Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
705 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2020-05-22
704 „Założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT gminy Grudusk dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” Goździewska Agnieszka 2020-05-19
702 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją Goździewska Agnieszka 2020-04-24
701 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00 Goździewska Agnieszka 2020-03-27
700 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu Goździewska Agnieszka 2020-03-17
699 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi rejestracji i transmisji sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. Damaz Dariusz 2020-03-12
698 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Spawanie metodą MAG (135) Zduńczyk Grzegorz 2020-03-11
697 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00 Goździewska Agnieszka 2020-03-06
696 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Pracownik ds. osobowych z obsługą komputera i egzaminem ECDL BASE Zduńczyk Grzegorz 2020-03-04
695 Świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” Goździewska Agnieszka 2020-02-24
694 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Sprzedawca z uzyskaniem certyfikatu ECDL BASE Zduńczyk Grzegorz 2020-02-04
693 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Szkolenie Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona Zduńczyk Grzegorz 2020-01-28
692 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Goździewska Agnieszka 2019-12-18
691 Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2019-11-29
690 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. Goździewska Agnieszka 2019-11-13
689 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Świadczenie usług pocztowych Zduńczyk Grzegorz 2019-11-12
688 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Ciechanowskiego w roku 2020 Goździewska Agnieszka 2019-10-31
687 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Świadczenie usług pocztowych Zduńczyk Grzegorz 2019-10-23
686 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Goździewska Agnieszka 2019-10-11
685 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Świadczenie usług medycznych Zduńczyk Grzegorz 2019-10-10
684 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Małgorzata Godlewska 2019-09-27
683 Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Goździewska Agnieszka 2019-09-26
682 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w Wypożyczalni Nr 1 ul. Okrzei 27a Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Goździewska Agnieszka 2019-09-12
681 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Specjalista ds. sprzedaży z elementami gospodarki magazynowej i uzyskaniem certyfikatu ECDL BASE Zduńczyk Grzegorz 2019-08-28
680 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego należącego do Powiatu Ciechanowskiego Goździewska Agnieszka 2019-08-08
679 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-08-06
678 PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO VOLKSWAGEN T4 2,4 D Goździewska Agnieszka 2019-07-22
677 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Ciechanowa i Gminy Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego. Goździewska Agnieszka 2019-07-09
676 „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7” Goździewska Agnieszka 2019-07-08
675 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-06-14
674 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą sekretariatu i znajomością programu ECDL BASE Zduńczyk Grzegorz 2019-05-24
673 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci elektrycznych Gr I i energetycznych Gr II do 1 kV Zduńczyk Grzegorz 2019-05-20
672 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-04-30
671 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2019-04-29
670 Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym Damaz Dariusz 2019-04-09
669 Przeprowadzenie dla nauczycieli szkolenia w formie warsztatów z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2019-03-28
668 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem Penda Małgorzata 2019-03-20
667 Przeprowadzenie dla nauczycieli szkolenia w formie warsztatów z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego" Godlewska Małgorzata 2019-03-18
666 Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym Damaz Dariusz 2019-03-13
665 Organizacja 8 wyjazdów studyjnych w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2019-03-05
664 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem Penda Małgorzata 2019-02-27
662 Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego typu kombi do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2019-01-24
661 Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów Penda Małgorzata 2019-01-02
660 Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego typu kombi do Domu Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2018-12-28
659 Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza ww Ciechanowie w ramach projektu Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 Penda Małgorzata 2018-11-19
658 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 01474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2018-11-19
657 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Penda Małgorzata 2018-10-31
656 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2018-10-30
655 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2018-09-10
654 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczne przetargi pisemne nieograniczone ofertowe na najem na okres 3 lat dwóch lokali użytkowych położonych w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście Penda Małgorzata 2018-09-07
653 Ogłoszenie o naborze partnera/rów - organizatorów staży/praktyk zawodowych Penda Małgorzata 2018-08-28
652 Ogłoszenie o naborze partnera Penda Małgorzata 2018-08-27
651 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczne przetargi pisemne nieograniczone ofertowe na najem na okres 3 lat dwóch lokali użytkowych położonych w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście Penda Małgorzata 2018-07-27
650 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek zalesionych w 2014 roku Godlewska Małgorzata 2018-07-16
649 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczne przetargi pisemne nieograniczone ofertowe na najem na okres 3 lat dwóch lokali użytkowych położonych w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście Penda Małgorzata 2018-07-03
648 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, dla działek zawierających użytek Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione, w celu zbadania jego cech i dostosowania użytku do zapisów obowiązujących w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków Penda Małgorzata 2018-07-03
647 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2018-06-27
646 Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-06-04
645 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-05-30
644 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 589 907,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Penda Małgorzata 2018-05-23
643 Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 Penda Małgorzata 2018-05-22
642 Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Penda Małgorzata 2018-05-14
641 Zaproszenie do składania ofert Starosty Ciechanowskiego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-05-14
640 Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu Penda Małgorzata 2018-05-11
639 Opracowanie Projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej oraz Projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Penda Małgorzata 2018-04-27
638 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych i pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 Penda Małgorzata 2018-04-17
637 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu Edukacja Kluczem do sukcesu nr projektu RPMA.10.01.01-14-7219/16 Penda Małgorzata 2018-04-17
636 Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu Godlewska Małgorzata 2018-04-13
635 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu ciechanowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Godlewska Małgorzata 2018-04-04
634 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2018-03-27
633 Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-03-26
632 Wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej Głębokiej termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr projektu RPMA.04.02.00-14-5276/16 Penda Małgorzata 2018-03-21
631 Przetarg publiczny pisemny na sprzedaż samochodu Penda Małgorzata 2018-03-21
630 Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu" nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 Godlewska Małgorzata 2018-03-19
629 Przeprowadzenie szkoleń zakresu TIK dla nauczycieli i z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu Edukacja kluczem do sukcesu nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 Penda Małgorzata 2018-03-14
628 Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego pod potrzeby pracowni biologicznej i fizycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza w ramach projektu Edukacja Kluczem do sukcesu nr projektu RPMA.10.01-14-7219/16 Penda Małgorzata 2018-03-13
627 Catering dla nauczycieli i uczniów na szkoleniach, warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz targach edukacji i pracy w ramach projektu Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-03-12
626 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu ciechanowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Penda Małgorzata 2018-03-06
625 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie pełnowartościowych używanych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Penda Małgorzata 2018-03-05
624 Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-03-01
623 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu ciechanowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Penda Małgorzata 2018-02-22
622 Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu" nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 Godlewska Małgorzata 2018-02-19
621 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu Edukacja Kluczem do sukcesu nr projektu RPMA.10.01-14-7219/16 Penda Małgorzata 2018-02-12
620 Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzki wyposażenia, książek, dokumentów, urządzeń biurowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2018-02-06
619 Dostawa mebli biurowych do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2018-02-02
618 Dostawa książek z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-01-15
617 Sukcesywna dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów i ploterów Penda Małgorzata 2018-01-05
616 Dostawa mebli do Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-01-04
615 Dostawa materiałów szkoleniowych i papieru ksero w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-01-02
614 Dostawa wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2018-01-02
612 Dostawa mebli do Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2017-12-15
613 Dostawa książek z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2017-12-15
611 Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2017-11-27
610 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście, przy ul. Pułtuskiej 20a, na okres od grudnia 2017 r nie dłużej niż do 28.09.2024 Penda Małgorzata 2017-11-15
609 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2017-11-09
608 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście, przy ul. Pułtuskiej 20a, na okres od listopada 2017 r nie dłużej niż do 28.09.2024 Penda Małgorzata 2017-10-27
607 Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście, przy ul. Pułtuskiej 20a, na okres od 1 listopada 2017 r nie dłużej niż do 28.09.2024 Penda Małgorzata 2017-10-19
606 Wykonanie i dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie kalendarzy promocyjnych Penda Małgorzata 2017-10-10
605 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście, przy ul. Pułtuskiej 20 a, na okres od 1 listopada 2017 r nie dłużej niż do 28.09.2024 Penda Małgorzata 2017-10-02
