Obwieszczenia Starosty / Zawiadomienia / Ogłoszenia / Zarządzenia / Decyzje / Komunikaty
 
2022 rok
 
06.12.2022 - Komunikat Starosty Powiatu Ciechanowskiego informujący o incydencie cyberbezpieczeństwa w części infrastruktury projektowej “Wrota Mazowsza”, w Węźle Regionalnym obsługiwanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach którego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie działa System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EZD.
06.12.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego informujące o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 148, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w miejscowości Gostkowo obręb ewidencyjny Wróblewko, gmina Gołymin Ośrodek.
02.12.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze, miasto Ciechanów.
01.12.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z placami i infrastrukturą zewnętrzną na działkach o nr ewid.: 2/16, 2/17, 2/18, położonych przy ul. Jodłowej w miejscowości Chruszczewo, obręb ewidencyjny Chruszczewo, gmina Ciechanów.
16.11.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów, stanowiącej rów i oznaczonej jako działka ew. 61 i 217.
16.11.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów, oznaczonej działką nr 61 i 217, stanowiącej rów.
07.11.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03.11.2022 roku informujące o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości tj. działki nr 118/2 położonej w obrębie Ropele gmina Ciechanów, której stan prawny jest nieuregulowany, w drodze decyzji administracyjnej.
07.11.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03.11.2022 roku informujące o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości tj. działki nr 204 położonej w obrębie Sulerzyż gmina Glinojeck, której stan prawny jest nieuregulowany, w drodze decyzji administracyjnej.
 
07.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 542/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz - Zakrzewo - Żmijewo Kuce”.
07.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 541/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo”.
07.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 540/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo”.
07.11.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 539/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226W Żochy - Sarnowa Góra - Gołotczyzna”.
02.11.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę parkingu w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej” na działce nr ew. 4306/28 położonej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście w Ciechanowie (140201_1.0010).
25.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 października 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 524/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku”.
19.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 października 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ulicy Kmicica w Ciechanowie”.
19.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego informujące o zamiarze udostępnienia oraz ograniczenia nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, na rzecz Energa-Operator S.A., oznaczonej działką nr 37/3 i położonej w obrębie Gostkowo miasto Ciechanów.
12.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 105/1 o powierzchni 264 m² położoną w obrębie ewidencyjnym Szwejki, jednostka ewidencyjna Gmina Sońsk. Nieruchomość została przejęta przez Gminę Sońsk w drodze decyzji Starosty Ciechanowskiego 438/2022 z dnia 2022.08.30, znak: WABiI.6740.264.2022.EK zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy”.
12.10.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 6 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zebraniu całego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 316/2 o pow. 8 m² położoną w mieście Ciechanów, obręb Krubin. Nieruchomość została przejęta przez Gminę Miejską Ciechanów na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 432/2020 z dnia 2020.07.27, znak: WAB.6740.91.2020.AC zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa ulic Marii Curie - Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie”.
11.10.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Sońsk, w miejscowości Gołotczyzna, obręb Gołotczyzna.
26.09.2022 - Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych obrębu Podzamcze miasto Ciechanów.
26.09.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku”.
26.09.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz-Zakrzewo-Żmijewo Kuce”.
26.09.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk-Łysakowo”.
26.09.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy-Bądkowo”.
26.09.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226W Żochy-Sarnowa Góra-Gołotczyzna”.
21.09.2022 - Starosta Ciechanowski informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Podzamcze miasto Ciechanów.
15.09.2022 - Starosta Ciechanowski ogłasza sprzedaż drewna pozyskanego z nieruchomości Skarbu Państwa w m. Ciechanów przy ul. Leśnej.
14.09.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego informujące o zamiarze udostępnienia oraz ograniczenia nieruchomości, położonej w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów, której stan prawny jest nieuregulowany - na rzecz Energa-Operator S.A.
12.09.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w mieście Ciechanów, obręb Krubin, oznaczonych: nr cz. 41/8 o pow. 18,688 ha, nr 64/1 o pow. 3,8042 ha, nr cz. 41/10 o pow. 1,8372 ha i nr cz. 41/9 o pow. 0,74 ha.
31.08.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku dotyczące odmowy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ciechanów w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Kmicica w Ciechanowie”.
31.08.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 438/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy”.
29.08.2022 - Zawiadomienie Geodety uprawnionego o rozpoczęciu prac geodezyjnych w sprawie o dział spadku - inne, zniesienie współwłasności - inne na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 10 położonej w jednostce ewidencyjnej Gołymin-Ośrodek, obrębie Gołymin-Południe.
25.08.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 424/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu na działkach nr ew. 103,101/6, 164, 101/4, 212”.
16.08.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w mieście Ciechanów, obręb Krubin, oznaczonych: nr cz. 41/8 o pow. 18,688 ha, nr 64/1 o pow. 3,8042 ha, nr cz. 41/10 o pow. 1,8372 ha i nr cz. 41/9 o pow. 0,74 ha.
 
