Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na 2014 rok

Nr IV/28/183/2013

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

  • zał. nr 1 >>> - dochody budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
  • zał. nr 2 >>> - plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
  • zał. nr 3 >>> - przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2014 r
  • zał. nr 4 >>> - dochody/wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
  • zał. nr 5 >>> - dochody/wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok
  • zał. nr 6 >>> - dotacje podmiotowe budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
  • zał. nr 7 >>> - dotacje podmiotowe na zadania własne powiatu  ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2014 rok
  • zał. nr 8 >>> - plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok
  • zał. nr 9 >>> - limit wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
  • zał. nr 10 >>> - plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok
  • zał. >>> - uzasadnienie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
  • zał. >>> - pismo Ministra Finansów
  • zał. >>> - pismo MUW w Warszawie

 


10.04.2015 - Uchwała nr 27/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2014 rok >>>


24.06.2014 - Uchwała  Nr Ci.35.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu >>>

24.06.2014 - Uchwała Nr Ci.357.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wydania  opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie  uchwały budżetowej na 2014 rok >>>

 

****************************************************************


ZMIANY  UCHWAŁY  BUDŻETOWEJUchwała Nr 67/2014 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 sierpnia 2014  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2014 roku >>>  

  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 14:05:54
 • Liczba odsłon: 1906
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5782878]

przewiń do góry