Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

VI sesja - 25 marca 2019 roku


 1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad zgłoszoną przez Panią Starostę (w punkcie 11 dodanie podpunktu „j) zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
 2. Głosowanie nad zmianą porządku obrad zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady (dodanie punktu „3a Złożenie ślubowania przez radnego Sławomira Ireneusza Rudnickiego”) - [ pdf ]
 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
 5. Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie realizacji przez Radę Powiatu przepisu art. 94 ust 2 ustawy z dnia 26 września 2001r. Prawo farmaceutyczne - [ pdf ]
 6. Głosowanie nad Autopoprawką Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
 8. Głosowanie nad Autopoprawką Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski nieruchomości rolnych stanowiących własność powiatu, w drodze przetargu - [ pdf ]
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez osobę fizyczną w interesie publicznym w przedmiocie uwzględnienia w planach inwestycyjnych powiatu budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna - [ pdf ]
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia inicjatywy powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie - [ pdf ]
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2019 roku - [ pdf ]
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - [ pdf ]
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego -
  [ pdf ]
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego  - [ pdf ]
 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-27 15:00:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-27 15:00:40
 • Liczba odsłon: 1062
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783017]

przewiń do góry