16.08.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Sońsk w obrębie Sońsk, oznaczonej nr 71/58 o pow. 1,5286 ha.
 
01.08.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, oznaczonej działką nr 128, której stan prawny w udziale 390/1600 części jest nieuregulowany, w związku z przebudową linii nN przez ENERGA-OPERATOR S.A.
01.08.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonej jako działka nr 19/4, położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, w związku z przebudową linii nN przez ENERGA-OPERATOR S.A.
20.07.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 19 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu na działkach: 103, 101/6, 164, 101/4, 212”.
11.07.2022 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych. Na podstawie zgłoszonych propozycji powstanie projekt Programu na rok 2023, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 lipca br. 
06.07.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 06.07.2022 roku o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, oznaczonej działką nr 128, której stan prawny w udziale 390/1600 części jest nieuregulowany - na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.
 
06.07.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 06.07.2022 roku o wydaniu decyzji orzekającej o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działką nr 19/4, położonej w obrębie Żeleźnia na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.
04.07.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 01.07.2022 o wszczęciu z wniosku ENERGA-OPERATOR. S.A. postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck, oznaczonej działką nr 128 o pow. 0,1043 ha, której stan prawny w udziale 390/1600 części jest nieuregulowany, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
04.07.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 01.07.2022 o wszczęciu z wniosku ENERGA-OPERATOR. S.A. postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck, oznaczonej działką nr 19/4 o pow. 0,0622 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
 
01.07.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego informujące o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Podzamcze, miasto Ciechanów.
30.06.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 332/2 o pow. 858 m² i 336/2 o pow. 550 m² położoną w mieście Ciechanów, obręb Krubin. Nieruchomość została przejęta przez Gminę Miejską Ciechanów na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 432/2020 z dnia 2020.07.27. znak WAB.6740.91.2020.AC zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa ulic Marii Curie - Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie”.
29.06.2022 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie: „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Podzamcze, miasto Ciechanów”.
28.06.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 120 DJP wraz z budową dwóch zbiorników na gnojowicę o pojemności 966 m3 każdy, na terenie działki nr ewid. 24 i 25/2 w obrębie 140205_2.0007 Leśniewo Górne, gmina Grudusk.
24.06.2022 - Starosta Ciechanowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście, oznaczonej nr 4306/7 o pow. 64 m2 i nr 4306/8 o pow. 66 m2.
24.06.2022 - Starosta Ciechanowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Ojrzeń w obrębie Obrąb, oznaczonej nr 31/2 o pow. 849 m2.
23.06.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy”.
09.06.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 08 czerwca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zebraniu całego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 332/2 o pow. 858 m2 i 336/2 o pow. 550 m2 położoną w mieście Ciechanów na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 432/2020 z dnia 2020.07.27. znak WAB.6740.91.2020.AC zezwalającej na realizację inwestycji p. n. "Rozbudowa ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie".
 
25.05.2022 - Ogłoszenie o wszczęciu z dniem 24.05.2022 roku postępowania w sprawie udostępnienia ENERGA-OPERATOR S.A. nieruchomości, położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, oznaczonej działką nr 128, która w udziale 390/1600 części ma nieuregulowany stan prawny - w związku z demontażem przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej NN.
25.05.2022 - Ogłoszenie o wszczęciu z dniem 24.05.2022 roku postępowania w sprawie udostępnienia ENERGA- OPERATOR S.A. nieruchomości, położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, oznaczonej działką nr 19/4, której stan prawny jest nieuregulowany - w związku z rozbiórką istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej NN.
13.04.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego, informujące o zamiarze ograniczenia ENERGA-OPERATOR S.A. nieruchomości, oznaczonej działką nr: 19/4 i 128, położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, których stan prawny jest nieuregulowany.
 
05.04.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 01 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 256/2 o pow. 186 m², położoną w obrębie Rumoka, gm. Glinojeck.
 
04.04.2022 - Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, obręb Ujazdowo, gmina Ciechanów.
 
