Pola elektromagnetyczne
 
2022 rok
24.11.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE3312, zlokalizowanej na działce nr ew. 4/44, przy ul. Augustiańskiej 32 w Ciechanowie.
18.11.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE3302, zlokalizowanej przy ul. Sierakowskiego 14 w Ciechanowie.
10.11.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE3313, zlokalizowanej na działce nr ew. 93/4 przy ul. Chabrowej 10 w Ciechanowie.
 
25.10.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr 22552, zlokalizowanej na działce nr ew. 39/3 w m. Wkra, gm. Glinojeck.
27.09.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr CIE3310, zlokalizowanej przy ul. Gostkowskiej 39A w Ciechanowie.
05.09.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr CIE3302B, zlokalizowanej przy ul. Sierakowskiego 14 w Ciechanowie.
23.08.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr CIE3308A, zlokalizowanej przy ul. Monte Cassino w Ciechanowie.
23.08.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr CIE3309B, zlokalizowanej na działce nr ew. 23/29 przy ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie.
16.08.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja Netia GLINB001-GLINM00001, zlokalizowanej w m. Zygmuntowo 38, gm. Glinojeck.
 
12.08.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr 11098, zlokalizowanej na działce nr ew. 4/44 przy ul. Augustiańskiej 32 w Ciechanowie.
 
08.08.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr 93500, zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 12 w Ciechanowie.
 
29.07.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE3303A, zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
15.07.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE4440, zlokalizowanej na działce nr ew. 143 w miejscowości Gumowo 58, gm. Ciechanów.
08.07.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE3310, zlokalizowanej przy ul. Gostkowskiej 39A w Ciechanowie.
06.07.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE3306, zlokalizowanej na działce nr ew. 63/1 przy ul. Tysiąclecia 4 w Ciechanowie.
06.07.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 1552 (93957N!) REGIMIN C2, zlokalizowanej na działce nr ew. 237/1 w m. Regimin, gm. Regimin.
 
04.07.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE4402A, zlokalizowanej na działce nr ew. 412 w m. Krusz, gm. Glinojeck.
 
29.06.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr 1522 (93987N!) CIECHANÓW SZPITAL, zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
 
21.06.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne RTON Ciechanów/ul. Monte Cassino, zlokalizowanej przy ul. Monte Cassino 2 w Ciechanowie.
09.06.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej CIE3309B, zlokalizowanej na działce nr ew. 23/29 przy ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie.
 
26.05.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr 22306(93015N!) WCI_CIECHANOW_PECHCINSKA10, zlokalizowanej na działce nr ew. 8 przy ul. Pęchcińskiej 10 w Ciechanowie.
 
26.05.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr 22562 (93044N!) WCI_SONSK_OLSZEWKA, zlokalizowanej na działce nr ew. 6 w m. Olszewka, gm. Sońsk.
18.05.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr 22560 (N!93042) WCI_GLINOJECK_PLOCKA28, zlokalizowanej przy ul. Płockiej 28 w Glinojecku.
04.05.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji Netia CIEWB079 - CIEWM00018, zlokalizowanej przy ul. Niechodzkiej 6 w Ciechanowie.
 
14.04.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr CIE3301A, zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie.
 
08.04.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE3306C, zlokalizowanej na działce nr ew. 63/1 przy ul. Tysiąclecia 4 w Ciechanowie.
 
29.03.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej 1531 CIECHANÓW POŁUDNIE, zlokalizowanej na działce nr ew. 4/44 przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie.
 
28.03.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr 93300, zlokalizowanej na działce nr ew. 186/1 przy ul. Mazowieckiej 6 w Ciechanowie.
 
07.03.2022 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji elektromagnetycznej 110/115kV Glinojeck (GLI) wraz z wyprowadzeniami kablowymi 110kV na słupy istniejącej linii WN relacji Raciąż - Niechodzin.
 
17.02.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr 1109 (93988N!), zlokalizowanej na działce nr ew. 3229/3 przy ul. Monte Cassino w Ciechanowie. 
 
17.02.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE3302_B, zlokalizowanej przy ul. Sierakowskiego 14 w Ciechanowie.
 
