Oferty na realizację zadania publicznego
związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z pominięciem otwartego konkursu ofert


17.04.2020 - NGO mogą składać oferty na przeciwdziałanie COVID-19.  Na podstawie art. 15 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19.  Powiat Ciechanowski przeznacza 200 000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla Organizacji Pozarządowych. Oferty należy przesłać przez ePUAP /ov4n6ri75n/ lub na skrzynkę mailową: starostwo@ciechanow.powiat.pl wraz z oświadczeniem (załącznik poniżej) oraz kopią aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/pobranym samodzielnie wydrukiem komputerowym z aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Przesłane dokumenty (oferta i oświadczenie) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. O przyjęciu do realizacji oferty bądź jej odrzuceniu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną. W razie jakichkolwiek pytań pracownicy Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju są do Państwa dyspozycji - tel. 729 055 950.

Załączniki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-17 10:55:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-17 12:01:20
  • Liczba odsłon: 969
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780895]

przewiń do góry