Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką na odcinku od km 16+805,00 do km 17+547,00.
 
Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 937 449,54 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką na odcinku od km 16+805,00 do km 17+547,00”.
Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów na posesje oraz budowę chodnika dla pieszych. Planuje się przebudowę trzech skrzyżowań z drogą powiatową nr 1234W oraz dwiema drogami gminnymi. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne. Wzmocnione i utwardzone kruszywem zostaną pobocza wzdłuż drogi.
 
Planowana wartość zadania wynosi 2 794 550,00 zł.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80.
 
Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 480 635,50 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80”.
Przebudowa drogi przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów na posesje, budowę chodnika dla pieszych oraz zatoki postojowej. Planuje się przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi oraz uporządkowanie zieleni przydrożnej. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne.
 
Całkowita wartość zadania wynosi 2 115 193,58 zł.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długołęka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00.
 
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długołęka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00”.
 
Zakres prac obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 4,860 km poprzez:
- wzmocnienie i poszerzenie jezdni,
- przebudowę skrzyżowań i  zjazdów indywidualnych do nieruchomości sąsiadujących z drogą,
- przebudowę przepustów poprzecznych pod drogą wraz z odbudową rowów przydrożnych,
- wykonanie nowych poboczy,
- wprowadzenie nowej organizacji ruch wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami poprawiającymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Całkowita wartość inwestycji 3 891 924,62 zł, w tym dofinansowanie 2 724 347,23 zł.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-04 11:37:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-04 13:04:54
  • Liczba odsłon: 475
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979764]

przewiń do góry