KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
Wydział Komunikacji i Transportu - Członek Zarządu Wojciech Rykowski
pokój 17, tel. 729-055-904
 
Zastępca Kierownika Wydziału - Karol Makijonko
pokój 13, tel. 729-055-901, 729-055-903, 729-055-962
 
 
Pokój 13, tel. 729-055-901, 729-055-903, 729-055-962      
Renata Kośmińska - Główny specjalista
Barbara Przybylska - Główny specjalista                                                                                                                                                                                                                                    
Katarzyna Żerdziewska - Główny specjalista 
Ewa Rudzińska - Starszy inspektor  
Marlena Kamińska - Inspektor
Ewa Nadaj - Referent 
                                           
Pokój 18, tel. 729-055-902                                            
Iwona Gołębiewska - Starszy inspektor
Danuta Skibicka - Inspektor  
Anna Zawada - Inspektor 
 
Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należą sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, wydawania i zatrzymywania praw jazdy oraz transportu, a w szczególności:
1)  ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej;
2)  wyrażanie zgody i ustalanie warunków dla przewoźników, wobec których Zarząd Powiatu wykonuje uprawnienia;
3)  dokonywanie stałej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych;
4)  dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów;
5)  wydawanie kart pojazdów i dokonywanie w niej wpisów;
6)  kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
7)  praw jazdy;
8)  wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
9)  decydowanie o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
10) decydowanie o skierowaniu kierujących pojazdami na badania lekarskie;
11) podejmowanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy;
12) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
13) wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi  wartości pieniężne;
14) udzielanie, odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w zakresie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem powiat lub powiaty sąsiadujące z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
15) realizacja zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
16) w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i instruktorami:
     a) prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie im legitymacji;
     b) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem szkoleń kierowców;
     c) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
     d) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty;
     e) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stacji kontroli pojazdów;
      f) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej;
     g) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:44:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-03 13:09:18
  • Liczba odsłon: 72896
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809304]

przewiń do góry