604 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2017-09-29
603 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działki nr 121, obręb Sadek, gm. Glinojeck, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2017-09-25
602 Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy awaryjnych i macierzy dyskowych Penda Małgorzata 2017-08-31
601 Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy awaryjnych i macierzy dyskowych Penda Małgorzata 2017-08-24
600 Świadczenie usługi ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu "eIntegracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim". Damaz Dariusz 2017-08-21
599 Świadczenie usługi ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu pn. "eIntegracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" Damaz Dariusz 2017-08-04
598 Świadczenie usługi ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu pn. "eIntegracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" Damaz Dariusz 2017-07-28
597 Świadczenie usługi ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu pn. "eIntegracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" Damaz Dariusz 2017-07-20
596 Etap III - Cyfryzacja małego kina ŁYDYNIA Penda Małgorzata 2017-07-20
595 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2017-07-19
594 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn.eIntegracja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2017-07-17
593 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek zalesionych jesienią 2013 roku Penda Małgorzata 2017-07-12
592 Przetarg publiczny pisemny na sprzedaż samochodów Penda Małgorzata 2017-07-10
591 Udostępnienie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie serwera poczty elektronicznej wraz z jego administracją Penda Małgorzata 2017-06-08
590 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Penda Małgorzata 2017-06-05
589 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2017-05-26
588 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wraz z nieodpłatnym odbiorem i złomowaniem wycofanych tablic rejestracyjnych Penda Małgorzata 2017-05-16
587 Dostawa materiałów promocyjnych Penda Małgorzata 2017-05-08
586 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków Penda Małgorzata 2017-04-27
585 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na realizację Projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej oraz Projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Penda Małgorzata 2017-04-12
584 "Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie podzespołów komputerowych i drobnego sprzętu peryferyjnego" Penda Małgorzata 2017-03-30
583 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie podzespołów komputerowych i drobnego sprzętu peryferyjnego Penda Małgorzata 2017-03-17
582 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości prawa własności nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów Penda Małgorzata 2017-03-03
581 Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2017-01-26
580 Sukcesywna dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów i ploterów Penda Małgorzata 2017-01-16
579 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2016-12-15
578 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu "Polonia" z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej – IV etap Penda Małgorzata 2016-12-15
577 Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - IV etap Penda Małgorzata 2016-12-12
576 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2016-12-02
575 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2016-11-10
574 Sporządzenie wycen do ustalenia odszkodowań Gostomin, Kargoszyn i inne Godlewska Małgorzata 2016-11-08
573 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2016-11-04
572 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szulmierz gm. Regimin, oznaczonej nr 351 o pow. 0,1910 ha Penda Małgorzata 2016-10-26
571 Sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych z wyceny wartości prawa własności nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Penda Małgorzata 2016-10-20
570 Zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie przez okres 36 miesięcy strony internetowej dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2016-10-14
569 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu osobowego marki Peuegot 406 Penda Małgorzata 2016-09-27
568 Remont i adaptacja lokalu mieszkalnego z częściową przebudową budynku Ośrodka Wsparcia Penda Małgorzata 2016-09-23
567 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na usługę opracowania studium wykonalności Penda Małgorzata 2016-09-19
566 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2016-09-09
565 Remont i modernizacja Małego Kina "Łydynia" oraz Pracowni Muzycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2016-08-24
564 Remont i modernizacja Małego Kina „Łydynia” oraz Pracowni Muzycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2016-08-04
563 Dostawa pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego 20xGN1/1 do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2016-07-25
562 Remont i modernizacja Małego Kina Łydynia oraz Pracowni Muzycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Godlewska Małgorzata 2016-07-14
561 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2016-06-14
560 Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze części : m. Ciechanów - cz. obrębu Podzamcze, Śmiecin i Śmiecin Kolonia o powierzchni 633 ha Penda Małgorzata 2016-06-10
559 Opracowanie dwóch studiów wykonalności dla projektów drogowych składanych przez Powiat Ciechanowski w ramach konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16 Penda Małgorzata 2016-06-09
558 hdfhjflkfll;f'; Ślubowska Krystyna 2016-05-25
557 Wykonanie materiałów promocyjnych Ślubowska Krystyna 2016-05-25
556 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, współmałżonków i pełnoletnich dzieci Penda Małgorzata 2016-05-23
555 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości praw rzeczowych nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gmin pod drogi publiczne w obrębach Rutki Marszewice, Rutki Begny, Rutki Borki, Gąski, gm. Ciechanów, Bacze, Opinogóra Dolna – gm. Opinogóra Górna, Komory Błotne, Komory Dąbrowne, Sońsk – gm. Sońsk, obr. Podzamcze, obr. Śmiecin Kolonia – m. Ciechanów Penda Małgorzata 2016-05-18
554 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 35 m 2 położonego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 54 Penda Małgorzata 2016-05-18
553 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie listew przeciwprzepięciowych, zasilaczy awaryjnych i akumulatorów do posiadanych przez Starostwo zasilaczy awaryjnych Penda Małgorzata 2016-05-11
552 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym Powiatowej Biblioteki Publicznej – III ETAP Penda Małgorzata 2016-04-18
551 Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym Powiatowej Biblioteki Publicznej – III ETAP Penda Małgorzata 2016-04-18
550 Sporządzenie audytów energetycznych budynków położonych w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 i ul. Wyzwolenia 10A Penda Małgorzata 2016-04-18
549 onowna gleboznawcza klasyfikacja użytków zmienionych w tym w wyniku zalesień zrealizowanych w ramach projektu PROW 2007-2013 wraz z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru Penda Małgorzata 2016-04-06
548 Świadczenie usług dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Damaz Dariusz 2016-04-04
547 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia na: dostawę dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Penda Małgorzata 2016-04-01
546 Ponowna gleboznawcza klasyfikacja użytków zmienionych w tym w wyniku zalesień zrealizowanych w ramach projektu PROW 2007-2013 wraz z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru Penda Małgorzata 2016-03-25
545 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia na dostawę dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie biurowych niszczarek dokumentów oraz zapewnienie ich sprawności przez okres 3 lat Penda Małgorzata 2016-03-09
544 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych wyceny praw a własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2016-03-03
543 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2016-03-02
542 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego z programem sponsoringu Penda Małgorzata 2016-02-16
541 Dostawa jajek do domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-11-30
540 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, solonych, warzyw mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-11-30
539 Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście, przy ul. Pułtuskiej 20a, na okres od 7 stycznia 2016 r do 8 lat Penda Małgorzata 2015-11-17
538 Dostawa artykułów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Godlewska Małgorzata 2015-10-27
537 Dostawa różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-10-26
536 Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-10-20
535 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-10-20
534 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-10-13
533 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia na świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-10-01
532 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-09-22
531 Dostawa owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-09-22
530 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości praw rzeczowych nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy i powiatu województwa pod drogi publiczne w obrębach Burkaty, Przedwojewo, Kraszewo, Skarżynek, Łebki Wielkie, Śródmieście, Krubin, Chruszczewo Penda Małgorzata 2015-09-18
529 Dostawa pralnico-wirówki wolno-stojącej, wysokoobrotowej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-09-14
528 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty Penda Małgorzata 2015-09-08
527 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynków zajmowanych przez organy administracji publicznej przekraczających powierzchnię użytkową 250 m2 położonych w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 i ul. Wyzwolenia 10A Penda Małgorzata 2015-08-11
526 Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Etap III - remont nawierzchni tarasów Godlewska Małgorzata 2015-07-21
525 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynków zajmowanych przez organy administracji publicznej przekraczających powierzchnię użytkową 250 m2 położonych w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 i ul. Wyzwolenia 10A Penda Małgorzata 2015-07-14
524 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2015-07-14
523 Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułożeniu chodnika z kostki betonowej wokół szkoły, remont schodów z tyłu budynku Penda Małgorzata 2015-07-07
522 Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-07-03
521 Dostawa pralnico-wirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2015-07-02
520 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału wynoszącego 12/192 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechanowie obręb Śródmieście oznaczonej nr 575 o pow. 0,1670 ha, stanowiącego własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2015-06-22
519 Dostawa kontynuacji licencji na 1630 szt. oprogramowania antywirusowego G DATA Internet Security oraz kontynuacji licencji na 252 szt. oprogramowania antywirusowego G DATA Antivirus, na okres trwałości projektu eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim, tj. od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2020 roku Penda Małgorzata 2015-06-18
518 Sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynków zajmowanych przez organy administracji publicznej przekraczających powierzchnię użytkową 250 m2 położonych w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 i ul. Wyzwolenia 10A Godlewska Małgorzata 2015-06-15
517 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na świadczeniu usług ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu pn."eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" Godlewska Małgorzata 2015-06-12
