Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
754 Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń zajmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Ciechanowie na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7. Kowalska Sylwia 2022-07-29
753 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Podzamcze miasto Ciechanów Kowalska Sylwia 2022-06-27
718 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-11-04
747 Prowadzenie nadzoru archeologicznego dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie?. Goździewska Agnieszka 2021-11-04
746 Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Goździewska Agnieszka 2021-11-04
744 Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu Polonia. Kowalska Sylwia 2021-11-04
745 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych Kowalska Sylwia 2021-11-04
736 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.400.000,00 PLN. Goździewska Agnieszka 2021-09-23
741 Infrastruktura towarzysząca ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna. Goździewska Agnieszka 2021-09-08
734 Prace rozbiórkowe i porządkowe w celu poprawienia zagospodarowania dz. nr 41/9 przy ul. Kruczej Kowalska Sylwia 2021-08-13
700 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu Goździewska Agnieszka 2021-06-11
704 „Założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT gminy Grudusk dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” Goździewska Agnieszka 2021-06-11
702 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją Goździewska Agnieszka 2021-06-11
706 Założenie bazy danych EGiB, BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-06-11
712 Dostawa 100 szt. fabrycznie nowych laptopów realizowana w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Goździewska Agnieszka 2021-06-11
709 Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim. Goździewska Agnieszka 2021-06-11
701 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00 Goździewska Agnieszka 2021-06-11
711 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie - w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" Goździewska Agnieszka 2021-06-11
717 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r Goździewska Agnieszka 2021-06-11
713 Budowa parku rekreacyjno - poznawczego w Gołotczyźnie Goździewska Agnieszka 2021-06-11
714 Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów- Gołotczyzna Goździewska Agnieszka 2021-06-11
715 Podniesienie standardu Sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 poprzez wymianę foteli oraz kotar Goździewska Agnieszka 2021-06-11
716 Zaprojektowanie i budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej oraz Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-06-11
721 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu Goździewska Agnieszka 2021-06-11
727 Remont pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-05-19
696 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Pracownik ds. osobowych z obsługą komputera i egzaminem ECDL BASE Zduńczyk Grzegorz 2020-04-10
694 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Sprzedawca z uzyskaniem certyfikatu ECDL BASE Zduńczyk Grzegorz 2020-02-27
693 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona Zduńczyk Grzegorz 2020-02-26
668 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem Goździewska Agnieszka 2019-04-25
669 Przeprowadzenie dla nauczycieli szkolenia w formie warsztatów z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2019-04-17
664 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem Penda Małgorzata 2019-03-29
661 Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów Penda Małgorzata 2019-02-14
662 Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego typu kombi do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2019-02-07

[Liczba odsłon: 5818498]

przewiń do góry