Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na  poniższej stronie załączniki publikowane są w PDF -

 

2022 rok

25.11.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, na czas określony 5 lat

03.11.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Specjalista w Referacie Inwestycji i Drogownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

18.10.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Referent w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

18.10.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Specjalista w Referacie Inwestycji i Drogownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

04.08.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Starszy inspektor w Wydziale Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej

20.07.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, na czas określony 5 lat

30.06.2022 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Audytor wewnętrzny

10.06.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju

03.06.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Referent w Wydziale Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju

12.05.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Geodezji

12.05.2022 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Wydziału Administracyjnego

11.05.2022 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Audytor wewnętrzny

09.05.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

29.04.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Administracyjnym - Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

28.03.2022 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - stanowisko pracy: Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie

22.02.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Geodezji

28.01.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Referent - grafik komputerowy w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

19.01.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

14.01.2022 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy: Referent - grafik komputerowy w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

12.01.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów

2021 rok

10.12.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym - Referat Informatyzacji Starostwa

01.12.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 24, 06-400 Ciechanów

25.11.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

17.11.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista w Referacie Inwestycji i Drogownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

16.11.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent - grafik komputerowy w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

09.11.2021 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - stanowisko pracy - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie

08.10.2021 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - stanowisko pracy - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie

07.10.2021 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

23.09.2021 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - stanowisko pracy - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie

01.09.2021 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - stanowisko pracy - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie

01.09.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

11.08.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

02.08.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

 

27.07.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Geodeta Powiatowy

27.07.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

23.07.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego

16.07.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

30.06.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

14.06.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych

31.05.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

20.05.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.

10.05.2021 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym, stanowisko pracy: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32

29.04.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

22.01.2021 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

 

2020 rok

22.12.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym - Referat Informatyzacji Starostwa

22.12.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Referatu Informatyzacji Starostwa w Wydziale Organizacyjnym

09.12.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista ds. remontowo-budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji - Referat Inwestycji i Drogownictwa

04.12.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Referatu Informatyzacji Starostwa w Wydziale Organizacyjnym

04.12.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym - Referat Informatyzacji Starostwa

29.10.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

21.10.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Wydziale Rolnictwa i Środowiska

18.09.2020 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

14.09.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Finansowym

10.09.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym - Referat Informatyzacji Starostwa

17.08.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik w Wydziale Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej

02.07.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

09.06.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Wydziale Organizacyjnym

20.04.2020 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

15.04.2020 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

15.04.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Główny Specjalista do spraw ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

18.03.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Wydziale Promocji Powiatu i Polityki Społecznej

09.03.2020 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

09.03.2020 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

18.02.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju

07.02.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

06.02.2020 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

2019 rok

20.12.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Podinspektor ds. remontowo-budowlanych w Wydziale Organizacyjnym - Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

18.12.2019 - Starosta Ciechanowski ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

13.12.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

12.12.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości w Wydziale Promocji Powiatu i Wspierania Działań Organizacji Pozarządowych - w wymiarze 1/2 etatu

09.12.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Podinspektor - kasjer w Wydziale Finansowym

19.11.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista ds. budowlano-remontowych w Wydziale Organizacyjnym - Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

31.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista ds. budowlano-remontowych w Wydziale Organizacyjnym - Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

23.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

15.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Finansowym

15.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

09.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Specjalista ds. budowlano - remontowych w Wydziale Organizacyjnym - Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

04.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin

04.10.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Wydziale Administracyjnym - Biuro Obsługi Mieszkańców - 2 etaty

20.09.2019 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

05.09.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Referent w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

30.08.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Finansowym

13.08.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - informatyk - Wydział Organizacyjny, Referat Informatyzacji Starostwa

26.07.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej - 2 etaty

23.07.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowe w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Administracyjnym - Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

23.07.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Administracyjnym - Biuro Obsługi Mieszkańców

23.07.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

12.07.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - starszy informatyk - Wydział Organizacyjny, Referat Informatyzacji Starostwa

12.07.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - młodszy referent - Wydział Organizacyjny, Referat Informatyzacji Starostwa

21.06.2019 - Ogłoszenie  o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - zastępca kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

05.06.2019 - Ogłoszenie o wolnych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Główny Specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - 2 etaty

24.05.2019 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - zastępca kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

15.04.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - podinspektor do spraw administracji architektoniczno- budowlanej

1.04.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - podinspektor  w Wydziale Komunikacji i Transportu

1.04.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

20.03.2019 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy- kierownik Wydziału Administracyjnego

13.03.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Kierownik Referatu Obsługi Starostwa:

12.03.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - archiwista

08.03.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - główny specjalista ds. Kształtowania Polityki Przestrzennej Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

08.03.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

08.03.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w  Ciechanowie - stanowisko pracy - starszy informatyk

25.02.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej

19.02.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - główny specjalista ds. budowlano remontowych

18.02.2019 - Ogłoszenie o wolnych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie stanowiska pracy - Główny specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Rozwoju Jednostek Powiatu i Gmin - 2 etaty

13.02.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - główny specjalista ds. zamówień publicznych

08.02.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - główny specjalista do spraw kadr

18.01.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - referent w Wydziale Promocji Powiatu i Wspierania Działań Organizacji Pozarządowych

11.01.2019 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowniczym urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 

2018 rok

19.12.2018 - Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. Warszawska 34, 06-400 Ciechanów, na czas określony 5 lat

12.12.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowniczym urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy- zastępca kierownika Wydziału Rolnictwa i Środowiska

12.12.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowniczym urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

30.11.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowniczym urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

9.11.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko  ds. obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty w Wydziale Organizacyjnym

8.11.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - informatyk

21.09.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko do spraw ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenia katastru w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

24.07.2018 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Geodeta Powiatowy - kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

12.07.2018 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów

12.07.2018 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów

12.07.2018 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów

10.07.2018 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

10.07.2018 - Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - stanowisko pracy - Geodeta Powiatowy - kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

***

Zgodnie z art. 15 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U.  z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami) informacje  o wynikach naboru
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres co najmniej 3 miesięcy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-25 09:50:06
  • Liczba odsłon: 174148
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783072]

przewiń do góry