516 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2015 w wysokości 4 962 000 PLN, (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa złotych) na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych, infrastruktury kulturalnej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Penda Małgorzata 2015-06-08
515 Sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynków zajmowanych przez organy administracji publicznej przekraczających powierzchnię użytkową 250 m2 położonych w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 i ul. Wyzwolenia 10A Penda Małgorzata 2015-05-27
514 Świadczenia usług dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-05-21
513 Starosta Ciechanowski ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Penda Małgorzata 2015-05-14
512 Przebudowa elewacji wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - II etap Penda Małgorzata 2015-05-13
511 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - II etap Penda Małgorzata 2015-05-07
510 Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - II etap Penda Małgorzata 2015-04-23
509 Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych min. w wyniku zalesień zrealizowanych w ramach projektu PROW 2007–2013 wraz z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru: Część A - aktualizacja użytków: gm. Glinojeck: obręby: Sulerzyż, Ościsłowo, Działy, Budy Rumockie, Lipiny, Rumoka, Brody Młockie. Część B - zalesienia: gm. Ciechanów, gm. Glinojeck, gm. Grudusk, gm. Ojrzeń, gm. Sońsk - dla 23 działek w 12 obrębach Penda Małgorzata 2015-04-22
508 Świadczenia usług dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-04-22
507 Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę fabrycznie nowych modułów wywołujących oraz wykonanie konserwacji urządzeń Konica Minolta Bizhub C220 Penda Małgorzata 2015-04-14
506 Świadczenie usług dostępu do Internetu i ubezpieczenia sprzetu komputerowego na potrzeby utrzymania rezultatów projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" oraz świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Godlewska Małgorzata 2015-04-09
505 Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Godlewska Małgorzata 2015-04-09
504 Świadczenia usług dostępu do Internetu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego na potrzeby utrzymania rezultatów projektu pn."eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” oraz świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2015-03-20
503 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2015-03-10
502 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2015-02-26
501 Drukowanie i dostawa gazety - miesięcznika pt. Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego Penda Małgorzata 2015-01-19
500 Zapytanie o cenę na sporządzenie wyceny wartości prawa własności nieruchomości oznaczonych w operatach ewidencji gruntów obrębu Gostkowo, miasto Ciechanów, dz. nr ...... Penda Małgorzata 2014-12-17
499 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie serwera z oprogramowaniem, pamięci sieciowej i zasilacza awaryjnego Penda Małgorzata 2014-12-09
498 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z podstaw obsługi komputera i oprogramowania w tym podstawowe informacje o komputerze, systemie operacyjnym, edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, podstawy korzystania z Internetu, poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej dla 1630 osób oraz organizacja szkoleń z zakresu obsługi łącza internetowego oraz podstaw komunikacji elektronicznej dla 20 osób na potrzeby realizacji projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" Damaz Dariusz 2014-12-05
497 Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i ploterów do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-11-27
496 Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2014-11-19
495 Dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2014-11-19
494 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2014-11-19
493 Dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2014-11-19
492 Dostawa różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2014-11-19
491 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. 17 Stycznia 14, nr działki 51 o pow. 0,0382 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2014-11-12
490 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres dziesięciu lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m 2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście przy ul. Pułtuskiej 20a Penda Małgorzata 2014-10-22
489 Dostawa montaż i uruchomienie sprzętu zaplecza technicznego oraz mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-10-08
488 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, RTV i dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie Godlewska Małgorzata 2014-10-08
487 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-10-08
486 Drukowanie i dostawa kart do głosowania oraz druk obwieszczeń o kandydatach na radnych do Rady Powiatu Ciechanowskiego w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku Penda Małgorzata 2014-10-07
485 Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-09-24
484 Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Penda Małgorzata 2014-09-22
483 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości prawa własności nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy i powiatu w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w obrębach Rembowo, Rembówko, Ojrzeń, Bronisławie, Obrąb i do celów ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Szczurzyn Penda Małgorzata 2014-09-18
482 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu gastronomicznego i AGD dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-09-09
481 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2014-09-05
480 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. 17 Stycznia 14, nr działki 51 o pow. 0,0382 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2014-09-05
479 Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-08-25
478 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-08-18
477 Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych min. w wyniku zalesień zrealizowanych w ramach projektu PROW 2007–2013 wraz z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru: Aktualizacja użytków : Gm. Ciechanów; obręby: Pęchcin, Ujazdówek, Ujazdowo, Kownaty Żędowe, gołoty, Nużewo, Niechodzin, Bielin. Zalesienia: Gm. Ciechanów, Gm. Glinojeck, Gm. Grudusk, Gm. Ojrzeń, Gm. Regimin, Gm. Sońsk - dla 14 działek w 10 obrębach Penda Małgorzata 2014-08-01
476 Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-07-31
475 Przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 156,59 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście przy ul. Pułtuskiej 20a Penda Małgorzata 2014-07-31
474 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie: część I - serwera z oprogramowaniem, pamięci sieciowej i zasilacza awaryjnego, część II - kopiarki cyfrowej, część III - urządzenia do zabezpieczenia dostępu do Internetu, część IV - komputerów i laptopów z oprogramowaniem oraz innego sprzętu komputerowego Penda Małgorzata 2014-07-30
473 Termomodernizacja ściany szczytowej i ściany tylnej części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciechanowie Godlewska Małgorzata 2014-07-29
472 Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze części gmin: m. Ciechanów - cz. obrębu Śródmieście, Podzamcze, Scalenie i Chrzanówek, gm. Ciechanów - cz. obrębu Niestum i Przążewo, gm. Opinogóra - cz. obrębu Przedwojewo, Władysławowo i Chrzanówek o łącznej powierzchni ok. 2100 ha Godlewska Małgorzata 2014-07-16
471 Likwidacja pomieszczenia nieczynnej kotłowni oraz utwardzenie drogi dojazdowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2014-07-09
470 Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – Etap II Penda Małgorzata 2014-07-08
469 Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze gmin: m. Ciechanów - cz. obrębu Śródmieście, Podzamcze, Scalenie i Chrzanówek, gm. Ciechanów - cz. obrębu Niestum i Przążewo, gm. Opinogóra - cz. obrębu Przedwojewo, Władysławowo i Chrzanówek o łącznej powierzchni ok. 2100 ha Penda Małgorzata 2014-07-07
468 Dostawa tablic rejestracyjnych Penda Małgorzata 2014-07-07
467 Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 – dniowego, wyjazdowego szkolenia integracyjno-kulturoznawczo-rozwojowego, obejmującego szkolenie z zakresu podstaw technik fotografii dla 30 osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego, – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 7 opiekunów Penda Małgorzata 2014-06-26
466 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 dniowych wyjazdowych szkoleń: szkolenia integracyjno – kulturalno - rozwojowego, obejmującego warsztaty z psychologiem oraz szkolenia z zakresu podstaw technik fotografii dla dwóch grup - uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2014-06-24
465 Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2014 w wysokości 7 632 467,00 PLN ..... Penda Małgorzata 2014-06-13
464 AKTUALIZACJA UŻYTKÓW Z PONOWNĄ KLASYFIKACJĄ UŻYTKÓW ZMIENIONYCH min. W WYNIKU ZALESIEŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROW 2007–2013 WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI DLA CELÓW AKTUALIZACJI OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA CZĘŚCI OBSZARU: ..... Penda Małgorzata 2014-06-10
463 Przeprowadzenie kursu komputerowego dla 27 osób, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 1 opiekuna, realizowanego w 4 grupach nauczania Penda Małgorzata 2014-06-03
462 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 23 pełnoletnich osób, w tym: 10 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki, 10 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 3 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu ciechanowskiego.... Penda Małgorzata 2014-06-02
461 Naprawa gzymsu, malowanie ścian elewacyjnych, wymiana obróbek blacharskich na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-05-30
460 AKTUALIZACJA UŻYTKÓW Z PONOWNĄ KLASYFIKACJĄ UŻYTKÓW ZMIENIONYCH min. W WYNIKU ZALESIEŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROW 2007–2013 WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI DLA CELÓW AKTUALIZACJI OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA CZĘSCI OBSZARU .... Penda Małgorzata 2014-05-26
459 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie: część I - serwera z oprogramowaniem, pamięci sieciowej i zasilacza awaryjnego, część II - kopiarek cyfrowych, część III - urządzenia do zabezpieczenia dostępu do internetu, część IV - komputerów i laptopów z oprogramowaniem oraz innego sprzętu komputerowego Penda Małgorzata 2014-05-23
458 Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego dla 30 osób, pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 3 opiekunów Penda Małgorzata 2014-05-13
457 Zorganizowanie i przeprowadzenie: Część I - Festynu integracyjno – kulturalno – rekreacyjnego dla 200 osób - niepełnosprawnych i ich otoczenia, Część II - Pikniku dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i ich otoczenia – w ramach projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2014-05-12
456 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. 17 Stycznia 14, nr działki 51 o pow. 0,0382 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2014-05-08
455 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie serwera z oprogramowaniem, plotera, pamięci sieciowej, kopiarek, komputerów i laptopów z oprogramowaniem, urządzenia do zabezpieczenia dostępu do Internetu oraz innego sprzętu komputerowego Penda Małgorzata 2014-05-07
454 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, rozszerzona opieka serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania, instalacja i świadczenie usług dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-04-09
453 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacja na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - I etap Penda Małgorzata 2014-03-25
