BUDŻET POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2010 ROKU

 

Uchwała budżetowa  Powiatu Ciechanowskiego na rok 2010 nr III/30/210/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

Budżet powiatu ciechanowskiego przedstawiony został w excelu. Kolejne arkusze zawierają następujące zestawienia:

1.          Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

2.          Wydatki budżetu powiatu na 2010 rok.

2 a   Wydatki budżetu powiatu ciechanowskiego na 2010 rok.

2 b   Wydatki majatkowe budżetu powiatu ciechanowskiego na 2010 rok.

3.          Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

4.         Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r .

5.           Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej w 2010 r.

6.          Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

7.          Dotacje podmiotowe w 2010 r.

8.       Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

9.     Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

10.       Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

11.       Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

12.   Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

13.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

14.   Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

15.       Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa.

16.   Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

 

******************

 

***

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-05 15:23:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 12:35:20
  • Liczba odsłon: 1793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809236]

przewiń do góry