Ustawa z dnia 11 lipca  2014 roku
o petycjach


(Dziennik ustaw z 2018 roku, poz. 870)

 

2022 rok

25.10.2022 - Petycja w sprawie zaplanowania w budżecie na rok 2023 środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników DPS i przyjęcie odpowiedniej wielkości środków na ten cel niezbędnych do regulacji płac od dnia 1 stycznia 2023 roku

12.10.2022 - Petycja w sprawie uruchomienia kursu komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów - Gostomin przez Kownaty Borowe

12.08.2022 - Petycja w sprawie przyznania środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

05.08.2022 - Petycja w sprawie zapewnienia ogrzewania mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przedszkolnej 6 i 8 w Ojrzeniu w nadchodzącym sezonie grzewczy

13.07.2022 - Petycja w sprawie budowy oświetlonego chodnika przy drodze powiatowej 1240W w miejscowości Gąski oraz wydłużenia obszaru zabudowanego

16.03.2022 - Petycja w sprawie wystąpienia przez Radę Powiatu Ciechanowskiego z prośbą do Joanny Potockiej - Rak o uwzględnienie przy projekcie zmiany budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2022 kwoty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie kwoty na zmianę systemu księgowego z liczydeł na bardziej nowoczesne instrumenty, pozwalające dodać 3 cyfry do siebie bez zagrożenia realizacji przez PCPR w Ciechanowie zadań z zakresu POLSKIEGO ŁADU

 

16.03.2022 - Petycja w sprawie wystąpienia przez Radę Powiatu Ciechanowskiego z prośbą do Joanny Potockiej - Rak o przyznanie nagrody Annie Karaś kierowniczce PCPR w Ciechanowie za szczególne osiągnięcia w ukrywaniu przed mieszkańcami Powiatu Ciechanowskiego faktu zatrudniania przez PCPR w Ciechanowie i wynagrodzenia płaconego ze środków publicznych, męża skarbniczki Powiatu Hanny Dworeckiej

 

16.03.2022 - Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Ciechanowskiego działań w celu przeciwdziałania łamania przez członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Joannę Potocką-Rak, Adama Krzemińskiego, Wojciecha Rykowskiego i Stefana Żbikowskiego przepisu art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, poprzez głosowanie nad podjęciem uchwał dotyczących ich interesów prawnych

 

10.03.2022 - Petycja w sprawie utworzenia Powiatowego Wykazu Pustostanów na cele relokacji uchodźców

 

2021 rok

28.12.2021 - Petycja w sprawie podjęcia przez Rady Miejskie i Gminne uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w związku z Covid-19

 

08.12.2021 - Petycja w sprawie uruchomienia kursu komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów - Młock (przez Kownaty Borowe i Gostomin)

 

17.11.2021 - Petycja mieszkańców Jarlut Małych i Jarlut Dużych w sprawie przywrócenia autobusów dowożących dzieci z Jarlut Małych i Jarlut Dużych do szkół średnich na terenie Ciechanowa, których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski

 

03.12.2021 - Petycja w interesie publicznym - po anonimizacji danych

05.11.2021 - Petycja w interesie publicznym - wyłączenie jawności danych w dniu 03.12.2021

 

04.11.2021 - Petycja w sprawie wszczęcia działań prowadzących do nadania nazwy - Aleja Mazowiecka - ostatnio wyremontowanej na pierwszym odcinku drodze powiatowej Koźniewo Wielkie - Ślubowo - Kałęczyn

 

06.12.2021 - Petycja w sprawie generalnego remontu drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto - po anonimizacji danych

04.11.2021 - Petycja w sprawie generalnego remontu drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto - wyłączenie jawności danych w dniu 06.12.2021

 

04.11.2021 - Petycja mieszkańców Zeńboka w sprawie przywrócenia autobusów dowożących dzieci z Zeńboka do szkół średnich na terenie Ciechanowa, których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski

 

26.10.2021 - Petycja w sprawie wszczęcia działań prowadzących do budowy ścieżki rowerowej Gołotczyzna - Gąsocin - Koźniewo Wielkie, gm. Sońsk

 

28.09.2021 - Petycja mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie przywrócenia kursu komunikacji autobusowej prowadzonej przez Sanimax Transport Ciechanów

 

18.08.2021 - Petycja w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”

 

22.06.2021 - Petycja w interesie publicznym w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Ciechanów - Warszawa na odcinku Sońsk - Kałęczyn

 

2020 rok

05.11.2020 - Petycja w sprawie przekazania do szkół podstawowych informacji dotyczącej akcji „Się gra się ma...Playroom z Wyobraźni”

 

03.06.2020 - Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

28.04.2020 - Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

 

27.03.2020 - Petycja mieszkańców miejscowości Gutków, dotycząca utwardzenia drogi nr 1248 na odcinku w miejscowości Gutków, gm. Sońsk

 

2019 rok

06.12.2019 - Petycja w interesie publicznym w zakresie pilnego zainstalowania podświetlenia przejścia dla pieszych przy Technikum w Gołotczyźnie

 

04.12.2019 - Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

07.11.2019 - Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś

 

10.04.2019 - Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa

 

30.01.2019 - Petycja w sprawie budowy chodnika Zygmuntowo

 

15.01.2019 - Petycja z dnia  9 stycznia 2019 roku Pana Arkadiusza Kozyry

 

INFORMACJE ZBIORCZE O PETYCJACH
 
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku:
o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Ciechanowskiego w 2020 roku
 
o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Ciechanowskiego w 2019 roku
 
 
Informacja zbiorcza
o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Ciechanowskiego w 2018 roku
 
 
Informacja zbiorcza
o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

 
Informacja zbiorcza
o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

 
Informacja zbiorcza
o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Ciechanowskiego w 2015 roku

 

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-27 11:34:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-21 09:49:18
  • Liczba odsłon: 9089
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780998]

przewiń do góry