14.02.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 22552 (93039N!), zlokalizowanej na działce nr ew. 39/3 w m. Wkra, gm. Glinojeck. 
 
08.02.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE3310A, zlokalizowanej przy ul. Gostkowskiej 39A w Ciechanowie.
 
26.01.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 6289 (93954N!) GASOCIN_C5 (WCI_SONSK_GASOCIN), zlokalizowanej przy ul. Strażackiej 18 w miejscowości Gąsocin, gm. Sońsk.
 
26.01.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 22306 (93015N!) WCI_CIECHANOW_PECHCINSKA 10, zlokalizowanej na działce nr ew. 8 przy ul. Pęchcińskiej 10 w Ciechanowie.
 
17.01.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr BT13359, zlokalizowanej na działce nr ew. 23/1 przy ul. Konwerskiego w Opinogórze Górnej.
 
12.01.2022 - Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Stacji Nadawczej Ciechanów, zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie.
 
05.01.2022 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT14193 CIECHANÓW MONTE CASINO A2, zlokalizowanej na działce nr ew. 3229/3 przy ul. Monte Casino w Ciechanowie.
2021 rok
30.12.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT11132 GOŁYMIN, zlokalizowanej na działce nr ew. 34/2, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek.
 
30.12.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE4465_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 56 w m. Płaciszewo, gm. Glinojeck.
 
30.12.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE4445_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 14/2 w m. Chotum, gm. Ciechanów.
21.12.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr CIE3303_A, zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
 
02.12.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE3314A, zlokalizowanej na działce nr ew. 264/9 w miejscowości Władysławowo 68, gm. Opinogóra Górna.
 
29.11.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE3310A, zlokalizowanej przy ul. Gostkowskiej 39A w Ciechanowie.
 
29.11.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT13390 CIECHANOW_BASEN, zlokalizowanej przy ul. Kicińskiego 21 w Ciechanowie.
 
15.11.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 93225(93225N!) CIECHANÓW OKRZEI, zlokalizowanej na działce nr ew. 1437/2 przy ul. Stefana Okrzei 6 w Ciechanowie.  
 
29.10.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne RTON Ciechanów/ul. Monte Cassino, zlokalizowanej przy ul. Monte Cassino 2 w Ciechanowie.
 
29.10.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE4440_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 143 w miejscowości Gumowo, gm. Ciechanów.
 
25.10.2021 -  Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 22516 (93026N!) WCI_GOLYMINOS_GOLYMINOSRODE, zlokalizowanej na działce nr ew. 62/3, przy ul. Gen. Smoleńskiego 16 w Gołyminie-Ośrodku. 
 
22.10.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa CIE4445D, zlokalizowanej na działce nr ew. 14/2 w miejscowości Chotum, gm. Ciechanów.
 
06.10.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 22513 (93023N!) WCI_GLINOJECK_OSCISLOWO, zlokalizowanej na działce nr ew. 481 w m. Ościsłowo, gm. Glinojeck.
 
23.08.2021 - Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej 22304 (93014N!) WCI_CIECHANOW_SMIECINSKA10, zlokalizowanej przy ul. Śmiecińskiej 10 w Ciechanowie.
 
27.07.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT13333 SOŃSK, zlokalizowanej przy ul. Ciechanowskiej 20, 06-430 Sońsk.
 
09.07.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (93166N!) Rykaczewo_GN_SITE25804, zlokalizowanej na działce nr ew. 81 w m. Rykaczewo 3, gm. Ciechanów.
 
06.07.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE4465_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 56 w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck.
 
28.06.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (93225N!) CIECHANÓW OKRZEI, zlokalizowanej przy ul. Stefana Okrzei 6 w Ciechanowie.
 
23.06.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE4480_B, zlokalizowanej na działce nr ew. 63/1 w miejscowości Janowięta, gm. Opinogóra Górna.
20.05.2021 - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE4480_B, zlokalizowanej na działce nr ew. 63/1 w miejscowości Janowięta, gm. Opinogóra Górna.
 
18.05.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Stacja Netia CIEWB085 - CIEWM00020, Pęchcin, ul. Płocka 2.
 
18.05.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Stacja Netia CIEW007 - CIEWM00003, Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18.
 