452 Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - I etap Penda Małgorzata 2014-03-24
451 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2014-03-17
450 Przeprowadzenie 40 godzin szkoleń w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. „Doskonalenie szansa na rozwój”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanym w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-03-13
449 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. 17 Stycznia 14, nr działki 51 o pow. 0,0382 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2014-03-13
448 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na sporządzeniu projektów, wykonaniu, dostawie oraz montażu 4 szt. wiszących tablic informacyjnych wewnętrznych Penda Małgorzata 2014-03-12
447 Zakup i montaż windy przyściennej zewnętrznej Penda Małgorzata 2014-03-10
446 Usługa opracowania dokumentacji projektowej wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2014-02-19
445 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości prawa własności nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w obrębach Malużyn, Płaciszewo, Bielawy, Bronisławie Penda Małgorzata 2014-02-18
444 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego FORD 100 2,5 D Penda Małgorzata 2014-02-13
443 Usługa cateringowa na spotkaniach informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-02-06
442 Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla 570 nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie powiatu ciechanowskiego, mających na celu doskonalenie nauczycieli w wymiarze 411 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć) w ramach projektu „Doskonalenie szansą na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-01-30
441 Usługa cateringowa na spotkaniach informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-01-21
440 Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. Doskonalenie szansą na rozwój, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5., realizowanym w Powiecie Ciechanowskim Godlewska Małgorzata 2014-01-17
439 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na potrzeby projektu "eintegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-01-14
438 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w latach 2014-2015 dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie w ramach projektu „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2014-01-10
437 Wykonanie projektów oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych na potrzeby projektu "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2014-01-08
436 Opracowania analizy wykluczenia informatycznego powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2013-12-30
435 Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. Doskonalenie szansą na rozwój, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5., realizowanym w Powiecie Ciechanowskim. Penda Małgorzata 2013-12-18
434 Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla 570 nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie powiatu ciechanowskiego, mających na celu doskonalenie nauczycieli w wymiarze 1173 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć) w ramach projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim. Penda Małgorzata 2013-12-11
433 Zaproszenie do składania ofert Penda Małgorzata 2013-12-11
432 Dostawa leków w ramach codziennej realizacji recept mieszkańców, wyrobów medycznych, dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-12-09
431 Dostawa fabrycznie nowego samochodu minimum 9 osobowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-11-26
430 Wykonywanie zadań Kierownika projektu pn. „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 24. Penda Małgorzata 2013-11-21
429 Dostawa ziemniaków, warzyw, owoców do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-11-12
428 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-11-12
427 Dostawa różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-11-12
426 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-11-08
425 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-11-08
424 Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-11-08
423 Dostawa jajek do Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 Godlewska Małgorzata 2013-11-08
422 Dostawa ryb świeżych, solonych, mrożonych, wędzonych, oraz warzyw mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-11-08
421 Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środka Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Godlewska Małgorzata 2013-11-06
420 Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla 570 nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie powiatu ciechanowskiego, mających na celu doskonalenie nauczycieli w wymiarze 1570 godz. (1 godz. = 45 minut zajęć) w ramach projektu "Doskonalenie szansą na rozwój", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Godlewska Małgorzata 2013-10-31
419 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście ...... Penda Małgorzata 2013-10-25
418 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości prawa własności nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Penda Małgorzata 2013-10-11
417 Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013 w wysokości 1 875 000 zł. słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł Penda Małgorzata 2013-10-09
416 Dostawa serwera z oprogramowaniem, pamięci sieciowej, zasilacza awaryjnego i kolorowego plotera A0 dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Godlewska Małgorzata 2013-09-27
415 Dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-09-19
414 Termomodernizacja budynków, przebudowa wejścia głównego oraz instalacja masztów flagowych Penda Małgorzata 2013-08-29
413 Kompleksowa usługa cateringowa na potrzeby realizacji projektu pt. Doskonalenie szansą na rozwój - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2013-08-23
412 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie modułów bębna do urządzeń biurowych oraz wykonanie w siedzibie Zamawiającego usługi przeglądu 11 kopiarek Penda Małgorzata 2013-08-19
411 Usługi pełnienia funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pt."Doskonalenie szansą na rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Godlewska Małgorzata 2013-08-06
410 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projekcyjnego i fotograficznego na potrzeby realizacji projektu pt."Doskonalenie szansą na rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Godlewska Małgorzata 2013-08-06
409 Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych wraz z opracowaniem dokumentacji dla aktualizacji operatu EGiB ..... Penda Małgorzata 2013-08-01
408 Dostawa i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych (stojących) wraz z automatyką sterującą i osprzętem zabezpieczającym Penda Małgorzata 2013-08-01
407 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie modułów bębna do urządzeń biurowych oraz wykonanie w siedzibie Zamawiającego usługi przeglądu 11 kopiarek Penda Małgorzata 2013-07-31
406 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projekcyjnego i fotograficznego na potrzeby realizacji projektu pt."Doskonalenie szansą na rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Godlewska Małgorzata 2013-07-26
405 Zakup usług usług pełnienia funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE)w ramach projektu pt."Doskonalenie szansą na rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Ciechanowski Godlewska Małgorzata 2013-07-26
404 Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji I założenia szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze części:... Godlewska Małgorzata 2013-07-17
403 Dostawę dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie modułów bębna do urządzeń biurowych oraz wykonanie w siedzibie Zamawiającego usługi przeglądu 11 kopiarek Godlewska Małgorzata 2013-07-17
402 Opracowanie „Studium Wykonalności i sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko „Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu „POLONIA” z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej” Penda Małgorzata 2013-07-09
401 Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 – dniowego, wyjazdowego szkolenia integracyjno-kulturalno-rozwojowego, obejmującego warsztaty z psychologiem .... Penda Małgorzata 2013-07-05
400 Dostawa i montaż jednego kotła gazowego kondensacyjnego (stojącego) wraz z automatyką sterującą i osprzętem zabezpieczającym Penda Małgorzata 2013-07-02
399 Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i naprawa gzymsów na dachu budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Oskara Lange w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-07-01
398 Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze części:...... Penda Małgorzata 2013-06-28
397 Zorganizowanie i przeprowadzenie w rejonach Mierzei Wiślanej 4 dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno – kulturalno - rozwojowego, obejmującego zajęcia z psychologiem oraz szkolenie z zakresu cyfrowej obróbki zdjęć, katalogowanie oraz udostępniania zdjęć z użyciem tabletu dla uczestników projektu .... Penda Małgorzata 2013-06-27
396 Zorganizowanie i przeprowadzenie w rejonach Mierzei Wiślanej 7 dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno – kulturalno - rozwojowego, obejmującego zajęcia z psychologiem oraz szkolenie z zakresu podstaw technik fotografii dla uczestników projektu ..... Penda Małgorzata 2013-06-26
395 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy nowego skrzydła budynku SOSW (Internatu), modernizacji starego budynku SOSW (obecnego), budowy wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz bezpiecznego placu zabaw, dróg dojazdowych, chodników i parkingów z podjazdami wraz zagospodarowaniem terenu oraz remontem ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomości Penda Małgorzata 2013-06-26
394 Dostawa wraz z montażem napisu KINO ŁYDYNIA z liter blokowych podświetlanych wewnętrznie taśmami LED dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-06-18
393 Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-06-14
392 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, współmałżonków i pełnoletnich dzieci Penda Małgorzata 2013-06-13
391 Dostawa komputerów z oprogramowaniem, kolorowych skanerów, monochromatycznej kopiarki cyfrowej i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-06-11
390 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Część I –prawa jazdy kat. C, Część II - wizaż i stylizacja paznokci, Część III – księgowości komputerowej Część IV – operator koparko-ładowarki, Część V – ochrona osób i mienia I stopnia,– uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2013-06-05
389 Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego ekranu diodowego LED (telebim) wraz z montażem dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-06-03
388 Dostawa materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-05-29
387 Przeprowadzenie kursu komputerowego dla 22 osób, w tym: 1 osoby przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej i 21 osóbniepełnosprawnych mieszkanców powiatu ciechanowskiego ... Penda Małgorzata 2013-05-23
386 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 11 pełnoletnich osób ... Penda Małgorzata 2013-05-22
385 Zorganizowanie i przeprowadzenie: Część I - Festynu integracyjno – kulturalno – rekreacyjnego dla 200 osób - niepełnosprawnych i ich otoczenia, Część II - Pikniku dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i ich otoczenia – w ramach projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2013-05-06
383 Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego dla 30 osób, pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2013-05-06
384 Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego dla 30 osób, pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europesjskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2013-05-06
382 Wykonanie robót budowlanych obejmujących: budowę nowego skrzydła budynku SOSW (Internatu), modernizację starego budynku SOSW (obecnego).... Penda Małgorzata 2013-05-06
381 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-04-18
