Uchwała Nr  III/9/75/07

Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2008

 

Budżet powiatu ciechanowskiego przedstawiony został w excelu. Kolejne arkusze zawierają  następujące zestawienia:

 1. Dochody budżetu powiatu na 2008 r
 2. Wydatki budżetu powiatu na 2008 rok
 3. Zadania inwestycyjne w 2008 roku
 4. Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
 5. Dochody  i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r
 6. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku
 7. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r
 8. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
 9. Dotacje podmiotowe w 2008 r
 10. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku
 11. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 13. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa
 14. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

***

Uchwała Nr 1/2008 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 16 stycznia 2008 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2008 >>>

 

zał. do uchwały Nr 1/2008 >>>  - układ wykonawczy

 

 

***

 

ZMIANY W  BUDŻECIE  I  UKŁADZIE WYKONAWCZYM

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-09 11:51:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 10:24:53
 • Liczba odsłon: 2324
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783321]

przewiń do góry