Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

23.08.2022 - Uchwała Nr 113/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i kierunków nauczania.
04.08.2022 - Uchwała Nr 99/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i kierunków nauczania.
02.05.2022 - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.
02.05.2022 - Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
29.04.2022 - Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (typu technikum lub branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 
29.04.2022 - Harmonogram działań kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
 
29.04.2022 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2022/2023.
 
04.04.2022 - Oferta edukacyjna w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2022/2023.
 
30.03.2022 - Uchwała Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i kierunków nauczania.
 • załącznik nr 1 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach stacjonarnych dla młodzieży w roku szkolnym 2022/2023
 • załącznik nr 2 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach zaocznych dla dorosłych w roku szkolnym 2022/2023
 • załącznik nr 3 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2022/2023
   

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

03.08.2021 - Uchwała Nr 149/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zawodów i kierunków nauczania.
 
26.07.2021 - Uchwała Nr 143/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zawodów i kierunków nauczania.
 
07.05.2021 - Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (typu technikum lub branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 
07.05.2021 - Harmonogram działań kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022.
 
07.05.2021 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2021/2022.
 
07.05.2021 - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
 
07.05.2021 - Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 
25.03.2021 - Oferta edukacyjna w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2021/2022.
 
24.03.2021 - Uchwała Nr 41/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zawodów i kierunków nauczania.
 • załącznik nr 1 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach stacjonarnych dla młodzieży w roku szkolnym 2021/2022
 • załącznik nr 2 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach zaocznych dla dorosłych w roku szkolnym 2021/2022
 • załącznik nr 3 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2021/2022

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

12.08.2020 - Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021 oraz zawodów i kierunków nauczania.
 
09.06.2020 - Informacja dodatkowa dotycząca elektronicznej rekrutacji dla młodzieży do szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowskie na rok szkolny 2020/2021.
 
03.06.2020 - Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (typu technikum lub branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 
03.06.2020 - Harmonogram działań kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji 2020/2021.
 
03.06.2020 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2020/2021.
 
03.06.2020 - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.
 
03.06.2020 - Oferta edukacyjna w szkołach prowadzonych przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2020/2021   (aktualizacja)
 
03.04.2020 - Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 
03.04.2020 - Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
03.04.2020 - Oferta edukacyjna w szkołach prowadzonych przez powiat ciechanowskiego na rok szkolny 2020/2021
 
25.03.2020 - Uchwała Nr 47/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021 oraz zawodów i kierunków nauczania.
 
 
Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020
 
26.08.2019 - Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 32/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020, zmienionej następnie uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 72/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku.
 
26.07.2019 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstwowych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski
 
16.07.2019 - Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu  Ciechanowskiego z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 32/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020.
 
2.04.2019 - Badania lekarskie kandydatów do szkól ponadpodstawowych (typu technikum lub branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 
 
21.03.2019 - Uchwała nr 32/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w  sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020
 
21.03.2019 - Harmonogram działań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez powiat ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji
 
21.03.2019 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski
 
21.03.2019 - Oferta edukacyjna w szkołach prowadzonych przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019

17.07.2018 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w roku szkolnym 2018/2019

 

03.07.2018 - Uchwała Nr 57/2018  Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019

 • załącznik nr 1 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach stacjonarnych dla młodzieży w  roku szkolnym 2018/2019
 • załącznik nr 2 - Liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach zaocznych dla dorosłych w roku szkolnym 2018/2019
 • załącznik nr 3 - Liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2018/2019
 • uzasadnienie

10.04.2018 - Badania Lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (typu technikum lub branżowa szkoła) z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

07.03.2018 - Harmonogram działań gimnazjalisty - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

07.03.2018 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2018/2019

 

07.03.2018 - Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonej przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

24.08.2017 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w roku szkolnym 2017/2018

 

19.07.2017 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w roku szkolnym 2017/2018

 

19.07.2017 - Uchwała Nr 88/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 4 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 60/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 

03.07.2017 - Uchwała Nr 84/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 60/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 

21.06.2017 - Uchwała nr 78/ 2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 60/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 

26.05.2017 - Uchwała  Nr 60/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/ 2018