380 Wymiana obróbek blacharskich dachu oraz naprawa gzymsu dachu oraz naprawa gzymsów budynku (elewacja tylna) I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-04-11
379 Zakup usług pełnienia funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu „Doskonalenie szansą na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2013-03-27
378 Zakup usług pełnienia funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu „Doskonalenie szansą na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim Penda Małgorzata 2013-03-14
377 Dostawa świeżych owoców i warzyw na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-03-13
376 Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2013-03-13
375 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projekcyjnego i fotograficznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Doskonalenie szansą na rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 200000 EURO Penda Małgorzata 2013-03-07
374 Kompleksowa usługa cateringowa na potrzeby realizacji projektu pt. „Doskonalenie szansą na rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Powiecie Ciechanowskim w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200000 EURO Penda Małgorzata 2013-02-14
373 Dostawa ryb mrożonych, świeżych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-02-14
372 Dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2013-02-14
371 Dostawa dwóch (jednakowych) samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem ... Penda Małgorzata 2013-02-13
370 Wykonanie zadań managera projektu pn. „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji” Penda Małgorzata 2013-01-28
369 Wykonanie zadań managera projektu pod nazwą „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Penda Małgorzata 2013-01-17
368 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną budynku byłego hotelu "Polonia" w Ciechanowie oraz dokumentacji projektowej.... Penda Małgorzata 2013-01-08
367 Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-12-14
366 Publikacja w prasie lokalnej wydawanej na terenie powiatu ciechanowskiego o nakładzie co najmniej 3000 egzemplarzy (trzy tysiące egzemplarzy) materiałów promocyjnych Powiatu Ciechanowskiego, ogłoszeń i komunikatów okazjonalnych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, w tym o zamówieniach publicznych oraz obwieszczeń Starosty Ciechanowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Penda Małgorzata 2012-12-13
365 Wykonanie zadań managera projektu pod nazwą „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. Penda Małgorzata 2012-12-11
364 Starosta Ciechanowski ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony Penda Małgorzata 2012-12-11
363 Drukowanie i dostawa gazety - miesięcznika pt. "Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego" Penda Małgorzata 2012-12-10
362 Dostawa pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Penda Małgorzata 2012-12-06
361 Dostawa pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Penda Małgorzata 2012-11-26
360 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie komputerów z oprogramowaniem, akcesoriami i drobnym sprzętem towarzyszącym Penda Małgorzata 2012-11-22
359 "Zakup oświetlenia ekspozycyjnego do Galerii" dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-11-19
358 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną budynku byłego hotelu "POLONIA" w Ciechanowie oraz dokumentacji projektowej ..... Penda Małgorzata 2012-11-09
357 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-11-06
356 "Zakup sprzętu multimedialnego do Galerii" dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-10-25
355 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie komputerów z oprogramowaniem, akcesoriami i drobnym sprzętem towarzyszącym Penda Małgorzata 2012-10-24
354 "Zakup sprzętu multimedalnego do Galerii" dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickeij w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-10-15
353 "Zakup oświetlenia ekspozycyjnego do Galerii" dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-10-04
352 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony Penda Małgorzata 2012-10-03
351 Starosta Ciechanowski ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Penda Małgorzata 2012-09-21
350 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw technik fotografii dla 10 osób w wieku 15 - 25 lat przebywających w rodzinach zastępczych z terenu powiatu ciechanowskiego - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-09-21
349 "Zakup oświetlenia ekspozycyjnego do Galerii" dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-09-20
348 Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - dniowych, wyjazdowych warsztatów psychologiczno-kulturalno-integacyjnych, w zakresie kompetencji życiowych i społecznych dla 30 dorosłych osób, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, w tym 23 osoby niepełnosprawne, - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie", współfinansowanego ze środków Unii Europjskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-09-18
347 Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Etap I Penda Małgorzata 2012-09-07
346 Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 – dniowych, wyjazdowych warsztatów psychologiczno-kulturalno-integracyjnych, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych dla 32 dorosłych osób, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, w tym 25 osób niepełnosprawnych, – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-09-04
345 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Spawacz metodą MAG dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu ciechanowskiego - uczestnika projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2012-08-31
344 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony Penda Małgorzata 2012-08-28
343 Przebudowa elewacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-08-14
342 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 14 pełnoletnich osób: 8 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki, 4 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu ciechanowskiego – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-08-14
341 Przebudowa części szatni na pomieszczenie do mycia i przechowywania okularów do projekcji 3D Penda Małgorzata 2012-08-13
340 Przebudowa elewacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 z częściową termomodernizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Penda Małgorzata 2012-08-06
339 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Penda Małgorzata 2012-08-06
338 Przebudowa boisk szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów, III etap - przygotowanie podbudowy pod boisko do piłki nożnej Penda Małgorzata 2012-07-27
337 Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji osnowy wysokościowej w obszarze części: 1. m. Ciechanów - cz. obrębu Podzamcze i Gostków, 2. gm. Ciechanów - cz. obrębu Kargoszyn i Ropele Penda Małgorzata 2012-07-26
336 Dostawa tablic rejestracyjnych Penda Małgorzata 2012-07-26
335 Dostawa wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 2D i 3D w standardzie DCI dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie wraz z montażem i uruchomieniem Penda Małgorzata 2012-07-17
334 Zorganizowanie i przeprowadzenie Festynu integracyjno-kulturalno-rekreacyjnego dla 200 osób - niepełnosprawnych i ich otoczenia w ramach projektu pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2012-07-12
333 Zorganizowanie i przeprowadzenie na Pojezierzu Mazurskim 4-dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno-kulturalno-rozwojowego, obejmującego zajęcia z psychologiem oraz szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych dla uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2012-07-12
332 Zorganizowanie i przeprowadzenie na Pojezierzu Mazurskim 7 dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno - kultularno - rozwojowego, obejmującego zajęcia z psychologiem oraz naukę języka angielskiego dla uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2012-07-06
331 Przebudowa boisk szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów, III etap - boisko do piłki nożnej Penda Małgorzata 2012-06-28
330 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Część I - Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego, Część II - Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B, Część III - Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej, Część IV - prawa jazdy kat. C oraz Część V - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. D - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielneinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-06-27
329 Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej na rozbudowę i modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 13 Penda Małgorzata 2012-06-26
328 Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-06-19
327 Zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego kursu wizaż i stylizacja paznokci dla 6 osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego >>> Penda Małgorzata 2012-06-15
326 Kurs komputerowy dla uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-06-15
325 Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-06-14
324 Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego dla 30 osób pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2012-06-01
323 Przebudowa boisk szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów, III etap - boisko do piłki nożnej Penda Małgorzata 2012-05-23
322 Wykonanie przebudowy pomieszczenia kasy kina na parterze, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie klimatyzacji w kabinie projekcyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2012-05-10
321 Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją gleboznawczą części gm. Ojrzeń Penda Małgorzata 2012-05-09
320 Budowa bois szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów, III etap - boisko do piłki nożnej Godlewska Małgorzata 2012-05-02
319 Krasiniak - etap III Penda Małgorzata 2012-04-27
318 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32, A - do budynku mieszkalnego lokatorskiego; B - do budynku mieszkalnego oddział "A" i "B" Penda Małgorzata 2012-03-28
317 II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zaumiennej 27 Penda Małgorzata 2012-02-10
316 Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego Penda Małgorzata 2012-02-07
315 Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego Penda Małgorzata 2012-02-06
314 Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Nr PCKiSZ-213-7/1 Penda Małgorzata 2011-12-22
313 Termomodernizacja - etap I- opracowanie i wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im.Marii Konopnickiej w Ciechanowie, który posłuży do ubiegania się o kredyt z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Penda Małgorzata 2011-12-16
312 Remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów Penda Małgorzata 2011-12-16
311 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie komputerów z oprogramowaniem i monitorów Penda Małgorzata 2011-12-07
310 Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego składającego się z pomieszczeń Kawiarni "Artystyczna" o łącznej powierzchni 442,6 m 2 znajdującego sie w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie ul. Strażacka 5 Penda Małgorzata 2011-12-06
309 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zintegrowanego urządzenia lub zespołu urządzeń do kolorowego kopiowania, skanowania i drukowania materiałów wielkoformatowych Penda Małgorzata 2011-11-24
308 Realizacja szkoleń w ramach projektu "Wiedza-najlepsza inwestycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-11-21
307 Realizacja szkoleń w ramach projektu "Wiedza-najlepsza inwestycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-11-21
306 Realizacja szkoleń w ramach projektu "Wiedza-najlepsza inwestycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-11-21
305 ealizacja szkoleń w ramach projektu "Wiedza-najlepsza inwestycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-11-21
