Informacje o jednolitych identyfikatorach 

ogłoszonych aktów normatywnych/innych aktów prawnych

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

 

 

 

 

16.12.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/201/5770  ogłoszona została  uchwała III/36/248/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 07.09.2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Siewnej połozonej na terenie miasta Ciechanów

 

03.09.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/155/3788 ogłoszona została uchwała nr III/35/239/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28.06.2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki i obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

03.09.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/155/3787 ogłoszona została uchwała  nr III/34/328/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 24 .05.2010 r w sprawie ustalenia opłąt za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

 

08.07.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/124/2772   ogłoszona została informacja Starosty Ciechanowskiego z 09.06.2010 roku o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Ciechanów i Sońsk

 

31.05.2010 - Pod adresem:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/100/1870 ogłoszone zostało sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z 11.01.2010 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

 

25.05.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/95/1706 ogłoszona została informacja Starosty Ciechanowskiego z 01.04.2010 r w sprawie wyłozenia operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Gołymin

 

25.05.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDu_W/2010/95/1703 ogłoszony został Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z 18.01.2010 do Porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2005 roku

 

25.05.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/95/1702 ogłoszony został Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z 18.01.2010 r do Porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2005 roku

 

25.05.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/95/1701   ogłoszony został Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z 18.01.2010 r do porozumienia zawartego ww dniu 7 lutego 2005 r

 

21.05.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/94/1648 ogłoszony został Aneks Nr 12 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 23.02.2010 r  do Porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005 r z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych 

 

21.05.2010 - Pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/94/1643   ogłoszone zostało Porozumienie  Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 22 stycznia 2010 r zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych

 

10.03.2010 - pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/50/748   ogłoszone zostało Zarządzenie  Nr 3/2010 Starosty Ciechanowskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2010 roku

 

10.03.2010 - pod adresem  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/50/747  opublikowane zostało Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Ciechanowskiego z 22.02.2010 r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2010 roku 

 

10.03.2010 - pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/48/697 opublikowana została uchwała Nr III/30/217/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28.12.2009 r w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

 

10.03.2010 - pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/48/696 opublikowana została uchwała  Nr III/30/210/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28 12.2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na rok 2010

 

10.03.2010 - opublikoway został aneks do Porozumienia zawartego w dniu 15.11.2005 r pomiędzy  Powiatem Ciechanowskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm. Jednolity identyfikator aktu ma następujący adres:

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/46/688

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-10 14:57:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-16 15:52:40
  • Liczba odsłon: 1618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979652]

przewiń do góry