Wydział Organizacyjny - Kierownik Dorota Tartas
pokój 323, tel. 729-055-970
 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Referat Obsługi Starostwa
    pokój 324
    Małgorzata Szczepańska - Inspektor                             tel. 729-055-942
    Piotr Talak - Pomoc administracyjna                              tel. 729-055-942
    pokój 325              
    Michał Wichowski - Kierowca                                         tel. 729-055-929

2) Referat Informatyzacji Starostwa
    pokój 326A
    Maciej Pielech - Kierownik                                           tel. 729-055-945
    pokój 326
    Marcin Karpiński - Informatyk                                        tel. 729-055-945
    Paweł Rólka - Informatyk                                                tel. 729-055-945
    pokój 325
    Małgorzata Godlewska - Główny specjalista                  tel. 729-055-929
 
3) Referat ds. Archiwum zakładowego
    pokój 327
    Aneta Grabowska - Główny specjalista                          tel. 729-055-944
    Iwona Kuklińska - Pomoc administracyjna                     tel. 729-055-944
    Wojciech Łyszkowski - Pomoc administracyjna              tel. 729-055-944

 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy z zakresu:
1)  administrowania obiektami i gospodarka składnikami majątku ruchomego Starostwa;
2)  obsługi Starostwa: prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej, transportowej i technicznej;
3)  zapewnienia dozoru, porządku i czystości w obiektach Starostwa;
4)  zaopatrzenia Starostwa w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania Starostwa;
5)  prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
6)  prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia oraz pozostałych środków trwałych;
7)  gospodarowanie wyposażeniem i środkami trwałymi Starostwa;
8)  redagowanie i aktualizacja BIP.
 
Referat Obsługi Starostwa prowadzi sprawy związane z:
1)  administrowaniem obiektami Starostwa;
2)  gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego;
3)  zapewnieniem zaopatrzenia, w tym w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania Starostwa;
4)  zapewnieniem obsługi transportowej i technicznej, w tym zabezpieczeniem, dozorem, zapewnieniem porządku i czystości w obiektach Starostwa, gospodarowaniem taborem samochodowym Starostwa;
5)  planowaniem i realizacją prac remontowych w obiektach Starostwa.
 
Referat Informatyzacji Starostwa prowadzi sprawy związane z:
1)  obsługą informatyczną Starostwa;
2)  zapewnieniem prawidłowej pracy sprzętu informatycznego obejmujące w szczególności:
    a) tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych;
    b) planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych;
    c) administrowanie serwerami internetowymi oraz techniczna obsługa strony internetowej;
    d) analizowanie potrzeb użytkowników;
3)  zapewnieniem prawidłowego działania infrastruktury sieciowej, w tym:
    a) administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi;
    b) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów;
    c) administracja, rozwój i utrzymanie sieci;
4)  zapewnieniem prawidłowego działania oprogramowania, w tym:
    a) zapewnienie stałego nadzoru nad aplikacjami oraz dbanie o ich rozwój i aktualizację;
    b) zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez wykonywanie kopii zapasowych;
5)  zapewnieniem obsługi telekomunikacyjnej Starostwa;
6)  redagowaniem i aktualizacją BIP;
6)  nadzór informatyczny nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Referat ds. Archiwum zakładowego prowadzi sprawy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego Starostwa, a w szczególności:
1)  przejmowanie dokumentacji z wewnętrznych komórek organizacyjnych;
2)  przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji;
3)  prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji i sporządzanie dodatkowych pomocy archiwalnych;
4)  udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5)  brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w porozumieniu z Archiwum Państwowym;
6)  przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 10:30:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 13:24:22
  • Liczba odsłon: 11024
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818617]

przewiń do góry