Uchwały
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
z dnia 29 czerwca 2020 roku

 

 • Uchwała Nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie określenia:
  - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
  - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
  - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:
  a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość,
  b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej
  c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

 

Transmisja z XX sesji
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji w trybie korespondencyjnym
dostępna jest pod adresami:
 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-29 09:07:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 14:59:44
 • Liczba odsłon: 1664
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783052]

przewiń do góry