Informacje  z wykonania budżetu
powiatu ciechanowskiego w 2018 rokuUchwała nr 36/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2018 rok (opublikowano 16.04.20019)
Uchwała  nr Ci.81.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 r  w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej (opublikowano 16.04.2019)

na koniec IV kwartału 2018 roku

 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31  grudnia roku 2018
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 • Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2018 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o  finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca 4  kwartału  roku 2018
 • Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego  na koniec 2018 roku

na koniec III kwartału 2018 roku

 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o  finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca 3  kwartału  roku 2018


Uchwała Nr 83/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim
za I półrocze 2018 roku


na koniec II kwartału 2018 roku

 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o  finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca II  kwartału  roku 2018

na koniec I kwartału 2018 roku

 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o  finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca 1 kwartału 2018

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-25 09:47:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-16 09:30:08
 • Liczba odsłon: 1349
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780931]

przewiń do góry