Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
757 Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych. Kowalska Sylwia 2022-07-06
755 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 257/2 i 257/7 obręb 10 Śródmieście, miasto Ciechanów - w ramach Zadania Inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Kowalska Sylwia 2022-06-27
752 Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. Kowalska Sylwia 2022-04-20
738 Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu Polonia. Goździewska Agnieszka 2021-11-04
742 Wydzielenie dwóch klatek schodowych oraz wyposażenie ich w system służący do usuwania dymu realizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 Kowalska Sylwia 2021-09-10
737 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych Kowalska Sylwia 2021-09-02
739 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie - w ramach programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 Kowalska Sylwia 2021-08-30
732 Wydzielenie dwóch klatek schodowych oraz wyposażenie ich w system służący do usuwania dymu realizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 Kowalska Sylwia 2021-08-13
735 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie - w ramach programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 Kowalska Sylwia 2021-08-13
697 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00 Damaz Dariusz 2021-06-11
705 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2021-06-11
707 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2021-06-11
708 Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy: WO-ZP.272.3.11.2020 Goździewska Agnieszka 2021-06-11
710 Dostawa 100 szt. fabrycznie nowych laptopów realizowana w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Goździewska Agnieszka 2021-06-11
720 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego- Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-06-11
725 Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap II Goździewska Agnieszka 2021-06-11
723 Remont pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-06-11
728 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 poprzez dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2021-06-10
730 "Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych" Etap II Goździewska Agnieszka 2021-06-10
731 Wydzielenie dwóch klatek schodowych oraz wyposażenie ich w system służący do usuwania dymu realizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2021-06-10
729 Wydzielenie dwóch klatek schodowych oraz wyposażenie ich w system służący do usuwania dymu realizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2021-05-19
699 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi rejestracji i transmisji sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. Damaz Dariusz 2020-03-17
698 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Spawanie metodą MAG (135) - postępowanie unieważnione Zduńczyk Grzegorz 2020-03-16
666 Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym - unieważniony Penda Małgorzata 2019-04-04
667 Przeprowadzenie dla nauczycieli szkolenia w formie warsztatów z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego" - unieważniony Penda Małgorzata 2019-03-27

[Liczba odsłon: 5783061]

przewiń do góry