Imienny wykaz
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

XI sesja - 30 września 2019 roku1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad na wniosek Pani Starosty - dodanie w pkt 9 ppkt ,,u w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - DRUK Nr 22" - [ pdf ]
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie - [pdf]
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia logo Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - [pdf]
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck - [ pdf ]
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna - [pdf]
11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk - [ pdf ]
12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin - [ pdf ]
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie - [ pdf ]
14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie - [ pdf ]
15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie - [ pdf ]
16. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema  w Ciechanowie - [ pdf ]
17. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie - [ pdf ]
18. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie - [ pdf ]
19. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 3  im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica   w Ciechanowie -  [ pdf ]
20. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie - [ pdf ]
21. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Ciechanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w pięcioletnie Technikum Nr  4 w Ciechanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie - [ pdf ]
22. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - [ pdf ]
23. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym - [ pdf ]
24. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - [ pdf ]
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-30 15:28:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 07:48:39
  • Liczba odsłon: 1307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818558]

przewiń do góry