 • załącznik nr 1 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach stacjonarnych dla młodzieży w roku szkolnym 2017/2018
 • załącznik nr 2 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach zaocznych dla dorosłych w roku szkolnym 2017/2018
 • załącznik nr 3 - liczba oddziałów klas pierwszych w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2017/2018
 • uzasadnienie

24.04.2017 - Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (typu technikum lub branżowa szkoła ) z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

24.04.2017 - Harmonogram działań gimnazjalisty   - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

24.04.2017 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2017/2018 oraz informacja dodatkowa - szczegóły

 

31.03.2017 - Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2017/2018

  - informacja o profilach w liceach - szczegóły

 

·          31.03.2017 - Uchwała nr V/22/121/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 marca 2017 roku   w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Rekrutacja  w roku szkolnym 2016/2017

17.08.2016 - Posiadamy wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ciechanowski. Szczegółowe informacje w  załączonym zestawieniu (wg stanu na dzień 17.08.2016 r).

 

05.08.2016 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę nr 71/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku  w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017:

29.07.2016 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ciechanowski. Szczegółowe informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ciechanowski wg stanu na 29.07.2016 r w załączonym zestawieniu 

 

22.07.2016 - Harmonogram działań gimnazjalisty - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 - Aktualny

 

31.05.2016 - Harmonogram działań gimnazjalisty - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 

23.05.2016 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę nr 52/2016 z dnia 20 maja 2016 roku  w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017:

 

06.05.2016 - Badania lekarskie kandydatów techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - szczegóły

 

14.04.2016 - Harmonogram działań gimnazjalisty - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 

14.04.2016 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2016/2017 wraz z informacja dodatkową

 

07.04.2016 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 roku przyjął założenia do zasad ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowe informacje w załączeniu:

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016

25.09.2015 - Uchwała nr 86/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/2015 zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10  czerwca  2015 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016

24.06.2015 - Harmonogram działań gimnazjalisty   - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji  na rok szkolny 2015/2016

 

17.06.2015 - Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Uchwały nr 41/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016

 

21.05.2015 - Terminy badań lekarskich do techników i zasadniczych szkół  zawodowych z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w załączonej informacji

 

Uchwała nr 41/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016

 

28.04.2015 -  Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2015/2016 wraz z informacją dodatkową >>>

 

27.04.2015 - Harmonogram działań gimnazjalisty - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez Powiat Ciechanowski w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2015/ 2016 >>>

 

27.04.2015 - Uchwała Nr  35/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby  oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016 >>>

 

27.03.2015 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 16 marca br. przyjął założenia do zasad ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
Szczegółowe informacje w załączeniu:

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2014/2015 

29.08.2014 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 74/2014 z28 sierpnia 2014 roku dokonał zmiany Uchwały Nr 33/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015

 

01.08.2014 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 51/2014 z 14 lipca 2014 roku dokonał zmiany Uchwały Nr 33/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015

 

09.07.2014 - Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2014/2015. Informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne są w załączonej informacji oraz bezpośrednio na stronie elektronicznej rekrutacji pod adresem http://ciechanow.edu.com.pl   w dziale - wolne miejsca

 

02.07.2014 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 49/2014 z 2 lipca 2014 roku dokonał zmiany Uchwały Nr 33/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015

 

18.06.2014 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 47/2014 z 17 czerwca 2014 roku dokonał zmiany Uchwały Nr 33/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015

 

05.06.2014 - Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z gimnazjów samodzielnie rejestrujących się w systemie  - więcej  >>>

 

04.06.2014 - Informacja dodatkowa dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2014/2015 - >> >   po zmianie

 

04.06.2014 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwałą nr 42/2014 z 2 czerwca 2014 roku dokonał zmiany uchwały nr 33/2014 z 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas  pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych  przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015 

 

15.05.2014 - Terminy badań lekarskich kandydatów do techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu powiatu ciechanowskiego  - więcej >>>

 

07.05.2014 - Informacja dodatkowa  dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2014/2015 - więcej >>>

 

11.04.2014 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2014/2015 - więcej  >>>

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2013/2014

29.08.2013 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr 88/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku dokonał zmiany Uchwały nr 21/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014

 

31.07.2013 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwałą nr 72/2013 z 16 lipca 2013 roku dokonał zmiany Uchwały nr 21/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilościu uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014

 

