Uchwały

Rady Powiatu  Ciechanowskiego

IV kadencji

 

 

 

2011 rok

 

 

03.01.2012 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

·           uchwała Nr IV/10/56/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego >>>

·           Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na rok 2012   Nr IV/10/57/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku >>>

·           uchwała Nr IV/10/58/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/61/07 rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Ciechanowskiego na lata 2007-2012” >>>

·           uchwała Nr IV/10/59/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2012 rok >>>

·           uchwała Nr IV/10/60/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

 

 

 

12.12.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28 listopada 2011 roku

 

·           uchwała Nr IV/9/51/2011   Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·           uchwała Nr IV/9/52/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·           uchwała Nr IV/9/53/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na strzeżonym parkingu >>>

·           uchwała Nr IV/9/54/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim >>>

·           uchwała Nr IV/9/55/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/4/26/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2011 roku >>>

 

07.10.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 26 września 2011 roku

 

·          uchwała nr IV/8/43/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/257/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania >>>

·         uchwała nr IV/8/44/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·         uchwała nr IV/8/45/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·         uchwała nr IV/8/46/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ciechanowie w roku szkolnym 2011/2012 >>>

·         uchwała nr IV/8/47/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Burs Szkolnych w Ciechanowie oraz określenia terminu i sposobu ich wnoszenia w roku szkolnym 2011/2012 >>>

·         uchwała nr IV/8/48/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/16/126/2000 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie połączenia powiatowych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie oraz Biura Wystaw Artystycznych w Ciechanowie i utworzenia jednej powiatowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie >>>

·         uchwała nr IV/8/49/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim  >>>

·         uchwała nr IV/8/50/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/61/07 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Ciechanowskiego na lata 2007-2011” >>>

 

06.07.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27 czerwca 2011 roku

 

·           uchwała Nr IV/7/37/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

 

·           uchwała Nr IV/7/38/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·            uchwała Nr IV/7/39/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/4/26/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz   rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2011 roku >>> 

·           uchwała Nr IV/7/40/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski nieruchomości rolnych powiatu w drodze przetargu >>>

·           uchwała Nr IV/7/41/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Powiatu Ciechanowskiego w zabudowanej nieruchomości będącej współwłasnością powiatu i Skarbu Państwa , stanowiącej działkę nr 224 o powierzchni 0,5270 ha położoną w Ciechanowie, obr. Śródmieście >>>

·           uchwała Nr IV/7/42/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciecha Mikołajczyka, zam. Piła na działalność Starosty Ciechanowskiego polegającej na nie umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie godła Rzeczypospolitej Polskiej >>>

 

 

13.06.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 30 maja 2011

 

12.05.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 29 kwietnia 2011

 

·         uchwała Nr IV/5/29/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2010 rok >>>

·         uchwała Nr IV/5/30/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2010 rok >>>

·         uchwała Nr IV/5/31/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·          uchwała Nr IV/5/32/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej   powiatu ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·          uchwała Nr IV/5/33/2011 w sprawie zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2011 >>>

 

06.04.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28 marca 2011 roku

 

 

 

04.02.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 31 stycznia 2011 roku

 

·           uchwała Nr   IV/3/18/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie   zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2011 rok >>>

·           uchwała Nr   IV/3/19/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Zbrzeznego zam. w Płocku na działalność Starosty Ciechanowskiego w sprawie „zalewania i podtapiania gruntów i posesji wsi Gołymin Nowy, Gołymin Południe i Gołymin Ośrodek” >>>

·           uchwała Nr   IV/3/20/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr I/5/41/99 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie >>>

·           uchwała Nr   IV/3/21/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Regimin w przedmiocie przyjęcia pomocy finansowej Gminy Regimin dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 07524W Regimin – Jarluty Małe – Karniewo na odcinku od Jarlu Małych do Klic i przebudowy drogi powiatowej Nr 07334W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku od Radomki do granicy Gminy Regimin z Gminą Czernice Borowe i zasad rozliczania środków >>>

 

 

 

2010 rok

 

 

04.01.2011 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27  grudnia 2010 roku

 

 

08.12.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2 grudnia 2010 roku

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-08 15:29:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-01 08:41:47
  • Liczba odsłon: 1984
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808904]

przewiń do góry