304 Termomodernizacja - etap I - naprawa pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-11-04
303 Dostawa leków w ramach codziennej realizacji recept mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
302 Dostawa różnych aartykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
301 Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
300 Dostawa owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
299 Dostawa drobiu i artykułów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
298 Dostawa mięsa i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
297 Dostawa artykułów mleczarskich do Domu pomocy Społecznej e Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-11-03
296 Remont przybudówki budynku PBP przy ul. Okrzei 27 A w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-10-19
295 Realizacja zajęć w ramach projektu "Poradnia równych szans" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Godlewska Małgorzata 2011-10-17
294 Współprowadzenie przez dwóch terapeutów zajęć "Łatwe zadania" dla dwóch grup uczniów klas I/II mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności szkonych w ramach projektu "Poradnia równych szans" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Godlewska Małgorzata 2011-10-17
293 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci nadpobudliwych przez 1 terapeutę, 2 socjoterapeutów, 1 terapeutę metodą EEG Biofeedback w ramach projektu "Poradnia równych szans" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Godlewska Małgorzata 2011-10-17
292 Dostawa czterech kopiarek cyfrowych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-10-12
291 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2011-09-12
290 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 156,59 m2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmiescie przy ul. Pułtuskiej 20a Penda Małgorzata 2011-09-07
289 Dostawa serwera z oprogramowaniem i pozostałym sprzętem dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-08-31
288 Opracowanie projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy i projektu modernizacji osnowy wysokościowej klasy III i IV w obszarze części: 1. m. Ciechanów - cz. obrębu Podzamcze i Gostków, gm. Ciechanów - cz. obrębu Kargoszyn i Ropele Penda Małgorzata 2011-08-31
287 Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24 Penda Małgorzata 2011-08-23
286 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego Godlewska Małgorzata 2011-08-18
285 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Zagumiennej 27, nr działki 224 o pow. 0,5270 ha, stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego w 13071/20380 części i własność Skarbu Państwa w 7309/20380 części Penda Małgorzata 2011-08-10
284 Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24 >>> Penda Małgorzata 2011-08-04
283 Budowa boisk szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogółnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów, II etap - budowa boiska wielofunkcyjnego Penda Małgorzata 2011-08-04
282 Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodami, uzgodnieniami itp. na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w tym kort tenisowy ze skocznią w dal przy Zespole szkół nr 2 im. Oskara Lange w Ciechanowie, ul. Orylska 9" Penda Małgorzata 2011-08-03
281 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2011-07-21
280 Zorganizowanie i przeprowadzenie: Część I - 3 - dniowego wyjazdowego szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych dla 10 osób pełnoletnich, usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki z terenu powiatu ciechanowskiego i 2 opiekunów oraz Część II - kursu prawa jazdy kat. B dla 1 osoby pełnoletniej niepełnosprawnej ruchowo (dysfunkcja kończyn górnych) mieszkańca powiatu ciechanowskiego - uczestników projektu "Sktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2011-07-19
279 Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na II piętrze w budynku przy ul. Wyzwolenia 10A w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-06-30
278 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy: Część I - kat. B dla 7 osób pełnoletnich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego i 8 usamodzielnionych wychowanków z zastępczych form opieki i kat. C dla 1 usamodzielnionego wychowanka z zastępczych form opieki oraz Część II - kat. B dla 1 osoby pełnoletniej niepełnosprawnej ruchowo (dysfunkcja kończyn górnych) mieszkańca powiatu ciechanowskiego - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2011-06-16
277 Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2011 w wysokości 10 021 000 PLN, słownie: dziesięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy PLN Penda Małgorzata 2011-06-16
276 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych dla 3 osób pełnoletnich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego, profesjonalnego kursu wizaż i stylizacja paznokci dla 1 usamodzielnionej wychowanki z zastępczych form opieki oraz 6 osób niepełnosprawnych, kursu na przedstawiciela handlowego dla 2 usamodzielnionych wychowanków z zastępczych form opieki oraz 3 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2011-06-14
275 Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją gleboznawczą części gm. Glinojeck Penda Małgorzata 2011-05-30
274 Remont dachu z częściową wymianą pokrycia i obróbek blacharskich w budynku Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-05-27
273 Wykonywanie remontu sanitariatu na I piętrze budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów Penda Małgorzata 2011-05-25
272 Ponowna klasyfikacja gruntów zalesionych wraz z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów Penda Małgorzata 2011-05-19
271 Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 15 osób - uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2011-05-18
270 Kurs komputerowy dla uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2011-05-18
269 Zorganizowanie i przeprowadzenie na Pojezierzu Mazurskim 7-mio dniowego szkolenia z zakresu poznawania technik fotografii psychologicznej i doradztwa zawodowego dla 10 osób w wieku 15 - 18 lat z terenu powiatu ciechanowskiego, przebywających w rodzinach zastępczych oraz 2 opiekunów, 1 psychologa, 1 doradcy zawodowego, 1 fotografa - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego >>> Penda Małgorzata 2011-05-18
268 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia Zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 40 osób pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2011-05-17
267 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia 3-dniowych, wyjazdowych warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych dla 30 osób pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego i 3 opiekunów - uczestników projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Godlewska Małgorzata 2011-05-17
266 Zorganizowanie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Penda Małgorzata 2011-05-13
265 Remont pomieszczeń aneksu kuchennego na I piętrze w obiekcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2011-03-29
264 Dostawa urządzenia klasy UTM (Unified Threat Management) dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-03-29
263 Wykonanie zadań koordynatora projektu Szansa dla Niepełnosprawnych realizowanego w ramach PO KL ... Penda Małgorzata 2011-03-11
262 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-03-11
261 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego Penda Małgorzata 2011-03-08
260 Remont pomieszczeń aneksu kuchennego na I piętrze w obiekcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2011-02-21
259 Zwiększenie nośności stropu nad piwnicą w budynku biurowo-administracyjnym Penda Małgorzata 2011-02-08
258 Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2011-01-20
257 Drukowanie gazety - miesięcznika pt. "Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego" Penda Małgorzata 2010-12-21
256 Publikacja w prasie loklanej wydawanej na terenie powiatu ciechanowskiego o nakładzie co najmniej 3000 egzemplarzy (trzy tysiące egzemplarzy) materiałów promocyjnych Powiatu Ciechanowskiego, ogłoszeń i komunikatów okazjonalnych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, w tym o zamówieniach publicznych oraz obwieszczeń Starosty Ciechanowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Penda Małgorzata 2010-12-16
255 II przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Krubin przy ul. Kruczej Godlewska Małgorzata 2010-11-09
254 Budowa boisk szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów - I etap - Budowa: kortu tenisowego z ogrodzeniem Penda Małgorzata 2010-11-03
253 Dostawa artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2010-10-22
252 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2010-10-22
250 Dostawa mięsa i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2010-10-22
251 Dostawa artykułów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2010-10-22
249 Dostawa owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2010-10-22
248 Dostawa i wymiana z obróbkami 21-tu okien PCV i parapetów zewnętrznych na parterze i I pietrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 10a - siedzibie Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego Penda Małgorzata 2010-09-24
247 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1374/69 przy ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie Penda Małgorzata 2010-09-24
246 Dostawa kopiarek cyfrowych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2010-09-16
245 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1374/69 przy ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie Penda Małgorzata 2010-08-24
244 Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany dwóch dźwigów oraz dostawa i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów Penda Małgorzata 2010-08-19
243 Wykonanie robót budowlanych dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie Godlewska Małgorzata 2010-08-12
242 Dostawa urządzeń sieciowych i materiałów do modernizacji sieci komputerowej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Godlewska Małgorzata 2010-08-10
241 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Krubin przy ul. Kruczej Penda Małgorzata 2010-07-28
240 Dostawa tablic rejestracyjnych Penda Małgorzata 2010-07-09
239 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1374/69 przy ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie Penda Małgorzata 2010-07-02
238 Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2010 w wysokości 14 309 984 PLN Penda Małgorzata 2010-06-18
237 Remont 2-sanitariatów na I i III pietrze budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów Penda Małgorzata 2010-06-15
236 Remont hollu na parterze budynku przy ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów Godlewska Małgorzata 2010-05-04
235 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 70 obrębach ewidencyjnych na terenie gmin powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2010-03-04
234 Dostawa serwera sieci z oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i włączeniem do pracy w sieci Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-11-25
233 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.188.617 złotych, słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaściet złotych Godlewska Małgorzata 2009-10-30
232 Wymiana stolarki okiennej w dwóch szczytach budynku przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, od parteru do IV piętra Godlewska Małgorzata 2009-10-30
231 Remont 1 sanitariatu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-10-29
229 Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2009-10-06
230 Przetarg na dostawe leków do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2009-10-06
228 Przetarg na dostawę artykułów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2009-10-06
227 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2009-10-06
226 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2009-10-06
225 Przetarg na dostawę owoców i warzyw dla domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2009-10-06
