Informacje o jednolitych identyfikatorach 

ogłoszonych aktów normatywnych/innych aktów prawnych

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

 

 

 

 

 

13.12.2011 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6986 opublikowany został Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2011.11.15 do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2011 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej

 

17.11.2011 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6216  opublikowana została Uchwała nr III/18/143/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 29.12.2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

  

17.11.2011 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6215 opublikowana została Uchwała nr  III/18/142/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 29.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok

 

26.10.2011 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5931   opublikowana została Uchwała nr  IV/8/49/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim

 

25.08.2011 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4700  opublikowana została Uchwała nr IV/6/36/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 30.05.2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadzceń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 

22.08.2011 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4697    opublikowane zostało Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z 2 sierpnia 2011

 

12.08.2011  - Pod adresem    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4601  ogłoszony został   Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 29.07.2011 roku do Porozumienia Nr 2/2009 zawartego w dniu 9 lipca 2009 roku pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Gminą Grudusk

 

27.05.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/87/2822 ogłoszone zostało porozumienie zawarte z Poiwatem Brodnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukcji publicznej

 

04.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1554 ogłoszone zostało Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok

 

04.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1551 ogłoszony został aneks numer 3 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 01.10.2011 roku do Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 

04.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1550  ogłoszony został aneks numer 1/2011 Starosty Ciechanowskiego z 25.02.2011 roku do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem

 

04.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1549 ogłoszone zostało Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z 25.01.2011 roku zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną

 

01.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1548 ogłoszone zostało Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z 25.01.2011 roku zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z nadzoru nad gospodarka leśną

 

01.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1547 ogłoszone zostało porozumienie Starosty Ciechanowskiego z 25.01.2011 roku zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów  w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarka leśną

 

01.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1544 ogłoszone zostało Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Ciechanowskiego z 2011.03.07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego  kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekunczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2011 roku

 

01.04.2011 - Pod adresem: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/46/1543   ogłoszone zostało Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Ciechanowskiego z 07.03.2011 roku w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca  domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2011 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-01 13:11:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-13 14:18:00
  • Liczba odsłon: 1498
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818429]

przewiń do góry