Na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował VII edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Informacje o stypendiach dla szczególnie uzdolnionej młodzieży dostępne są

pod adresem  http://www.stypendia.oeiizk.waw.pl/****************************************


Program stypendialny

dla uczniów gimnazjów oraz szkół  ponadgimnazjalnych w 2009 roku


Marszałek Województwa Mazowieckiego  informuje, że w roku  szkolnym 2009/2010 uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, mogą uczestniczyć w drugiej edycji projektu - Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3.
Szczegółowe informacje w załączonym piśmie oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Mazowsze stypendia dla uczniów oraz na stronie www.stypendia.oeiizk.waw.pl

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010. Jego łączna kwota wynosi 4560 PLN, czyli 380 zł miesięcznie. Nabór Wniosków o przyznanie stypendium będzie prowadzony w szkołach do 22 czerwca 2009 roku. Wnioski mogą również składać zeszłoroczni stypendyści projektu.

 

 

Programy stypendialne

dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w 2008 roku

 

 

09.05.08 -    Pod adresem  http://www.stypendia.oeiizk.waw.pl/  Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił odrębną stronę dotyczącą stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Mazowsza.

 

23.04.08 - już od czerwca br. uczniowie z Mazowsza bedą mogli ubiegać  się o stypendia unijne. Wnioski będzie można składać do 11 lipca - więcej >>>.   Szczegóły dotyczące regulaminu dostępne sa na stronie internetowej Mazowsza

http://www.mazovia.pl/?a=news&id=5094  

 

 

 

Program stypendialny dla uczniów i studentów

w ramach działania 2.2 ZPORR

"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

 

 

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów - stypendystów programu "Stypendium EFS - lepsze jutro dla uczniów" (z realizacji projektu realizowanego w roku szkolnych 2006/2007) -  >>>

 

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów - stypendystów programu "stypendium EFS - lepsze jutro dla studentów" (z realizacji projektu realizowanego w roku akademickim 2006/2007) - >>>

 

w roku szkolnym 2006/2007

 

Wyjaśnienie dotyczące obliczania dochodu w rodzinach beneficjentów ostatecznych w działaniu  2.2  ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy edukacyjne >>>

 

Listy studentów ( Beneficjentów Ostatecznych), którym przyznano stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  w ramach ZPORR Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działąnia 2.2  - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w powiecie ciechanowskim w roku akademickim 2006/2007  - LISTA 1 >>> ;  LISTA 2 >>> - link do list usunięto 5.12.2008

 

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów - stypendystów programu "Stypendium  EFS - Równy  start w przyszłość"  >>>    - (z realizacji projektu realizowanego w roku szkolnym 2005/2006)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium unijnego dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium unijnego dla studentów w roku akademickim 2006/2007 >>>

 Uchwała Nr II/64/495/06  Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania i pzrekazywania stypendiów na wyrównywanie szans  edukacyjnych dla uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałosci w roku szkolnym 2006/2007 >>>

Uchwała  Nr II/64/496/06 Rady Powiatu  Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie zasad udzielania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu ciiechanowskiego w roku akademickim  2006/2007 >>>

 

Informacja nt złożonych przez Powiat Ciechanowski projektów w ramach ZPORR Działanie 2.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" >>>

 

 

 

 

****

Archiwum

informacji dotyczące udzielanych stypendiów w latach 2004 - 2006

https://stciechanow.bip.org.pl/?tree=294

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-15 14:16:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-07 10:48:43
  • Liczba odsłon: 6077
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818470]

przewiń do góry