224 Wymiana stolarki okiennej w dwóch szczytach budynku przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, od parteru do IV piętra Penda Małgorzata 2009-10-01
223 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie sprzętu komputerowego i peryferyjnego Penda Małgorzata 2009-09-25
222 Remont 3 sanitariatów położonych na parterze, I,II piętrze w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie przy ul. Okrzei 6 (po jednym na każdej kondygnacji) Penda Małgorzata 2009-09-14
221 Wykonanie remontu pokrycia dachowego w części wschodniej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-09-09
220 Remont elewacji łącznika - termoizolacja Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2009-09-04
219 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres pięciu lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 362,88 m 2 położonego w Ciechanowie, obręb Śródmieście przy ul. Pułtuskiej 20a Penda Małgorzata 2009-08-27
217 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy Sońsk II – obręby: Bieńki Śmietanki, Burkaty, Mężenino Węgłowice, Olszewka, Ciemniewko, Ciemniewo, Pękawka, Niesłuchy, Szwejki, Marusy, Wola Ostaszewska, Ostaszewo”. Zadanie „Sońsk II” Penda Małgorzata 2009-08-21
218 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy Ciechanów – obręby: Modła Włościańska, Modełka, Chotum, Baraki Chotumskie, Rajmundowo, Wola Pawłowska, Gorysze, Rydzewo, Wólka Rydzewska, Nowa Wieś, Rutki Borki, Rutki Głowice, Rutki Begny, Rutki Marszewice”. Zadanie „Ciechanów III” Penda Małgorzata 2009-08-20
216 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego (ślepego) umożliwiającego wykonawcom robót budowlanych sporządzenie ofert cenowych na wykonanie remontu pokrycia dachowego w części wschodniej budynku za salą gimnastyczną przy ul. 17 Stycznia 66 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-08-17
215 Remont sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Godlewska Małgorzata 2009-08-14
214 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2009-07-29
213 Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Burs Szkolnych przy ul. 17 Stycznia 49 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-07-29
212 Remont klatki schodowej i dwóch łazienek na II piętrze w obiekcie Placówki Opiekunczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2009-07-20
211 Remont elewacji łącznika - termoizolacja Placówki Opiekunczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2009-07-17
210 Wymiana starych foteli na nowe w sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-06-30
208 Wykonanie remontu lokalu Oddziału Zbiorów Specjalnych przy ul. Pułtuskiej 20A w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-06-26
209 Wykonanie remontu budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Okrzei 27 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-06-26
206 Remont sali kinowo-widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-06-25
207 Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49 Penda Małgorzata 2009-06-25
205 Publikacja w prasie lokalnej wydawanej na terenie powiatu ciechanowskiego o nakładzie co najmniej 3000 egzemplarzy (trzy tys. egz.) materiałów promocyjnych powiatu ciechanowskiego, ogłoszeń i komunikatów okazjonalnych Starostwa Powiatowego, w tym o przetargach oraz obwieszczeń Starosty Ciechanowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Penda Małgorzata 2009-06-17
204 Publikacja w prasie lokalnej wydawanej na terenie powiatu ciechanowskiego o nakładzie co najmniej 3000 egzemplarzy materiałów promocyjnych powiatu ciechanowskiego, ogłoszeń i komunikatów okazjonalnych Starostwa Powiatowego, w tym o przetargach oraz obwieszczeń Starosty Ciechanowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Penda Małgorzata 2009-06-05
203 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków dla części gminy Gołymin Ośrodek – obręby : ZAWADY DWORSKIE, ZAWADY WŁOŚCIAŃSKIE, GARNOWO STARE, RUSZKOWO, WATKOWO, WOLA GOŁYMIŃSKA, GARNOWO DUŻE, OSIEK ALEKSANDROWO, OSIEK GÓRNY, OSIEK WÓLKA, GOŁYMIN OŚRODEK, GOŁYMIN PÓŁNOC, GOŁYMIN NOWY, GOŁYMIN POŁUDNIE, KAŁĘCZYN NOWY Damaz Dariusz 2009-05-22
202 Wykonanie remontu lokalu Wypożyczalni Głównej przy ul. Warszawskiej 54 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2009-05-05
201 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie urządzeń sieciowych i materiałów do budowy części logicznej sieci komputerowej Penda Małgorzata 2009-04-23
200 Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Godlewska Małgorzata 2009-03-31
199 test Penda Małgorzata 2009-03-24
198 test Godlewska Małgorzata 2009-03-24
197 Realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy I projektu założenia osnowy wysokościowej klasy III i IV na obszarze części gminy Grudusk i Regimin o pow. 7600 ha Penda Małgorzata 2009-03-17
196 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ..... Penda Małgorzata 2009-03-12
195 Remont - wymiana tynków sufitowych w obiekcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18 Penda Małgorzata 2009-03-10
194 Drukowanie gazety - miesięcznika pt. "Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego" Penda Małgorzata 2009-02-04
193 Opracowanie Powiatowego Programu gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego ... Penda Małgorzata 2009-01-30
192 Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej I etap w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, ul. Orylska 9 Penda Małgorzata 2008-12-09
191 Dostawa dwóch kotłów warzelno-parowych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej Penda Małgorzata 2008-12-04
190 Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2008-11-24
189 Dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie Smolińska Ewa 2008-11-24
188 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie Arkadiusz Chojnowski 2008-10-31
187 Remont w kuchni głównej i zaplecza (4 pomieszczeń) oraz korytarza w podpiwniczeniu budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2008-10-27
186 Opracowanie "Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku" Penda Małgorzata 2008-10-13
185 Przetarg nieogranioczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie Arkadiusz Chojnowski 2008-10-09
184 Opracowanie audytu energetycznego budynku typu "Lipsk" położonego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2008-10-07
183 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Penda Małgorzata 2008-10-07
182 Dostawa artykułów drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej Penda Małgorzata 2008-10-07
180 Dostawa mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej Penda Małgorzata 2008-10-06
181 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej Penda Małgorzata 2008-10-06
179 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej Penda Małgorzata 2008-10-06
178 Realizacja projektu założenia osnowy wysokościowej klasy III na obszarze części gmin: Ciechanów, Regimin, Glinojeck o powierzchni 13,2 tys. ha Penda Małgorzata 2008-09-24
177 Przetarg nieogranioczony z możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu komputerowego i infokiosków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie Arkadiusz Chojnowski 2008-09-17
176 Wykonanie nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej oraz chodnika z kostki betonowej za budynkiem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2008-09-11
175 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na obszarach niemeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi:Zawady Dworskie, Zawady Włoscianskie i Garnowo Stare w gm. Gołymin Penda Małgorzata 2008-09-05
174 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008 Penda Małgorzata 2008-09-04
173 Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu >>> Penda Małgorzata 2008-09-03
172 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie Penda Małgorzata 2008-08-26
171 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy Grudusk.... Penda Małgorzata 2008-08-14
170 Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych Penda Małgorzata 2008-08-14
169 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na obszarach niemeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej wsi:Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare w gminie Gołymin Penda Małgorzata 2008-08-13
168 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008 Penda Małgorzata 2008-08-06
167 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy Gołymin Ośrodek - obręby: Zawady Dworskie, ...., Kałęczyn Nowy Penda Małgorzata 2008-08-01
166 Opracowanie prognozy oddziaływania na srodowisko "Startegii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020" i "programu modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim w latach 2007-2013" Penda Małgorzata 2008-07-30
165 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów obręb Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa Godlewska Małgorzata 2008-07-24
164 Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych Penda Małgorzata 2008-06-19
163 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości połozonej na terenie miasta Ciechanów obręb Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2008-06-10
162 Termomodernizacja / I etap/ budynku Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, ul. Orylska 9 Godlewska Małgorzata 2008-06-09
161 Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Damaz Dariusz 2008-04-25
160 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków części gminy Ojrzeń – obręby Ojrzeń, Dąbrowa, Bronisławie, Kraszewo, Skarżynek, Łebki Wielkie, Żochy, Brodzęcin Damaz Dariusz 2008-04-24
159 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla części wsi w gminie Ciechanów tj. wsie: Mieszki Wielkie, Mieszki Różki, Grędzice, Rzeczki i w mieście Ciechanów obręb Krubin Damaz Dariusz 2008-04-23
158 Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie sprzętu komputerowego i peryferyjnego Penda Małgorzata 2008-04-15
157 Dostawa serwera sieci z oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i włączeniem do pracy w sieci Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2008-04-01
156 Dostawa serwera sieci z oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i włączeniem do pracy w sieci Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Damaz Dariusz 2008-03-07
155 dostawa artykułów bbiurowych i materiałó eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2008-02-21
154 Opracowanie projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy i projektu założenia osnowy wysokościowej klasy III i IV na obszarze części gminy Grudusk i Regimin, o pow. 7600 ha Damaz Dariusz 2008-02-15
153 OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI OSNOWY POZIOMEJ III KLASY I PROJEKTU ZAŁOŻENIA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ KLASY III I IV na obszarze części gminy GRUDUSK I REGIMIN, o pow. 7600 ha Damaz Dariusz 2008-02-06
152 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących składniki Skarbu Państwa Penda Małgorzata 2008-02-04
150 Zamówienie publiczne na sprzedaż z dostawą do Zespołu Szkół w Gołotczyźnie oleju opałowego lekkiego w roku 2008 Penda Małgorzata 2007-11-23
149 Udzielenie zamówienia publicznego na malowanie sali gimnastycznej, cyklinowanie, malowanie podłóg, wymianę okien i stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-11-22
148 Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy - Mieszkania Chronione Penda Małgorzata 2007-11-21
147 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i włączeniem do pracy w sieci Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Damaz Dariusz 2007-11-20
146 Przetarg nieograniczony na artykuły spożywcze dla Domu Pomocy Społecznej ul. Krucze 32 Penda Małgorzata 2007-11-19
145 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2007-11-19
144 Przetarg nieograniczony na dostawy owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2007-11-19
143 Przetarg dot. wymiany stolarki okiennej PCV oraz drzwiowej aluminiowej w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, ul. Orylska 9 Penda Małgorzata 2007-11-14
142 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i włączeniem do pracy w sieci Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Damaz Dariusz 2007-11-02
