Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
XLIII sesja - 27 grudnia 2021 roku
 
 
1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
 
2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
 
3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok - pobierz
 
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 1 - pobierz
 
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok - DRUK Nr 2 - pobierz
 
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - DRUK Nr 3 - pobierz
 
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/283/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Ciechanowskim w 2021 roku - DRUK Nr 4 - pobierz
 
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w Powiecie Ciechanowskim - DRUK Nr 5 - pobierz
 
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok - DRUK Nr 6 - pobierz
 
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok - DRUK Nr 7 - pobierz
 
11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i placówki i dyrektorów szkół i placówek oraz trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród w Powiecie Ciechanowskim - DRUK Nr 8 - pobierz
 
12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - DRUK Nr 9 - pobierz
 
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - DRUK Nr 10 - pobierz

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-28 09:08:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-28 13:08:12
  • Liczba odsłon: 625
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808843]

przewiń do góry