12.05.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE4490_B, zlokalizowanej na działce nr ew. 58 w miejscowości Leśniewo Górne, gm. Grudusk.

 

30.04.2021 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne CIE4480_B, zlokalizowanej na działce nr ew. 63/1 w miejscowości Janowięta, gm Opinogóra Górna
 
21.04.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT11264 CIECHANÓW CITY zlokalizowanej przy ul. Ściegiennego 1 w Ciechanowie
 
21.04.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT11131_CIECHANOW  zlokalizowanej przy ul. Mławskiej 3 w Ciechanowie
 
07.04.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT13483_CIECHANOW_SIERAKOWSKIEGO zlokalizowanej przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie
03.03.2021 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT11692_SZCZURZYN zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie
 
2020 rok
28.12.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE4440_A zlokalizowanej na działce nr ew. 143 w miejscowości Gumowo, gm. Ciechanów
 
15.12.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE4430_A zlokalizowanej na działce nr ew. 298/1 w miejscowości Osiek Wólka, gm. Gołymin-Ośrodek
 
11.12.2020 - Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej nr BT 13391 Ciechanów Szpital, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
 
17.11.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE 3301_A, zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie.
 
12.11.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE 3312_A, zlokalizowanej przy ul. Augustiańskiej 32 w Ciechanowie.
 
12.11.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE 3313_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 93/4 w Ciechanowie, ul. Chabrowa 10.
 
12.11.2020 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE 4440_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 143 w miejscowości Gumowo, gm. Ciechanów.
 
12.11.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE 4410_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 24/2 w miejscowości Olszewka, gm. Sońsk.
 
09.11.2020 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE 4430_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 298/1 w miejscowości Osiek Wólka, gm. Gołymin - Ośrodek.
 
22.10.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 1523 (93986N!) WOLA MŁOCKA, zlokalizowanej na działce nr 81/1 w miejscowości Wola Młocka, gm. Glinojeck.
 
22.10.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 22552 (93039N!) WCI_GLINOJECK_WKRA, zlokalizowanej na działce nr 39/2, 39/3 w miejscowości Wkra, gm. Glinojeck.
 
21.09.2020 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT15237 CIECHANÓW_SZPITAL_TEMP zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
 
20.08.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr CIE4410 zlokalizowanej na działce nr ew. 24/2 w miejscowości Olszewka, gm. Sońsk.
 
05.08.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 22307 (93016N!) WCI_CIECHANOW_GOSTKOWSKA 83 zlokalizowanej w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83.
 
28.07.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT14193 CIECHANÓW_MONTE_CASINO_A2 zlokalizowanej na działce nr ew. 3229/3 przy ul. Monte Cassino w Ciechanowie.
 
20.07.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne T - Mobile Polska S. A. "22206(93003NI)", zlokalizowanej w m. Zygmuntowo, dz. nr 39/1.
 
29.06.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne RYKACZEWO_GN_SITE25804 zlokalizowanej na działce nr ew. 81 w m. Rykaczewo, gm. Ciechanów.
 
02.06.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE4471_A, zlokalizowanej na działce nr ew. 33 w miejscowości Wiśniewo, gm. Grudusk.
 
24.04.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE3303_A, zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.
 
09.04.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 22535 (93033N!) WCI_OPINOGÓRA_OPINOGÓRA GÓRNA zlokalizowanej na działce nr ew. 86/1 w miejscowości Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna.
 
09.04.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 22562 (93044N!) WCI_SONSK_OLSZEWKA zlokalizowanej na działce nr ew. 6 w miejscowości Olszewka, gm. Sońsk.
 
26.03.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE4420_A, zlokalizowanej na działce nr 138 w Gąsocinie, gm. Sońsk.
 
23.03.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne CIE4460_A, zlokalizowanej na działce nr 31 w Ojrzeniu, pow.ciechanowski.
 
10.01.2020 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT14193 Ciechanów Monte Cassino A2, zlokalizowanej na działce nr ew. 3229/3 przy ulicy Monte Cassino w Ciechanowie.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 14:35:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-24 11:04:01
  • Liczba odsłon: 2792
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780995]

przewiń do góry