Informacje z wykonania budżetu

(sprawozdania)

 

Uchwała nr 34/2011
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu powiatu  oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2010 rok >>>

 

 

 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji (sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
 • Rb-28S >>>  - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (wg klasyfikacji budżetowej oraz zbiorczo)
 • Rb-27S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (wg klasyfikacji budżetowej oraz zbiorczo)
 • Rb-NDS >>> - kwartalne sprawozdanie o deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

 

I kwartał 2010 roku

 • RB - NDS  >>>    - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku
 • Rb -N >>>     - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku
 • Rb - Z >>>    - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - zbiorczo jst za okres od początku roku do dnia 31 marca  2010 roku
 • Rb - 27s >>>    - miesięczne /roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb - 28s >>>   - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

21.05.2010 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2010 roku >>>

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-21 14:51:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-20 15:48:22
 • Liczba odsłon: 1479
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809109]

przewiń do góry