12.07.2013 - Informacje o wolnych miejscach w szkołach w  ramach prowadzonej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 dostępne są na stronie https://ciechanow.edu.com.pl  w dziale - wolne miejsca

 

09.07.2013 - Wolne miejsca w szkołach w ramach prowadzonej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 wg stanu na dzień 09.07.2013 godz. 8 30 - szczegóły >>>

 

05.07.2013 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał zmiany w ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ciechanowski - oferta edukacyjna po zmianie >>>

 • podstawa: podstawa: Uchwała nr 59/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  z 3 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014

 

13.06.2013 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał zmiany w ofercie  edukacyjnej  szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez powiat ciechanowski - oferta edukacyjna  po zmianie >>>

 • podstawa: podstawa: Uchwała nr 48/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  z 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014

31.05.2013 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał zmiany w ofercie  edukacyjnej  szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez powiat ciechanowski - oferta edukacyjna po zmianie >>>

 • podstawa: Uchwała nr 45/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  z 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas oraz ilosci uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014

 

10.05.2013 - Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z gimnazjów samodzielnie rejestrujących się w systemie >>>

 

27.03.2013 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2013/2014  - więcej >>>

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2012/2013

16.07.2012 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 wg stanu na 13.07.2012  - szczegóły >>>

 

17.04.2012 - Terminy badań lekarskich kandydatów do techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

10.04.2012 - - Informacja  dotycząca elektronicznej rekrutacji  do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2012/2013 - więcej >>>

10.04.2012 - Uchwała Nr 51/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2012/2013 >>>

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2011/2012

10.08.2011 - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia podaje zaktualizowaną ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2011/2012 -  szczegóły >>>

 

14.07.2011 - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ciechanowie informuje, że szkoły ponadgimnazjalne powiatu ciechanowskiego, dysponują wolnymi miejscami w szkołach na rok szkolny 2011/2012 -  więcej w zestawieniu >>>

 

31.03.2011 - " Dni otwarte" w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w 2011 roku - więcej >>>

 

24.03.2011 - Terminy badań lekarskich kandydatów do techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - więcej >>>

 

23.03.2011 - Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowskie na rok szkolny 2011/2012 - więcej >>>

18.03.2011 - Uchwała Nr 31/2011   Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2010/2011

29.07.2010 - Szkoły ponadgimnazjalne powiatu ciechanowskiego dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki proszeni są o kontakt z wybraną szkołą w dniach 23 - 27 sierpnia 2010 roku w czasie dodatkowej rekrutacji. W załączeniu informacja o wolnych miejscach w szkołach - więcej >>>

 

06.07.2010 - Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego. Informacja o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach w załączeniu - wiecej >>>

 

13.05.2010 - Ruszyła elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2010/2011 - więcej >>

 

5.03.2010 - Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2010/2011  - szczegóły w załączonym pliku >>>

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2009/2010

23.04.09 - harmonogram działań gimnazjalisty - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji -  plik do pobrania >>> . Elektroniczna rekrutacja  na stronie:   https://ciechanow.edu.com.pl

 

23.04.09 - Oferta edukacyjna powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2009/2010 więcej >>>

 

Rekrutacja  w roku szkolnym 2008/2009

8.07.08 - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych wg stanu na dzień 7.07.2008 r- więcej >>>

 

2.07.2008 - szczegóły dotyczące wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat dostępne są pod adresem https://ciechanow.edu.com.pl

 

14.05.2008 - trwa elektroniczna  rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego. Uczniowie gimnazjów mogą zapoznać się z ofertą szkół dostepną pod adresem

  https://ciechanow.edu.com.pl

 umożliwiającą jednocześnie elektroniczną rekrutację do różnych typów szkół.

 

17.03.2008 - Uchwała Nr 18/2008 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2008/2009 >>>

***

20.11.2007 - Elektroniczna rekrutacja w opinii uczniów >>>

***

Rekrutacja  w roku szkolnym 2007/2008

Zapraszamy absolwentów gimnazjów
do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ciechanowskiego
dostępną na stronie:
https://ciechanow.edu.com.pl

umożliwiającą  jednocześnie elektroniczną rekrutację do różnych typów szkół

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-17 10:47:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-19 10:46:12
 • Liczba odsłon: 10260
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818634]

przewiń do góry