05.12.2019 - Informacja o unieważnieniu postępowania - część 5

04.12.2019 - Z awiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7

03.12.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

03.12.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

29.11.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4

29.11.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6

28.11.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

28.11.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8

28.11.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9

 21.11.2019 - Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert

20.11.2019 - Informacja z otwarcia ofert*********


Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa
do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie,
ul. Batalionów Chłopskich 12   • załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • Zał. nr 1 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Zał. nr 3.1 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 1
 • Zał. nr 3.2 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 2
 • Zał. nr 3.3 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 3
 • Zał. nr 3.4 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 4
 • Zał. nr 3.5 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 5
 • Zał. nr 3.6 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 6
 • Zał. nr 3.7 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 7
 • Zał. nr 3.8 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 8
 • Zał. nr 3.9 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 9
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy
 • Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Zał. nr 6 - Oświadczenie, że oferowany asortyment jest I-go gatunku
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wilkowski Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-28 12:33:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Wilkowski Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 16:34:01
 • Liczba odsłon: 1843
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5798880]

przewiń do góry