IV kwartał 2013 roku


Uchwała nr 28/2014 zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2013 rok >>>


 • Uchwała Nr Ci.90.2014 >>>  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok • Rb-NDS >>> - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
 • Rb-Z >>> -  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
 • Rb-27S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
 • Rb-28S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
 • Rb-34 S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013
 • Rb-ST >>> - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 r
 • Rb-UZ >>> -roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2013 rokuIII kwartał 2013 roku

 

 • Rb-NDS >>>  - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
 • Rb-N >>> -  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
 • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013
 • Rb- 28S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013

 

 

 

I półrocze

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2013 roku >>>

- uchwała nr 80/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorzadowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim

 • uchwała nr Ci.264.2013 >>> Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

 

 • Rb-NDS >>> - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
 • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
 • Rb-28S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013
 • Rb-34S >>> - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 2 kwartału roku 2013

 

 

I kwartał 2013 roku

 • Rb-NDS >>> -  kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
 • Rb-Z >>> -  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
 •  Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
 • Rb-28S >>> -  miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-06 12:05:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 13:06:13
 • Liczba odsłon: 1596
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818626]

przewiń do góry