141 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodu towarowo-osobowego dla Zespołu Szkół im. A.Świętochowskiego w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2007-10-26
140 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mleczarskich w DPS ul. Krucza 32 Penda Małgorzata 2007-10-10
139 Przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 Penda Małgorzata 2007-10-10
137 Ogłoszenie o zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 Penda Małgorzata 2007-08-24
133 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku biblioteki przy Okrzei 27a w Ciechanowie. Damaz Dariusz 2007-07-12
132 Realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy Damaz Dariusz 2007-06-19
131 Założenie ewidencji budynków części gminy Regimin Damaz Dariusz 2007-06-19
130 Przetarg na wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przy Starostwie Powiatowym w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-06-06
129 Przetarg nieograniczony na druk gazety- miesięcznika p.t. "Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego" Penda Małgorzata 2007-05-29
128 Przetarg na wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej, obróbek blacharskich i naprawa instalacji odgromowej na budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Penda Małgorzata 2007-05-25
127 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków i lokali części gminy GLINOJECK Damaz Dariusz 2007-05-18
126 Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni utwardzonych na dwóch placach postojowych przy Starostwie Powiatowym w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-05-18
125 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków i lokali części gminy CIECHANÓW Damaz Dariusz 2007-05-18
124 Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany okien drewnianych na PCV w budynku Zespołu Burs Szkolnych przy ul. 17 bStycznia 49 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-05-11
123 USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta CIECHANOWA, obręb Podzamcze stanowiącej własność powiatu ciechanowskiego. Janusz Główka 2007-04-16
122 Przetarg nieograniczony na druk gazety samorządowej(dwutygodnik) pn. „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego” Penda Małgorzata 2007-04-13
121 „Realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej szczegółowej III klasy i założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy w obszarze 13,2 tys. ha części gmin Ciechanów, Glinojeck i Regimin” Damaz Dariusz 2007-04-02
120 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w gm. Gołymin Ośrodek, tj. Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny Janusz Główka 2007-03-22
119 Ponowna klasyfikacja gruntów zalesionych wraz z aktualizacją ewidencji gruntów Janusz Główka 2007-03-22
118 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-03-15
117 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na opracowanie wielobranżowych projektów budowlano - wykonawczych na modernizację Sali widowiskowo - kinowej w Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-02-21
116 Przetarg na dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2007-01-26
115 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro Penda Małgorzata 2006-11-29
114 Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. Euro na dostawę i montaż projektora filmowego w kinie "ŁYDYNIA" w Ciechanowie Penda Małgorzata 2006-09-29
113 Wykonanie wymiany okien drewnianych na PCV w siedzibie Poadni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wyzwolenia 10A w Ciechanowie Damaz Dariusz 2006-09-20
112 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w gm. Gołymin Ośrodek, tj. wsi Watkowo, Wola Gołymińska, Ruszkowo, Garnowo Duże Janusz Główka 2006-09-08
111 Przetarg nieograniczony - zaciągnięcie przez powiat ciechanowski kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 w wysokości 650 tys. zł Penda Małgorzata 2006-09-01
110 Przetarg na ponowną klasyfikację gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w gm. Gołymin Ośrodek Penda Małgorzata 2006-08-31
109 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w Specjalnym Osrodku Wychowawczym w Ciechanowie Penda Małgorzata 2006-08-17
108 Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2006-08-17
107 Przetarg na dostawę mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2006-08-17
106 Przetarg na dostawę wyposażenia Sali Doświadczania Świata w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Ciechanowie Penda Małgorzata 2006-08-17
105 Przetarg na dostawę mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2006-08-17
103 Ogłoszenie o zamówieniu na drukowanie gazety - miesięcznika "Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego" Damaz Dariusz 2006-07-31
102 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony poni żej 60 000 EURO Penda Małgorzata 2006-07-27
101 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w gm. Gołymin Ośrodek, tj. wsi Watkowo, Wola Gołymińska, Ruszkowo, Garnowo Duże Janusz Główka 2006-07-20
97 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków i lokali części gminy Ciechanów Janusz Główka 2006-05-19
96 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków i lokali części gminy Sońsk Janusz Główka 2006-05-19
95 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków i lokali części gminy Opinogóra Janusz Główka 2006-05-19
79 Ośrodek Wsparcia ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ciechanowskiego >>> Penda Małgorzata 2005-12-01
77 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autokaru Penda Małgorzata 2005-11-09
76 Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych Penda Małgorzata 2005-10-26
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup oleju opałowego narok 2006 dla Zespołu Szkół im. A Świętochowskiego w Gołotczyźnie Penda Małgorzata 2005-10-21
74 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie>>> Penda Małgorzata 2005-10-07
73 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie 4 sanitariatów >>> Penda Małgorzata 2005-10-06
72 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Penda Małgorzata 2005-10-04
71 Zawiadomie o wyborze oferty na wykonanie modernizacji parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2005-09-22
70 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na modernizację 4 sanitariatów na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 Penda Małgorzata 2005-09-09
69 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Penda Małgorzata 2005-09-05
68 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Penda Małgorzata 2005-09-05
67 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na modernizację 4 sanitariatów Penda Małgorzata 2005-09-05
66 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 4 sanitariatów Penda Małgorzata 2005-09-05
65 Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych na terenie obrębu Gołotczyzna, gm. Sońsk stanowiacych własność powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2005-09-01
64 Przetarg nieograniczony na modernizację parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2005-08-24
63 Przetarg nieograniczony na modernizację 4 sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2005-08-16
57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Penda Małgorzata 2005-07-26
56 Zawiadomienie o wyborze oferty>>> Penda Małgorzata 2005-07-15
52 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu mieszkalnego>>> Penda Małgorzata 2005-06-08
50 Przetarg nieograniczony na wykonanie ponownej klasyfikacji gruntów w gm Grudusk>>> Penda Małgorzata 2005-04-29
48 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Penda Małgorzata 2005-04-21
47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Penda Małgorzata 2005-04-20
46 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Penda Małgorzata 2005-04-20
45 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego>>> Penda Małgorzata 2005-04-15
42 ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2005-03-15
40 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości połóżonej na terenie miasta CIECHANOWA, obręb Podzamcze stanowiącej własność powiatu ciechanowskiego Penda Małgorzata 2005-01-27
37 Przetarg nieograniczony na przewóz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ciechanowskiego w 2005 roku Penda Małgorzata 2004-11-23
36 Ogłoszenie o przetargu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołotczyźnie na sprzedaż samochodu FSO Polonez Cargo 1,6 K Penda Małgorzata 2004-11-16
34 Przetarg nieograniczony na zakup z dostawą do Zespołu Skół im. A Świętochowskiego w Gołotczyźnie oleju opałowego lekkiego na rok kalendarzowy 2005 Penda Małgorzata 2004-11-03
31 Ogłoszenie o podpisaniu umowy na dostawę artykułów biurowych. Penda Małgorzata 2004-10-15
30 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie samochodu osobowego Penda Małgorzata 2004-10-07
29 Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2004-10-04
28 Zaweiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2004-09-21
27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2004-09-13
26 Zamówienie na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2004-08-26
25 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości połozonej w Ciecahnowie, obr. Podzamcze stanowiącej własność powiatu ciechanowskiego Janusz Główka 2004-07-29
24 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacja użytkó i klas oraz opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla cz. gm. Opinogóra. Janusz Główka 2004-07-14
23 Ogłoszenie o konkursie na dyrektora I LO, PPP, SOSW w Ciechanowie Janusz Główka 2004-06-14
22 Zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Podzamcze. Janusz Główka 2004-06-14
21 określenie wartości Janusz Główka 2004-06-14
20 Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w cz. gm. Grudusk: Grudusk i Purzyce Pomiany oraz dla wsi w gm. Regimin: Jarluty Duże i Jarluty Małe Janusz Główka 2004-06-02
19 Nowy przetarg Janusz Główka 2004-05-31
18 Przetarg na ponowną klasyfikację gruntów części gminy Sońsk. Penda Małgorzata 2004-05-31
17 ogłoszenie wyniku przetargu na "Realizację projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy na pow. 26,5 tys. ha w czesci gmin Ciechanów, Glinojeck i Ojrzeń". Penda Małgorzata 2004-05-27
16 ogłoszenie o wyniku rozstrzygniętego przetargu na opracowanie mapy zasadniczej miasta Glinojecka Penda Małgorzata 2004-05-12
15 Przetarg na raelizację projektu osnowy poziomej III klasy w obszarze ok. 26,5 tys. ha części gmin Ojrzeń, Glinojeck i Ciechanów w PUWG 2000 Penda Małgorzata 2004-05-05
14 unieważnienei przetargu z 4 maja 2004 dotyczacego realizacji projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy i założenia osnowy wysokościowej klasy III i IV części gm. Ojrzeń, Glinojeck i Ciechanów Penda Małgorzata 2004-05-05
13 przetarg na wykonanie mapy zasadniczej m. Glinojecka Penda Małgorzata 2004-04-22
12 Przetarg na realizację projektu osnowy geodezyjnej części gm. Glinojeck, Ojrzeń i Ciechanów Penda Małgorzata 2004-04-16
11 Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Ciechanowie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu oraz urządzeń poligraficznych Penda Małgorzata 2004-04-14
10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 EURO na ocieplenia ścian budynku Zespołu Szkół im. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ilości 1386 m kw Penda Małgorzata 2004-03-30
9 Zespół Burs Szkolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i drobiu Penda Małgorzata 2003-12-11
8 przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Nysa - typ 522 Penda Małgorzata 2003-09-12
7 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pokrycia dachowego, częściową wymianę stolarki okiennej i ocieplenie ścian na budynkach Bursy nr 2 w Ciechanowie Penda Małgorzata 2003-08-22
6 Ogoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie Penda Małgorzata 2003-08-22
5 Przetarg nieograniczony poniżej 30 tys. Euro na roboty malarskie i wymianę stolarki okiennej. Administrator 2003-07-28
4 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gołotczyźnie Administrator 2003-07-03

[Liczba odsłon: 5783226]

przewiń do góry