Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
XX sesja - 29 czerwca 2020 roku

 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 3x - [ pdf ]

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok - DRUK Nr 4x - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące - DRUK Nr 5 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 6 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów - DRUK Nr 7 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck - DRUK Nr 8 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin Ośrodek - DRUK Nr 9 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń - DRUK Nr 10 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna - DRUK Nr 11 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk - DRUK Nr 12 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin - DRUK Nr 13 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk - DRUK Nr 14 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie:
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:
a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej
c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - DRUK Nr 15 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - DRUK Nr 16 - [ pdf ]

Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr V/27/148/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022  - DRUK Nr 17 - [ pdf ]

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-29 09:08:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 15:08:29
  • Liczba odsłon: 910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818629]

przewiń do góry