewnętrznej

7/ Rejestr kontroli zewnętrznej

8/ Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

9/ Rejestr Zarządzeń Starosty Ciechanowskiego

10/ Rejestr zamówień publicznych


podstawa prawna udostępniania informacji zawartych w rejestrach; ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej / Dz.U. z 2001 , nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002 r nr 153, poz 1271/


11/ Wykaz ośrodków  szkolenia kierowców >>>

12/ Stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu ciechanowskiego >>>   (aktualizacja sierpień 2016)

podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej / Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.

 

W Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej)
 2. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Ciechanowskiego (udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej, wydawanie wyciągu z rejestru)
 3. Rejestr Instytucji  Kultury >>>

 

W Wydziale Rolnictwa Środowiska i Działań Antykryzysowych

 

w zakresie rolnictwa i środowiska:

 1. Rejestr Kół Łowieckich w Powiecie Ciechanowskim.

 2. Rejestr przetrzymywanych zwierząt i roślin , których przewożenie przez granicę państwa jest zabronione.

 3. Rejestr kart wędkarskich.

 4. Rejestr sprzętu pływającego.
 5. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 6. Ewidencja wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 7. Ewidencja wydanych zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów .
 8. Ewidencja wydanych koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż kopalin pospolitych . 

w zakresie działań antykryzysowych

 1. Ewidencja stowarzyszeń działających na terenei powiatu ciechanowskiego. Osoby zainteresowane moga korzystać z danych w nich zawartych, tj. adresów stowarzyszeń, nr telefonów, składu zarządów i informacji o celach działania stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszeń moga korzystać ze wszystkich danych dotyczacych stowarzyszenia do którego należą.

 

Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej

 

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Podstawa prawna udostępniania informacji zawartych w rejestrach:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198, zmiany Dz. U. z 2002 roku, Nr 153, poz. 1271)
  • ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2000 roku, Nr 109, poz. 1157),

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-10 10:41:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 12:16:51
 • Liczba odsłon: 3316
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979608]

przewiń do góry