OBOWIĄZKI STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSÓW

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022.593 t. j.) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz.U z 2020 r. poz.2166 t. j.) stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane w ciągu roku do bieżącego informowania Starosty Ciechanowskiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. W związku z powyższym Starosta Ciechanowski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu ciechanowskiego, informuje o obowiązku przesyłania informacji według załączonego wzoru oświadczenia dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-28 10:14:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-28 10:24:24
  • Liczba odsłon: 168
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979559]

przewiń do góry