30.03.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 170/1 o pow. 535 m², położoną w obrębie Gołymin-Ośrodek, jednostka ewidencyjna Gmina Gołymin-Ośrodek, przejętą przez Gminę Gołymin-Ośrodek na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 457/2021 z dnia 2021.07.20. znak WAB.6740.379.2021.MG zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Gołymin-Ośrodek wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem zielenią”.
 
29.03.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Towarowej w Ciechanowie na działkach nr ew. 1/8, 2, 3/1, 3/2, 4/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiecin, działce nr ew. 118/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiecin Kolonia i działkach nr ew. 1648/16, 1648/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Podzamcze.
 
23.03.2022 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego, informujące o zamiarze udostępnienia ENERGA-OPERATOR S.A. nieruchomości, oznaczonej działką nr: 19/4 i 128, położonej w obrębie Żeleźnia gmina Glinojeck, których stan prawny jest nieuregulowany.
 
17.03.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wydania decyzji Nr 140/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120540W Polanka Stawy, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka (granice gminy)”.
 
17.03.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku inwentarskiego – obory dla krów mlecznych dla docelowej obsady 115,5 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 115,5 DJP) w zabudowie zagrodowej na działce nr ewid. 94/3, położonej w miejscowości Rydzewo, obręb ewidencyjny 140202_2.0034 - Rydzewo, gmina Ciechanów.
 
14.03.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża Kicin, w granicach działek nr ew. 162 i 164 obręb Kicin gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
10.03.2022 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 marca 2022 roku orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany - położonych w gminie Opinogóra Górna w obrębach: Zygmuntowo, oznaczonej działką nr 106 i Opinogóra Górna, oznaczonej działką nr 62/1 - w związku z realizacją celu publicznego jakim jest budowa sieci gazowej.
 
07.03.2022 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 4 marca 2022 roku orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej działką nr 115/2 położonej w obrębie Luszewo gmina Glinojeck, której stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie Gminie Glinojeck na umieszczenie na nieruchomości przewodów energetycznych, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą ,,Budowa oświetlenia drogowego - ulicznego w miejscowości Luszewo, obręb Luszewo, gmina Glinojeck".
 
22.02.2022 - Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Starosty Powiatu Ciechanowskiego oraz przyjmowania przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego członkostwa w komitecie honorowym.
 
22.02.2022 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 lutego 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zebraniu całego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 170/1 o pow. 535 m², położoną w obrębie Gołymin-Ośrodek, jednostka ewidencyjna Gmina Gołymin-Ośrodek, przejętą przez Gminę Gołymin-Ośrodek na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 457/2021 z dnia 2021.07.20. znak WAB.6740.379.2021.MG zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Gołymin-Ośrodek wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem zielenią”.
 
16.02.2022 - Zawiadomienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 16 lutego 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej: w obrębie 0038 Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 106 o pow. 0,1770 ha oraz w obrębie 0020 Opinogóra Górna gmina Opinogóra Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 62/1 o pow. 0,5231 ha, poprzez zezwolenie inwestorowi na wykonanie prac związanych z budową odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.
 
09.02.2022 - Zawiadomienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Luszewo gmina Glinojeck, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 115/2 o pow. 1,3603 ha, poprzez zezwalenie Gminie Glinojeck na wykonanie prac związanych z budową kablowej linii elektroenergetycznej do oświetlenia drogowego - ulicznego we wsi Luszewo.
 
09.02.2022 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2022 roku stwierdzająca, że nieruchomości położone w obrębie Przążewo gmina Ciechanów, oznaczone działkami ewidencyjnymi nr: 93/1 o pow. 0,0149 ha, 93/2 o pow. 0,3801 ha, 105/1 o pow. 0,0344 ha i 105/2 o pow. 0,1050 ha - stanowią mienie gromadzkie. 
 
08.02.2022 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - praca zdalna od 8 do 28 lutego 2022 roku.
 
27.01.2022 - Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
27.01.2022 - Komunikat w sprawie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2.
 
18.01.2022 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę zakładu produkcji betonu o instalację do produkcji mas bitumicznych o maksymalnej wydajności 80 Mg/h wraz z niezbędną infrastrukturą , na terenie działki nr 179 położonej w obrębie ewidencyjnym Cichawy, gmina Sońsk.
 
17.01.2022 - Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości na działkach nr: 101/4, 101/6, 103, 137, 164 i 212 w miejscowości Ojrzeń, gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
14.01.2022 - Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-14 14:22:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-06 15:56:02
  • Liczba odsłon: 2866
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809174]

przewiń do góry